International Conference "Ramon Muntaner (1215-1336): facts, stories and 'true truths'"

Lecturers CV

Contacte

Institut de Llengua i Cultura Catalanes

Plaça Ferrater Mora, 1
17071 Girona mapa
Tel: +34 972 41 82 31
Fax: +34 972 41 82 30
ilcc@udg.edu
www.udg.edu/ilcc

____________________

Organització

Grup de Literatura Medieval ILCC-UdG - web

Grup de Recerca Coordinat (SGR) - www.narpan.net


 

CV ponents

AGUILAR, Josep Antoni (Universitat Catòlica de València)

Josep Antoni Aguilar és professor de la Universitat Catòlica de València, és el responsable de la nova edició de la 'Crònica' de Ramon Muntaner publicada per l’Institut d’Estudis Catalans. És autor dels estudis «La conquista de Sardenya i la tradició manuscrita de la Crònica de Muntaner». Cultura Neolatina , núm. 3-4 (2003), ps. 238-243; «Les expedicions a l'Orient i la Crònica de Muntaner». Boletín de la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona , núm. 49 (2004), ps. 11-76; «Fieri Pax per eum : Carles II d'Anjou a la Crònica de Muntaner». Estudis romànics , núm 25 (2004), ps. 129-154; «Lo Rey d'Aragó no.ns fa sinó greuges e vilanies!: papat i casa d'Aragó a la Crònica de Muntaner (I)». Estudis Romànics , núm. 28 (2005), ps. 199-229 i «Lo Rey d'Aragó no.ns fa sinó greuges e vilanies!: papat i casa d'Aragó a la Crònica de Muntaner (II)». Estudis Romànics, núm. 29 (2006), ps. 109-142.

 

AURELL, Jaume (Universitat de Navarra)

Jaume Aurell és professor del Departament d’Història de la Universitat de Navarra. Format a la Universitat de Barcelona, es va especialitzar en cultura medieval mediterrània, publicant juntament amb Alfons Puigarnau La cultura del mercader en la Barcelona del siglo XV, Barcelona, Omega, 1998. Es va especialitzar posteriorment en historiografia medieval, publicant una monografia sobre l’autoria dels cronistes medievals, que ha tingut un fort impacte internacional: Authoring the Past. History, Autobiography and Politics in Medieval Catalonia, Chicago, 2012. Ha escrit una síntesi de l’evolució de la historiografia durant el segle XX, molt utilitzada com a manual universitari i que ha estat traduïda a l’italià i al portuguès: La escritura de la memoria, de los positivismos a los postmodernismos, Valencia, Universidad de Valencia, 2005. Actualment prepara un llibre sobre autobiografies d’historiadors europeus i nord-americans, i dirigeix un grup interdisciplinar sobre teologia política medieval.

 

CASANOVA, Emili (Universitat de València)

Emili Casanova Herrero va estudiar en les universitats de València i Navarra, on es va llicenciar el 1978. Doctor en Filologia i catedràtic de la Universitat de València. Va presentar la seua memòria de llicenciatura en la Universitat de Navarra l’any 1979 sobre "El parlar d'Agullent", dirigida pel professor Joan Veny, de la Universitat de Barcelona, amb la qual va guanyar el premi extraordinari de llicenciatura. Becari d'investigació del Ministeri d'Educació i Ciència, va obtenir el grau de doctor el 1981 en Filologia Hispànica en la Universitat de València, amb una tesi sobre "El lèxic d'Antoni Canals", dirigida pel professor Manuel Sanchis Guarner, amb la qual obtingué el premi extraordinari de doctorat. Ha sigut professor ajudant de la Universitat de Navarra (1978-1980), ajudant de la de València (1980-1981), encarregat de curs (1981-1984) i titular des del curs 1984-1985 fins al 2004. Ha sigut també professor de valencià periodístic de Ciències de la Informació del CEU San Pablo de València des del curs 1986-1987 fins al 1999-2000. Des del segon semestre del curs 2001-2002 és consultor de Gramàtica Històrica Catalana II i/o Dialectologia Catalana de la Universitat Oberta de Catalunya.

Ha impartit distintes matèries com són Dialectologia Valenciana, Gramàtica Històrica Catalana, Onomàstica, Història del Lèxic i Lexicografia, Llengua Occitana, Comentari Filològic de Textos, Llengua Catalana Comparada i Valencià dels Mitjans de Comunicació.
Professor d'una gran part dels filòlegs valencians, ha aconseguit 4 trams d'investigació del Ministerio de Educación y Ciencia (fins al 2002). És premi Faraudo de Sant Germain, l’any 1989, de l'Institut d'Estudis Catalans. Ha dirigit 12 tesis doctorals.

