La construction du genre dans la television fiction

Enviar una comunicació

Ajoutez un contenu...

Contact

Congenere al FacebookCongenere al Twitter

Congrés Congènere
Seu: Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la UdG
Secretaria
Pl. Ferrater Mora, 1
Codi Postal 17071 Girona
Espanya
web: link www.congenere.org
Tel.: +34 972 419 700
Fax: +34 972 419 709
E-mail: e-mailcongenere@udg.edu

 

 

 

With the participation of: 

 

Consell de l'Audiovisual

de Catalunya

Logo CAC

PER ENVIAR UNA COMUNICACIÓ

Procediment a seguir per enviar una comunicació a través del ConfTool:

 

Primer: Registrar-se a l'eina ConfTool:  registre on-line

És necessari registrar-se com a usuari de la plataforma d'administració d'actes ConfTool. (Recordeu el nom d'usuari i la paraula clau de pas que s'introdueix per a futures connexions a la plataforma).

 

Segon: Proposta de comunicació/Resum:

Per enviar una propsta de comunicació s'ha d'accedir a l'apartat “Propostes” i escollir l'opció corresponent d'“Enviar comunicació”.

 

A continuació s'han d'omplir els apartats corresponents al Pas 1 d'“Enviaments d'una contribució”; després pulsar a “Procedir” i finalment, pulsar a “Completar enviament, evitar actualització” al Pas 2. (El resum es d'un màxim de 7.000 caracters).

 

Atenció!

A l'apartat “Temes” s'ha de senyalar una opció:

  • L'eix o eixos temàtics que millor s'adaptin a la seva comunicació.

Les comunicacions seran avaluades per dos membres del Comitè Científic.


Es valoraran especialment els següents aspectes:


•    Definició clara dels objectius
•    Coherència del contingut
•    Conclusions ben definides
•    Presència d'elements innovadors
•    Bibliografia i documentació actualitzades
•    Formulació d'interrogants per al debat


Cal que, com a mínim, un dels autors/es d’una comunicació acceptada pel Comitè Científic, estigui inscrit/a al Congrés perquè l’esmentada comunicació s’incorpori a la programació del mateix i a la publicació final.

 

Tercer: Text complet de les comunicacions acceptades

 

Un cop les propostes/resums hagin sigut acceptades pel Comité Científic (la resolució del Comité es notificarà a partir del 20 de juliol), s'haurà d'enviar el text complert de les mateixes. Aquest text complert s'haurà de remetre a la Secretaría del Congrés abans de l'1 de setembre.

 

S'haurà d'enviar a través de l'opció "Actualitzar contribució” (que s'activarà a partir de l'enviament de la proposta de comunicació/resum) d'aquesta mateixa pantalla, com a document adjunt en algun d'aquests formats: .doc, .rtf, .odt o .zip.

 

(Es poden veure els requisits de presentació que han de complir els textos complets dins de l'apartat d'aquest web denominat “Comunicacions”)

 

Si desitja accedir a la plataforma d'administració d'actes, pulsi aquí: ConfTool

 
Propostes de comunicació
 
Les propostes de comunicació (resum d'un màxim de 300 paraules) s’han d’enviar a la Secretaria del Congrés abans del dia 30 de juny mitjançant la plataforma d'administració d'esdeveniments
ConfTool, disponible a través d'aquest mateix web.

Les propostes rebudes seran avaluades pel Comitè Científic del Congrés.

A partir del  20 de juliol  es podrà consultar al ConfTool la resolució del Comitè Científic.

Text complet de les comunicacions acceptades
:
 
El text complet de les comunicacions acceptades pel Comitè Científic s’haurà de remetre a la Secretaria del Congrés abans de l'1 de setembre, mitjançant la plataforma d'administració d'esdeveniments
ConfTool (com a document adjunt en format .doc, .pdf, .rtf, o .zip).

Requisits que han de complir els textos complets:

 
Els textos complets de les comunicacions acceptades han de seguir aquestes pautes generals de presentació. És important llegir-les abans d'utilitzar la plantilla recomanada.
 
Hauran de tenir un màxim de 6.000 paraules. Podran enviar-se en format .doc, .pdf, .rtf, o .zip.
 
Hauran d’incloure els apartats següents:


•    Títol de la comunicació
•    Autors de la comunicació, detallant per a cadascun d’ells les dades següents:
•    Nom i cognoms
•    Universitat/institució
•    Adreça electrònica
•    Resum (Màxim 300 paraules)
•    Text de la comunicació
•    Conclusions
•    Bibliografia
•    Qüestions i/o consideracions per al debat
 
Publicació
 
Totes les comunicacions acceptades seran publicades.
 

Pòsters

Es poden enviar pòsters fins l'1 de setembre de 2010