Congrés Internacional "Ramon Muntaner (1265-1336): fets, dits i ‘veres veritats’ "

Comitè científic

Contacte

Institut de Llengua i Cultura Catalanes

Plaça Ferrater Mora, 1
17071 Girona mapa
Tel: +34 972 41 82 31
Fax: +34 972 41 82 30
ilcc@udg.edu
www.udg.edu/ilcc

____________________

Organització

Grup de Literatura Medieval ILCC-UdG - web

Grup de Recerca Coordinat (SGR) - www.narpan.net


 

Comitè científic


ASPERTI, Stefano (Università di Roma La Sapienza)

Llicenciat en Lletres a la Universitat de Roma La Sapienza, amb una tesi de llicenciatura titulada “Saggio di edizione critica del "Libre dels Feyts" di Jaume I”. Doctorat en Investigació en Filologia Romànica (primer cicle) amb la tesi “Il trovatore Raimon Jordan. Edizione critica”. Ha estat investigador a la Càtedra de Filologia Romànica de la Universitat d’Udine (1990-1992), Professor Titular de Llengua i literatura catalana a la Universitat de Roma "La Sapienza" des de 1992. Des de novembre de 2001 és Catedràtic de Filologia y lingüística romànica a "La Sapienza", on ensenya Filologia Romànica y Llengua y literatura catalana. Ha estat professor visitant de l’École Pratique des Hautes Etudes de París (Sorbona) i del Centre d'Études Superieures de Civilisation Médiévale (CNRS) de la Universitat de Poitiers. Dirigeix el projecte Bibliografia elettronica dei Trovatori, que es pot consultar a la xarxa (www.bedt.it), essent un referent imprescindible en els estudis sobre la lírica trobadoresca. És membro del consell de redacció o del consell assessor de revistes de prestigi com Cultura Neolatina, Romania o Medioevo Romanzo. Ha publicat mig centenar d’articles sobre la literatura medieval occitana, francesa i catalana, i tres llibres que han tingut un impacte extraordinari: Il trovatore Raimon Jordan. Edizione critica (Mucchi, Modena, 1990); Carlo I d'Angiò e i trovatori (Ravenna, Longo, 1995) i Origini romanze. Lingue, letterature, testi antichi (Roma, Viella, 2006). Ha publicat diversos articles fonamentals sobre el Llibre dels fets, i ha demostrat, en un altre treball fonamental, la inexistència de prosificacions de poemes èpics en las cròniques catalanes medievals, entre les quals la Crònica de RamonMuntaner.

 

 

BADIA PÀMIES, Lola (Universitat de Barcelona)

Filòloga i historiadora de la literatura catalana medieval, deixebla de Martín de Riquer. Catedràtica de literatura catalana de la Universitat de Barcelona, investigadora principal del Grup de Recerca Consolidat de Literatura i Cultura Catalanes Medievals (SGR 2009-1261) i directora de nombrosos projectes d’investigació, el darrer dels quals és el CODITECAM III (FFI2011-27844-C03-01). Ha dirigit 15 tesis doctorals i ha realitzat estades com a investigadora en centres de l’excel·lència del Warburg Institute de la Universitat de Londres, del Raimundus-Lullus-Institut de la Universitat de Friburg de Brisgovia i del Pontifical Institute of Mediaeval Studies de la Universidad de Toronto. És acadèmica numerària de la Real Academia de les Bones Lletres de Barcelona i forma part dels consells assessors i de los comitès de redacció de diverses revistes especialitzades. Dirigeix, junt amb Albert Soler, el Centre de Recerca Ramon Llull de la Universitat de Barcelona y la Base de Dades Ramon Llull. S’ha dedicat a l’estudi de la literatura catalana medieval des dels seus orígens fins principis del segle XVI. Ha publicat prop de vuitanta capítols de llibres i articles en revistes de la categoria del Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, Medioevo Romanzo o Studia Lulliana, i en editorials tan prestigioses com Brepols Publishers, Quaderns Crema o Brill. Ha publicat sis edicions crítiques de textos medievals, cinc edicions de divulgació, dues traduccions també de textos medievals, i quatre volums d’estudis propis. Dirigeix l’edició de Literatura Catalana de l'Edat Mitjana, vols. 1, 2 i 3 (segles XIII - XIV i XV), 1a part de la Història de la Literatura Catalana en 8 vols. (Enc. Catalana, Fundació Lluís Carulla, Aj. de Barcelona).

 

 

HAUF VALLS, Albert (Universitat de València)