 
  

CINGOLANI, Stefano M. (Museu d’Història de Catalunya)

Stefano Maria Cingolani (Roma 1956). Doctor en Filologia Romànica a la Universitat La Sapienza de Roma. Ha estat professor a la Universitat Tor Vergata de Roma, Professor visitant a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Pompeu Fabra. Ha publicat un centenar d'articles i nombrosos llibres, entre els quals destaquen:Le Storie dei Longobardi. Dall'Origine a Paolo Diacono (1995); Joan Roís de Corella: la importància de dir-se honest, premi Joan Fuster 1997; El somni d'una cultura: Lo somni de Bernat Metge (2002); l'edició crítica de Bernat Metge, Lo somni (2006); Historiografia, propaganda, comunicació al segle XIII. Bernat Desclot i les dues redaccions de la Crònica (2006); La memòria dels reis. Les Quatre Grans Cròniques i la historiografia catalana des del segle X al XIV (2006).

 

COLLETTA, Pietro (Università Kore di Enna)

Pietro Colletta è professore associato di filologia e letteratura medio-latina e romanza presso la Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione dell’Università “Kore” di Enna. Si è occupato in particolare di tradizione storiografica siciliana del XIV e XV sec., in latino e in volgare, e ha pubblicato l’edizione critica della Cronica Sicilie di Anonimo del XIV sec. (Euno ed., Leonforte 2013, pp. CLXXXIII + 416), alla quale ha dedicato anche un volume di interpretazione complessiva (Storia cultura e propaganda nel regno di Sicilia nella prima metà del XIV secolo: la Cronica Sicilie, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 2011 [Fonti per la storia dell’Italia medievale. Subsidia, 1]), 346 pp.) e numerosi saggi di carattere storico, esegetico e filologico. Sta preparando l’edizione critica della inedita cronaca De acquisicione insule Sicilie e del suo volgarizzamento siciliano, e quella della Descendentia dominorum regum Sicilie di Pau Rossel.

 

GIRONELLA, Josep Maria (Universitat de Barcelona)

Josep Maria Gironella i Granés (Castelló d’Empúries, 1978) és llicenciat en història per la Universitat de Girona i doctor en història medieval per la Universitat de Barcelona.

 

MARCOS, Ernest (Universitat de Barcelona)

Ernest Marcos Hierro és professor titular de Filologia Grega de la Universitat de Barcelona i investigador titular de l’Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCUM) de la mateixa institució. És llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona i doctor en Bizantinística i Filologia Neogrega per la Ludwig-Maximilians-Universität de Munic amb un estudi sobre les relacions bizantinocatalanes en el segles XII i XIII. A banda de diversos articles i capítols de llibre, ha publicat com a monografies sobre aquest tema la seva tesi en alemany, Die byzantinisch-katalanischen Beziehungen unter besonderer Berücksichtigung der Chronik Jakobs I. Von Katalonien-Aragon (1996), els llibres en català Almogàvers, La història (2005, aparegut recentment en grec modern), La croada catalana. L’exèrcit de Jaume I a Terra Santa (2007) i La dama de Bizanci. Un enigma en la nissaga de Jaume I (2013).  

 

 

RODRIGO, Mateu (Universitat de València)

Mateu Rodrigo Lizondo (Albalat dels Sorells, V.) és professor titular d’Història Medieval de la Universitat de València.  Ha dedicat una part de la seua investigació a l’estudi de la revolta de la Unió Valenciana, i en particular s’ha centrat en aspectes de la història de la cultura i en l’edició crítica de textos. Entre els seus llibres, citem Antroponímia valenciana del segle XIV (en col. amb A. Rubio Vela), la Crònica i dietari del capellà d’Alfons el Magnànim. i els més recents Col·lecció documental de la Cancelleria de la Corona d’Aragó. Textos en llengua catalana, 1291-1420 (selecció de J. Riera Sans), en dos vols., i Diplomatari de la Unió del Regne de València (1347-1349).

 

RUIZ, Damien

Francès, nascut a Niça (França).  études classiques et études d’Histoire à l’Université de Provence (aujourd’hui AMU, Aix-en-Provence), puis en cotutelle de thèse de doctorat à l’Université de Paris Ouest La Défense et à l’Università degli Studi di Padova, sous la direction de M. le professeur André VAUCHEZ (Académie des Inscriptions et des Belles Lettres), alors directeur de l’Ecole française de Rome, et de M. le professeur Antonio RIGON (Università degli Studi di Padova) ; titulaire d’un doctorat en Histoire du Moyen Âge (2009) sur la figure et les œuvres du frère mineur provençal Hugues de Digne (XIIIe siècle), thèse primée par le VIe prix Paul Sabatier de la Società internazionale di Studi Francescani (octobre 2010) et en cours de publication au CISAM de Spoleto ; sociétaire de la Società internazionale di Studi Francescani ; chercheur associé à l’UMR TELEMME (Aix-en-Provence) ; auteur de différents articles et éditions de texte sur l’histoire franciscaine entre les XIIIe et XVe siècles.

 

TORRÓ, Josep (Universitat de València)

Josep Torró és professor titular d’Història Medieval a la Universitat de València. Ha publicat El naixement d’una colònia. Dominació i resistència a la frontera Valenciana (1238-1276) (2ª ed. 2006) i és editor del Llibre de la Cort del Justícia de Cocentaina (1269-1295). Actualment és Investigador Principal del projecte Modificaciones del ecosistema cultivado bajomedieval en el reino de Valencia (HAR2011-27662), finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad.