La representació de gènere a la publicitat del segle XXI
Girona, 25 i 26 de maig de 2009

Programa

Congenere

Contacte

Congrés de Gènere
Seu: Centre Cultural de la Mercè. Girona
Secretaria
Pl. Ferrater Mora, 1
Codi Postal 17071 Girona
Espanya
web: link www.udg.edu/congenere
Tel.: +34 972 419 700
Fax: +34 972 419 709
E-mail: e-mailpublicitatigenere@udg.edu

Programa

Estructura del congrés:

 

  • 2-3 Sessions plenàries : format conferència.
  • 2-3 Taules rodones:

    •     Estereotips i imatges de gènere en el discurs publicitari.
    •     La representació de gènere en les estratègies publicitàries a Internet.
    •     Noves tendències en el missatge publicitari sobre el discurs de gènere.

 

  • Comunicacions distribuïdes en 4 eixos temàtics
  • Comunicacions en format de Pòster