International Conference "Ramon Muntaner (1215-1336): facts, stories and 'true truths'"

Scientific Committee

Contacte

Institut de Llengua i Cultura Catalanes

Plaça Ferrater Mora, 1
17071 Girona mapa
Tel: +34 972 41 82 31
Fax: +34 972 41 82 30
ilcc@udg.edu
www.udg.edu/ilcc

____________________

Organització

Grup de Literatura Medieval ILCC-UdG - web

Grup de Recerca Coordinat (SGR) - www.narpan.net


 

Comitè científic

Stefano ASPERTI - Università di Roma La Sapienza

Lola BADIA - Universitat de Barcelona

Albert HAUF - Universitat de València

Jaume TORRÓ - Universitat de Girona

Robert VINAS - Perpinyà