If the contents are not translated, you can use the automatic translator

25 anys de Càtedres a la Universitat de Girona

Notícies

Contacte

Dr. Maximiliano Fuentes 

Adjunt a la Secretaria General per a la Política Cultura i les Càtedres UdG

maximiliano.fuentes@udg.edu

 

 

Notícies