Congrés de Recerca d'Alumnes de Centres de Secundària

Premis

Contacte

Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals

Universitat de Girona

-

Edifici Sant Domènec, 2  - Planta 1

Plaça Ferrater Mora, 1

17004 Girona

Tel +34 972 418346

logo CRACS      

 


Premis

El Congrés CRACS atorgarà els premis següents:

 

Premi CRACS 2018 (dotat amb 1.500€)

Es valorarà:

- L’originalitat del treball i el plantejament dels objectius

- La capacitat de síntesi de les conclusions

- El rigor acadèmic i el tractament científic en el desenvolupament  del treball de recerca

- L’originalitat de la metodologia utilitzada i la seva adequació als objectius plantejats i als continguts presentats

- L’estructuració del treball

- L’adequació de les fonts d’informació produïdes o emprades en el treball de recerca i l’ús adequat d’aquestes fonts

- La presentació del treball, el seu caràcter formalment creatiu i innovador i la correcció i idoneïtat del llenguatge utilitzat

 

Premi a LA MILLOR DEFENSA (dotat amb 500€)

Es premiarà la solidesa de les argumentacions, la capacitat d’oratòria i la correcció lingüística de l’exposició de l’estudiant  finalista davant les preguntes que li formulin el tribunal.

 

Premi a LA MILLOR RECERCA DE L’ÀMBIT CIENTÍFIC (dotat amb 500€)

Premi a LA MILLOR RECERCA DE L’ÀMBIT HUMANÍSTIC (dotat amb 500€)

Premi a LA MILLOR RECERCA DE L’ÀMBIT DE LA SALUT (dotat amb 500€)

Premi a LA MILLOR RECERCA DE L’ÀMBIT SOCIAL (dotat amb 500€)

Premi a LA MILLOR RECERCA DE L’ÀMBIT TECNOLÒGIC (dotat amb 500€)

Es valoraran els treballs, dins de cada un dels àmbits indicats que aportin una millora significativa al coneixement en el context del nivell de batxillerat. El tribunal es reserva el dret de reassignar l’àmbit al qual s’ha inscrit el treball.

 

Premi al VÍDEO MÉS CREATIU (dotat amb 500€)

Es premiarà aquell vídeo que destaqui per la seva competència digital facilitant l’entesa del missatge que vol transmetre, per l’ús de les TIC, per ser entenedor, descriptiu, sintètic, simple, innovador, creatiu i amb caràcter divulgatiu per a qualsevol tipus de públic.

 

Premi al COMPROMÍS SOCIAL (dotat amb 500€)

Es valorarà especialment l’impacte social i la dimensió ètica del treball presentat, principalment en els àmbits d’atenció a persones amb discapacitat, medi ambient, cooperació al desenvolupament, equitat de gènere i inserció social, entre d’altres.

 

Premi a l’EMPRENEDORIA (dotat amb 500€)

Es valorarà la capacitat emprenedora, l’esperit innovador, la vocació empresarial, i la seva aplicabilitat pràctica.

 

Premi del PÚBLIC (dotat amb 500€)

Aquest premi el rebrà el vídeo que hagi aconseguit arribar a un públic més ampli a través del canal de Youtube de la UdG durant el període comprès entre el 27 de març i el 21 d’abril, inclosos. Es valoraran el nombre de visites i de “m’agrada”. L’organització es reserva el dret d’excloure del premi del públic els vídeos que presentin visualitzacions o vots d’origen dubtós o generats de manera fraudulenta.

 

Menció especial AL CENTRE EDUCATIU amb més treballs seleccionats pel Congrés

Es premiarà al Centre de Secundària amb més treballs finalistes.