Curs 3D

Contacte

manuel.alcala@udg.edu

619 857 038

Programa

 

 


 

 CURS DE -CAD-MODELAT DE SÒLIDS

  • Introducció 

Els sistemes de disseny assistit per ordinador han evolucionat de forma ràpida i seguida des de solucions bassades en dues dimensions a paquets de disseny integrat en tres dimensions. D’aquesta manera el resultat de l’etapa de disseny es transforma en una maqueta tridimensional del producte dissenyat, la qual es pot usar per obtenir no tant sols els plànols, sinó que pot usar per realitzar anàlisis per elements finits, programacions de CNC, representacions fotorealístiques, animacions... Aquest curs presenta una introducció a  aquesta etapa del procés, fent especial èmfasi en allò relacionat amb el disseny y desenvolupament de peces d’enginyeria.

 

  • Objectius del curs

En aquest seminari es presenten les principals eines de modelatge, assemblatge i obtenció de documentació tècnica. Una vegada realitzat, qualsevol dels estudiants del curs que hagi aprofitat adequadament les sessions serà capaç de modelar les peces mecàniques més comuns i haurà adquirit els coneixements necessaris per a evolucionar cap al disseny avançat.  

 

  • A qui va dirigit

 - Estudiants que vulguin conèixer eines per diferenciar els seus productes mitjançant el disseny industrial.

- Empreses que treballen amb productes Industrials i volen introduir innovació i qualitat en els seus productes emprant eines i estratègies per diferenciar-se de la competència. 
Actualment, la diferenciació del producte propi respecte del producte de la resta d'empreses és fonamental.
           
- Professionals que es vulguin promocionar dins de l'empresa aportant valor afegit, ja siguin enginyers, arquitectes...
      

Nota: es facilitarà material de suport


      

  • Informació general del curs
 
         Preu: 420 € (estudiants 150€)

         Lloc: Aula III-03i (Campus Montilivi, Politècnica I - Universitat de Girona)

         Dates: 27-28 de març; 3-4 d’abril de 2014

         Hores: 20 (12 presencials - 8 no presencials)

         Inscripció: manuel.alcala@udg.edu  -  619 857 038

 

Descarrega't el díptic del curs aquí: Curs 3D.pdf