La representació de gènere a la publicitat del segle XXI
Girona, 25 i 26 de maig de 2009

Secretaria

Congenere

Contacte

Congrés de Gènere
Seu: Centre Cultural de la Mercè. Girona
Secretaria
Pl. Ferrater Mora, 1
Codi Postal 17071 Girona
Espanya
web: link www.udg.edu/congenere
Tel.: +34 972 419 700
Fax: +34 972 419 709
E-mail: e-mailpublicitatigenere@udg.edu

Secretaria

Universitat de Girona

Adreça de contacte:


Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona
Espanya
Web: link www.udg.edu/ft
Tel.: +34 972 419 700
Fax: +34 972 419 709
E-mail: e-mailpublicitatigenere@udg.edu
Girona