La representació de gènere a la publicitat del segle XXI
Girona, 25 i 26 de maig de 2009

Enviar una comunicació

Congenere

Contacte

Congrés de Gènere
Seu: Centre Cultural de la Mercè. Girona
Secretaria
Pl. Ferrater Mora, 1
Codi Postal 17071 Girona
Espanya
web: link www.udg.edu/congenere
Tel.: +34 972 419 700
Fax: +34 972 419 709
E-mail: e-mailpublicitatigenere@udg.edu

Enviar una comunicació

Procediment a seguir per enviar una comunicació a través del ConfTool:


 Primer: Enregistrar-se a l'eina ConfTool:  registre on-line


Cal que us registreu com a usuari de la plataforma d’administració d’esdeveniments ConfTool (Recordeu el nom d'usuari i la paraula de pas que introduïu per a properes connexions a la plataforma).


Segon: Proposta de comunicació/Resum:


Per enviar una proposta de comunicació cal accedir a l'apartat "Propostes" i triar l'opció corresponent de "Enviar comunicació".


A continuació cal omplir els apartats corresponents al Pas 1 d’ “Enviament d’una contribució”, a continuació clicar  “Procedir” i, finalment, clicar  “Completar enviament, evitar actualització” en el Pas 2. (El resum és d’un màxim de 7.000 caràcters)


Atenció!


A l’apartat “Temes” cal assenyalar 1 opció:

  •  l’eix/os temàtic/s (A – D) que millor s’adaptin a la seva comunicació

Tercer: Text complet de les comunicacions acceptades:


Un cop les propostes/resums hagin estat acceptades pel Comitè Científic (la resolució del Comitè es notificarà a partir del 23 d'Abril), caldrà enviar el text complet de les mateixes.
Aquest text complet s’haurà de remetre a la Secretaria del Congrés abans del 13de Maig  .


Caldrà enviar-lo mitjançant l’opció “Actualitzar contribució” (que s’activarà a partir de l’enviament de la proposta de comunicació/resum) d’aquesta mateixa pantalla, com a document adjunt en algun d’aquests formats: .doc, .rtf, .odt o .zip.


(Veure requisits de presentació que han de complir els textos complets al web, apartat de Comunicacions).

Accedir la plataforma d'administració d'esdeveniments: ConfTool