If the contents are not translated, you can use the automatic translator

III Workshop en Economia i Gestió de la Cultura

Comitès

Contacte

Dra. Nela Filimon

Departament d'Economia

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Universitat de Girona
Campus de Montilivi
17071 Girona
Tel. 972 41 8223/8040
Fax 972 41 8032