La representació de gènere a la publicitat del segle XXI
Girona, 25 i 26 de maig de 2009

Taules de comunicacions

Congenere

Contacte

Congrés de Gènere
Seu: Centre Cultural de la Mercè. Girona
Secretaria
Pl. Ferrater Mora, 1
Codi Postal 17071 Girona
Espanya
web: link www.udg.edu/congenere
Tel.: +34 972 419 700
Fax: +34 972 419 709
E-mail: e-mailpublicitatigenere@udg.edu

Taules de comunicacions

Els assistents podran presentar comunicacions relacionades amb els quatre eixos temàtics del Congrés:

  • Publicitat i violència de gènere

La construcció del subjecte femení como reclam publicitari. La lluita contra la violència de gènere. Pervivència dels estereotips clàssics. Consumisme i rols de gènere.. La mirada feminista  sobre els processos comunicatius.
 


 

  • Publicitat i identitats

Formes de representació i percepció identitàries. La construcció mediàtica de la identitat. Tendències sociològiques en la representació de gènere. Deconstrucció de gènere en la publicitat. Critiques des de la teoria queer, feminisme i altres feminismes a la publicitat. Noves masculinitats i publicitat. Transexualitat i publicitat.  
 

  • Publicitat  de l’estètica del cos i de la salut

Els dictats de la moda, trastorns alimentaris. El culte al cos a la publicitat estètica. Publicitat de fàrmacs miraculosos. La erotització de la infància. Llenguatges estètics.
 

  • Publicitat i Drets humans

Drets i deures de les agències publicitàries. La cobertura de la llei de la publicitat. Igualtat i cooperació. Estratègies publicitàries en el tractament de gènere de les ONG.
 


 


Els comunicants hauran de lliurar les seves aportacions en el termini assignat de manera que els relators de cada sessió puguin fer un resum del contingut de cada bloc i plantejar les preguntes i aspectes més destacables que permetin desenvolupar un debat sobre el tema.

En aquestes sessions hi intervindran els autors dels diferents treballs i els assistents al Congrés.

Les idees i conclusions més rellevants seran recollides pels relators i aportades a l'acte de clausura del Congrés.