If the contents are not translated, you can use the automatic translator

III Workshop en Economia i Gestió de la Cultura

Comitè organitzador

Contacte

Dra. Nela Filimon

Departament d'Economia

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Universitat de Girona
Campus de Montilivi
17071 Girona
Tel. 972 41 8223/8040
Fax 972 41 8032

 

Comitè organitzador

       COMITÉ ORGANIZADOR

 

  • Nela Filimon Costin (Universidad de Girona), Coordinadora 
  • Jordi López Sintas (Universitat Autònoma de Barcelona)
  • Carlos Padrós Reig (Universitat Autònoma de Barcelona)
  • Joan Solé Pla (Universitat de Girona)
  • Konstantina Zerva (Universitat de Girona)

 Colaboran:

  • Secretaria Informàtica de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, Universitat de Girona 
  • Personal d'administració i serveis de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, Universitat de Girona