Congrés de Recerca d'Alumnes de Centres de Secundària

Bases

Contacte

Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals

Universitat de Girona

-

Edifici Sant Domènec, 2  - Planta 1

Plaça Ferrater Mora, 1

17004 Girona

Tel +34 972 419743

logo CRACS

Patrocinat per:     

 


 

If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Bases

1. Per participar al Congrés CRACS cal ser estudiant de 2n de Batxillerat i haver presentat el treball de recerca durant el curs acadèmic 2018-19

 

2. Cal que els participants enregistrin un vídeo per mitjà de qualsevol dispositiu (càmera, mòbil, tauleta...) per explicar el seu treball de recerca. (Recomanacions)

El vídeo ha de tenir una durada d’un màxim de 2 minuts, ha d’estar gravat en horitzontal i ha d’incloure la informació següent:                                                                                         

·       Nom

·       Títol del treball

·       Centre de Secundària

·       Tutor/s del treball de recerca

·       Motivació personal de l’elecció de la temàtica

·       Objectius de la recerca

·       Antecedents i informació prèvia existent sobre el tema

·       Metodologia de la recerca

·       Resultats obtinguts

·       Conclusions

 

Els continguts del vídeo han de ser originals i les imatges i la música, si s’escau, han de ser pròpies o d’ús lliure, i els participants hauran de disposar-ne dels drets

 

3. La participació al CRACS és individual. En cas de treballs compartits, caldrà enviar un únic vídeo amb la intervenció de tots els participants. En aquest darrer cas, serà obligatòria la participació de tots els integrants en la defensa del treball el dia del Congrés CRACS

 

4. La sol·licitud, el vídeo i el treball en pdf s’han d’enviar entre el 31 de gener i el 20 de febrer de 2019, inclosos

 

5. El resultat del procés de selecció es publicarà el dia 7 de març de 2019


6. La selecció es farà d’entre les sol·licituds rebudes que compleixin el que estableixen les bases de participació, i es regirà per l’originalitat, la innovació i l’aportació en la millora del coneixement de la recerca realitzada, així com el rigor en el plantejament de la investigació. També és valorarà la capacitat comunicativa i creativa a l’hora de divulgar el contingut del treball en el vídeo. El tribunal podrà tenir en compte la qualificació obtinguda com a criteri de selecció

 

7. Tots els vídeos finalistes es penjaran a la pàgina web del Congrés www.udg.edu/cracs així com al canal de YouTube de la Universitat de Girona, per tal de fer possible la votació del públic.

 

8. Després de projectar el vídeo cada participant finalista haurà de defensar la seva recerca responent a les preguntes que els formuli un tribunal durant el Congrés CRACS que tindrà lloc el dimecres 3 d’abril de 2019, durant un màxim de 5 minuts

 

9. Els participants podran acompanyar la seva defensa amb suports materials (pòsters, maquetes, ginys,...) que els ajudin a mostrar la seva recerca

 

10. S’atorgaran els premis següents:

·       Premi CRACS 2019 (1.500€)

·       Premi a LA MILLOR DEFENSA (500€)

·       Premi a LA MILLOR RECERCA DE L’ÀMBIT CIENTÍFIC (500€)

·       Premi a LA MILLOR RECERCA DE L’ÀMBIT HUMANÍSTIC (500€)

·       Premi a LA MILLOR RECERCA DE L’ÀMBIT DE LA SALUT (500€)

·       Premi a LA MILLOR RECERCA DE L’ÀMBIT SOCIAL (500€)

·       Premi a LA MILLOR RECERCA DE L’ÀMBIT TECNOLÒGIC (500€)

·       Premi al VÍDEO MÉS CREATIU (500€)

·       Premi al COMPROMÍS SOCIAL (500€)

·       Premi a l’EMPRENEDORIA (500€)

·       Premi del PÚBLIC (500€)

·       Menció especial AL CENTRE EDUCATIU amb més treballs seleccionats pel Congrés

Vegeu el detall de cada premi a l’apartat de Premis

 

11. Per tal d’atorgar els premis, el tribunal podrà valorar, a més del vídeo, la memòria del treball de recerca presentada en format pdf

 

12. Un mateix treball podrà acumular un màxim de dos premis, dels seleccionats pel tribunal, amb excepció del Premi CRACS 2019, el treball guanyador del qual no podrà aconseguir el de cap més modalitat, excepte el Premi del Públic, atès que no el selecciona el tribunal

 

13. Per tal d’obtenir els premis és imprescindible assistir a la jornada i defensar presencialment el treball davant el tribunal

 

14. A tots els guanyadors/es se’ls lliurarà un diploma acreditatiu dels premis obtinguts

 

15. La dotació econòmica dels premis és per l’import màxim de 6.500 €, anirà amb càrrec a la unitat de despesa 02.79.007, aplicació 481.99 del pressupost de  l’exercici de 2019, i s’aplicarà com a descompte a la matrícula 2019-20 de 1r curs de qualsevol estudi impartit a la UdG i dels seus Centres Adscrits en el qual hagin obtingut plaça.  Aquest descompte començarà a aplicar-se després de considerar altres bonificacions de les quals pugui ser beneficiari el guanyador/a. En cap cas es podrà superar l’import de matrícula. En el cas dels treballs d’autoria múltiple l’import del premi es repartirà proporcionalment entre els participants.

 

16. La inscripció al Congrés implica l’acceptació d’aquestes bases