Filòleg i historiador de la literatura especialitzat en el Siglo de Oro valencià. És catedràtic emèrit d’Estudis Hispànics de l universitat de Gal·les i catedràtic emèrit de Filologia Catalana de la Universitat de València, on ha donat un especial impuls als estudis medievals i on ha dirigit projectes d’investigació i nombroses tesis doctorals. Ha rebut els premis “Nicolau d'Olwer” (1977) i “Jaume Massó i Torrents” (1990) atorgats per l’Institut d'Estudis Catalans, així com el Premi “Serra d'Or de la Crítica” (1991) per algunes de les seves més prestigioses publicacions relacionades amb l’Edat Mitjana, entre les quals destaquen D'Eiximenis a Sor Isabel de Villena (Valencia, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 1990), El Speculum Animae atribuido a Sor Isabel de Villena (Valencia, 1992-1993), La Vita Christi de Sor Isabel de Villena como arte de meditar (Biblioteca Valenciana, 2006) o la seva edició crítica del Tirant lo Blanc de Joanot Martorell (Editorial Tirant lo Blanc, 2004). En el camp de la historiografia ha publicat diversos articles i estudis sobre el Llibre dels fets i el providencialisme en las cròniques catalanes medievals; ha editat  La flor de les històries d'Orient (Biblioteca Escriny de Textos Medievals Breus, 1989), traducció catalana del segle XIV de La Fleur des histoires de la terre d’Orient, escrita pel noble armeni Haitón de Coricos, i és autor de les entrades corresponents a las cròniques catalanes publicades en el volum del Grundriss der Romanischen Literaturen des Mittelalters dedicat a la historiografia medieval a la Península Ibérica (Heidelberg, Winter, 1993). Ha estat president de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, de la qual actualment n’és conseller; conseller numerari de la Institució Valenciana d'Estudis i Investigació, on va dirigir la secció de Llengua i Literatura; membro del Real Patronato de la Biblioteca Nacional, del Patronato Lluís Guarner, etc. És membre d’honor de l’Estudi General Lul·lià (Mallorca), de la Real Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona, de la Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d'Estudis Catalans, de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Magister de la Maioricensi sSchola Lullistica (Mallorca), i acadèmic de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

 

 

TORRÓ TORRENT, Jaume (Universitat de Girona)

Doctor en Filologia Catalana i professor de la UdG des de 1994. S'ha dedicat a l'estudi de la literatura catalana medieval dels segles XIV i XV i de l'humanisme a la Corona d'Aragó. Ha editat l'obra completa de Romeu Llull (Barcino, Els Nostres Clàssics, 1996), l’obra de Lluís de Requesens, Bernat Miquel, Martí Garcia, Rodrigo Dies, Lluís de Vilarasa & Miquel Sunyer amb Sis poetes del regnat d’Alfons el Magnànim (Barcino, Els Nostres Clàssics, 2009) i, en col·laboració amb Lola Badia, la novel·la Curial e Güelfa (Quaderns Crema, 2011), i diversos treballs sobre Bernat Metge, la novel·la Curial e Güelfa, Joanot Martorell, Joan Roís de Corella, Jaume Roig, Francesc Alegre, Ausiàs March, la transmissió textual de lírica, la novel·la de cavalleries i la poesia en la cort en un període que comprèn des del regnat de Joan I d’Aragó fins a la mort de Joan II. Ha col·laborat en diversos d’aquestes treballs amb Lluís Cabré, Rafael Ramos, Francisco Javier Rodríguez Risquete i Montserrat Galí. És membre investigador de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes (ILCC) de la Universitat de Girona. Doctor en Filologia Catalana i professor de la UdG des de 1994. S'ha dedicat a l'estudi de la literatura catalana medieval dels segles XIV i XV i de l'humanisme a la Corona d'Aragó. Ha editat l'obra completa de Romeu Llull (Barcino, Els Nostres Clàssics, 1996), l’obra de Lluís de Requesens, Bernat Miquel, Martí Garcia, Rodrigo Dies, Lluís de Vilarasa & Miquel Sunyer amb Sis poetes del regnat d’Alfons el Magnànim (Barcino, Els Nostres Clàssics, 2009) i, en col·laboració amb Lola Badia, la novel·la Curial e Güelfa (Quaderns Crema, 2011), i diversos treballs sobre Bernat Metge, la novel·la Curial e Güelfa, Joanot Martorell, Joan Roís de Corella, Jaume Roig, Francesc Alegre, Ausiàs March, la transmissió textual de lírica, la novel·la de cavalleries i la poesia en la cort en un període que comprèn des del regnat de Joan I d’Aragó fins a la mort de Joan II. Ha col·laborat en diversos d’aquestes treballs amb Lluís Cabré, Rafael Ramos, Francisco Javier Rodríguez Risquete i Montserrat Galí. És membre investigador de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes (ILCC) de la Universitat de Girona.

 

 

VINAS, Robert

Llicenciat en Història i diplomat en estudis superiors d’història medieval per la Universitat de Montpeller (1961). Ha estat diplomàtic i, com a medievalista s’ha especialitzat en paleografia, en la història dels Templers en el Rosselló i en la Corona d’Aragó i en les cròniques catalanes medievals. Ha publicat dos llibres en francès, un d’ells traduït al català, sobre la presència dels templers en terres catalanes, i tres llibres sobre les cròniques medievals: La conquête de Majorque, textes et documents (Perpinyà, 2004), traduït al català, amb el títol La Conquesta de Mallorca, textos i documents (Palma de Mallorca, 2007); Le Livre des Faits de Jaume le Conquérant (Perpinyà, 2007), traducció francesa anotada del Llibre dels fets, obra objecte d’una retraducció al català modern amb el títol El Llibre dels Fets de Jaume el Conqueridor (Palma de Mallorca, 2008), i La compagnie catalane en Orient (Perpinyà, 2013), que s’està traduint al català (Rafael Dalmau editor). Està treballant en la traducció al francès de la Crònica de Bernat Desclot i en l’edició crítica del Llibre dels fets, acompanyada d’una traducció corregida i revisada al francès, que publicarà el CNRS (Stefano Asperti i Xavier Renedo també formen part de l’equip de treball de l’edició crítica).