Workshop: Gènere immigració i comunicació

Secretaria

Contacto

Facultat de Turisme
Edifici Sant Domènec
(Campus Barri vell)
17071 Girona

Web: www.udg.edu/ft
Tel.: +34 972 418107

congenere@incom-uab.cat

Secretaria

Universitat de Girona

Adreça de contacte:

 

Edifici Sant Domènec (Campus Barri vell)

17071 Girona

Spain
Web: www.udg.edu/ft
Tel.: +34 972 418107

E-mail: congenere@incom-uab.cat