Logo Universitat de Girona

Participació

Contacte

Minimitza

II Congrés Internacional de Didàctiques. L'activitat del docent: Intervenció, Innovació, Investigació

Telf.:             +34 972418332       
(De 9h a 14h)
Fax: +34 972 418301
Departament de Didàctiques Específiques
Universitat de Girona
Plaça Sant Domenech, 9
17071 GIRONA

 
congresdidactiques2010@udg.edu www.udg.edu/congresdidactiques2010

Usuaris registrats

Minimitza

Organització

Minimitza

 

 

   

Col·laboradors

Minimitza

  Ministerio de Ciencia e Innovación - Gobierno de España 

     

 

    

 

 

 

        

    

      RENFE

Participació

Les llengües oficials del Congrés són: Francès, Espanyol i Català. Totes les propostes es podran presentar indiferentment en qualsevol d’aquestes llengües; així mateix els participants podran intervenir utilitzant qualsevol d’elles. També, encara que no es consideri llengua oficial, es podran presentar propostes en Anglès.

La conferència inaugural disposarà de traducció simultània a totes les llengües oficials del Congrés. Igualment es garantirà la traducció simultània en els espais de treball que així ho requereixin. A la resta d’espais de treball està previst garantir l’accés als documents complets de les propostes i el temps suficient per possibilitar la seva comprensió.

S’entén que les tres llengües oficials del congrés són llengües romàniques i permeten una fàcil comprensió en un document escrit. No obstant, es garantirà que cadascun d’aquells espais compti amb interlocutors que parlin les tres llengües oficials, per així concretar i agilitzar les intervencions.

Les propostes de participació s’hauran d’enviar en el període comprès entre els dies 15 de maig i 15 d’agost de 2009, inicialment però, es necessari haver-se inscrit al congrés mitjançant la pàgina ConfTool a l’adreça:

http://www.ConfTool.com/congresdidactiques2010/


Les resolucions d’avaluació de les propostes s’emetran en el període comprès entre l’1 de setembre i el 5 d’octubre de 2009 i cada participant podrà consultar mitjançant la plataforma ConfTool l’estat de la seva contribució. Una vegada acceptada una comunicació, es necessari que l’autor realitzi el pagament de les quotes d’inscripció en el període comprès entre el 15 de maig i el 31 d’octubre de 2009 de pagament reduït, i a partir de l’1 de novembre de 2009, la quota normal d’inscripció.

Per a què les propostes es facin efectives i formin part de les actes del congrés es necessari que, almenys un dels seus autors, hagi satisfet la quota “COMPLETA” de participació abans del dia 30 de novembre de 2009.
Quan una proposta segui presentada per més d’un autor i algun d’aquests no tingui prevista la seva assistència al congrés i vulgui disposar del certificat de presentació de la seva proposta, necessàriament haurà de satisfer la quota d’inscripció “MÍNIMA” sense assistència, que li donarà dret a l’esmentat certificat i també a les actes i material complementari generat en el congrés.