La representació de gènere a la publicitat del segle XXI
Girona, 25 i 26 de maig de 2009

Comunicacions

Congenere

Contacte

Congrés de Gènere
Seu: Centre Cultural de la Mercè. Girona
Secretaria
Pl. Ferrater Mora, 1
Codi Postal 17071 Girona
Espanya
web: link www.udg.edu/congenere
Tel.: +34 972 419 700
Fax: +34 972 419 709
E-mail: e-mailpublicitatigenere@udg.edu

Comunicacions

Les taules de comunicacions s'organitzaran en sessions paral.leles. Al llarg del Congrés es realitzaran diversos  torns de sessions simultànies que seran dinamitzades per un/a relato/a que s'encarregarà de facilitar l’anàlisi dels treballs presentats.

Els/les comunicants hauran de lliurar les seves aportacions en el termini assignat de manera que els relators de cada sessió puguin fer un resum del contingut de cada bloc i plantejar les preguntes i aspectes més destacables que permetin desenvolupar un debat sobre el tema.

En aquestes sessions hi intervindran els/les autors/res dels diferents treballs i els/les assistents al Congrés.

Les idees i conclusions més rellevants seran recollides pels relators/es i aportades a l’acte de clausura del Congrés.

Característiques i requisits de les comunicacions
 
Les comunicacions s’han d’ajustar als eixos temàtics del Congrés.


Seran avaluades pel Comitè Científic.


Es valoraran especialment els següents aspectes:


•    Definició clara dels objectius
•    Coherència del contingut
•    Conclusions ben definides
•    Presència d'elements innovadors
•    Bibliografia i documentació actualitzades
•    Formulació d'interrogants per al debat


Cal que, com a mínim, un dels/les autors/es d’una comunicació acceptada pel Comitè Científic, estigui inscrit/a al Congrés per a què l’esmentada comunicació s’incorpori a la programació del mateix i a la publicació final.

 
Propostes de comunicació
 
Les propostes de comunicació (resum d'un màxim de 7.000 caràcters) s’han d’enviar a la Secretaria del Congrés abans del dia 14 d'Abril  mitjançant la plataforma d'administració d'esdeveniments  ConfTool, disponible a través d'aquest mateix web.

Les propostes rebudes seran avaluades pel Comitè Científic del Congrés.

A partir del 23 d'Abril  es podrà consultar al ConfTool la resolució del Comitè Científic.

Text complet de les comunicacions acceptades
:
 
El text complet de les comunicacions acceptades pel Comitè Científic s’haurà de remetre a la Secretaria del Congrés abans del 4 de Maig  , mitjançant la plataforma d'administració d'esdeveniments ConfTool (com a document adjunt en format .doc, .rtf, .odt o .zip).

Requisits que han de complir els textos complets:

 
Els textos complets de les comunicacions acceptades han de seguir aquestes pautes generals de presentació. És important llegir-les abans d'utilitzar la plantilla recomanada.
 
Hauran de tenir un màxim de 35.000 caràcters. Podran enviar-se en format .doc, .rtf, .odt o .zip
 
Hauran d’incloure els apartats següents:


•    Títol de la comunicació
•    Autors de la comunicació, detallant per a cadascun d’ells les dades següents:
•    Nom i cognoms
•    Universitat/institució
•    Adreça electrònica
•    Resum (Màxim 2.500 caràcters)
•    Text de la comunicació
•    Conclusions
•    Bibliografia
•    Qüestions i/o consideracions per al debat
 
Publicació
 
Totes les comunicacions acceptades seran publicades.
 

Pòsters

Es poden enviar pòsters fins el 10 de maig de 2009