Doctorats industrials: innovació, captació de talent i millora de productes, serveis i processos

Doctorats industrials

Contacte

Vicerectorat de Recerca
Pl. Sant Domènec, 3 
Edifici Les Àligues
Telèfon: 972 41 9607
vr.recerca@udg.edu

Doctorats industrials