International Conference "Ramon Muntaner (1215-1336): facts, stories and 'true truths'"

Programme

Contacte

Institut de Llengua i Cultura Catalanes

Plaça Ferrater Mora, 1
17071 Girona mapa
Tel: +34 972 41 82 31
Fax: +34 972 41 82 30
ilcc@udg.edu
www.udg.edu/ilcc

____________________

Organització

Grup de Literatura Medieval ILCC-UdG - web

Grup de Recerca Coordinat (SGR) - www.narpan.net


 

Programa

 

PROGRAMME (PROVISIONAL)

 

Peralada. Centre Cultural Sant Domènec
Wednesday , June 10

11.00 h Recepció de participants i inauguració del congrés

11.30 h Ponència: Josep Antoni AGUILAR - Univ. Catòlica de València: Una dinastia per les vies de la mar: sobre l'art literari de Ramon Muntaner
12.30 h Ponència: Josep Maria GIRONELLA - Univ. de Barcelona: "Som anats per lo món cercant consell". Ramon Muntaner i els seus

* * *

16.00 h Ponència: Josep TORRÓ - Univ. de València: Almogàvers, de la societat de combatents a la Gran Companyia

17.00 h Presentació de comunicacions:
· Xavier RENEDO PUIG: El 'bell catalanesc' i els tàrtars
· Joan VALLS I PUEYO: Bernat de Rocafort, cap de la Companyia Catalana d’Orient
· Jordi REDONDO: Aspectes lingüístics de la secció grega de la Crònica de Ramon Muntaner

18.00 h Pausa-cafè

18.30 h Ponència: Jaume AURELL - Univ. de Navarra: La dimensió autobiogràfica de la Crònica de Muntaner

 

Thursday, June 11
Universitat de Girona. Facultat de Lletres

10.00 h Ponència: Emili CASANOVA - Univ. de València: El lèxic de la Crònica

11.00 h Pausa-cafè

11.30 h Presentació de comunicacions
· E. CANAL; J. M. NOLLA; J. SAGRERA: Lectura poliorcètica del setge de Girona de 1285
· Elvis MALLORQUÍ: Danys col·laterals de la invasió francesa de 1285: Recull de notícies procedents de les terres gironines
· Albert REIXACH: Narrar la guerra a les terres de Girona: dels cronistes Muntaner i Desclot als notaris i escrivans del segle XIV

12.30 h Presentació de comunicacions

· Marcel PUJOL I HAMELINK: Ramon Muntaner, testimoni dels canvis tecnològics a la marina mediterrània al voltant del 1300
· Guifré COLOMER PÉREZ: Ramon Muntaner, Bernat Desclot i la preparació militar al litoral de Catalunya
· J. Antoni IGLESIAS

* * *

15.30 h Presentació de comunicacions

· Clara RENEDO MIRAMBELL: Notes sobre Joan de Grailly
· Marta PERACAULA: Entre completes i la posta de sol (Pere el Gran abandona Bordeus segons Bernat Desclot)
· Elisa VARELA

16.30 h Ponència: Stefano M. CINGOLANI – Museu d'Història de Catalunya Muntaner i els mil camins per escriure la història

18.00 h Concert

 

Friday, June 12
Peralada. Centre Cultural Sant Domènec

09.30 h Ponència: Pietro COLLETTA – Università Kore di Enna: Ramon Muntaner e la Sicilia

10.30 h Presentació de comunicacions
· Enric BASSEGODA: La invasió de l’Empordà en Desclot i Muntaner: una lectura comparativa
· Daniel GENÍS: La traducció castellana de la Crònica de Ramon Muntaner per Miguel Monterde (segle XVI)

11.30 h Pausa-cafè

12.00 h Presentació de comunicacions:
· Joan Maria MARTÍ MENDOZA: El fet musical en la Crònica de Ramon Muntaner: una mostra de l’ús social de la música en la societat dels segles XIII-XIV
· Raül SANCHIS FRANCÉS: «Balls, jocs e solaços de diverses maneres». Espectacularitat i dansa festiva a la crònica de Ramon Muntaner
· Antoni CONTRERAS MARTÍN: Cerimònies, festes i literatura al llibre d’en Ramon Muntaner

13.00 h Ponència: Damien RUIZ: Il Re, l'Infante e l'ostia consacrata: Un rito di fraternità (Crònica, 37)

* * *

16.30 h Ponència: Mateu RODRIGO LIZONDO - Univ. de València: Ramon Muntaner i la ciutat de València

17.30 h Ponència: Ernest MARCOS - Univ. de Barcelona: Muntaner i els dos emperadors de Bizanci