If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Institute of Historical Research

Lluís To

Contacte

Institut de Recerca Històrica

Plaça Ferrater Mora, 1
17071 Girona
Tel. 972 418 945
Fax 972 418 230

dir.irh@udg.edu

www.udg.edu/irh

Dr. Lluís To Figueras

E-mail: lluis.to@udg.edu
Despatx: 4t. pis Facultat de Lletres
Telèfon: 972 41 87 91

Professor d'Història

Àrea: Història medieval

Lluís To Figueras (Barcelona, 1960) va ser professor ajudant a la Universitat de Barcelona (1984-1989) i maître de conférences a la Universitat François Rabelais de Tours (1989-1990). Actualment és professor d’Història medieval a la Universitat de Girona. Ha publicat El monestir de Santa Maria de Cervià: una anàlisi local del canvi feudal (Fundació Salvador Vives Casajuana, Barcelona, 1991), Família i hereu a la Catalunya nord-oriental (segles X-XII) (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1997), i juntament amb Rosa Congost ha coordinat el volum col·lectiu Homes, masos, història. La Catalunya del nord-est (segles XI-XX) (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1999). Ha participat en diversos llibres col·lectius sobre antroponímia, el poblament, les estructures familiars i la servitud entre els segles X i XIII, i ha escrit articles i ressenyes en les revistes especialitzades Cahiers de Civilisation Médiévale, Médiévales, Revista d’Història Medieval, Studia Historica-Historia Medieval, Hispania i Revista española de Historia, entre altres.

Línies de recerca:

La família i el parentiu entre els segles X i XIII: les comunitats domèstiques, la transmissió hereditària, les aliances matrimonials i l’antroponímia en la pagesia i la noblesa del nord-est català; Les estructures del poblament, els masos i la seva relació amb les petites viles entre els segles XI i XIV a la Catalunya Vella; La servitud catalana: els orígens de la remença entre la pagesia catalana i el seu desenvolupament fins a principis del segle XIV.


Publicacions més rellevants:

  • To, L. (2003). "La diferenciació pagesa a la diòcesi de Girona (segle XIV): una nota metodològica". Barceló, M., Feliu, G., Furió, A., Miquel, M. i Sobrequés, J. (eds.). El feudalisme comptat i debatut. Formació i expansió del feudalisme català. València : Barcelona: Universitat de València : Museu d’Història de Catalunya, p. 441-463.
  • To, L. (2004). "Structures familales de la paysannerie dans l’Occident méditerranéen". Bonnassie, P., Toubert, P. Hommes et sociétés dans l’Europe de l’an Mil. Toulouse: Presses Universitaires du Mirail, p. 201-223.
  • To, L. (2005). "L’historiographie du marché de la terre en Catalogne". Feller, L., Wickham, Ch. (eds.). Le marché de la terre au moyen âge. Roma: École Française de Rome. [Colléction de l’École Française de Rome ; 350]. p. 161-180.
  • To, L. (2005). "Le marché de la terre et la seigneurie dans la Catalogne médiévale". Feller, L., Wickham, Ch. (eds.). Le marché de la terre au moyen âge. Roma: École Française de Rome. [Colléction de l’École Française de Rome ; 350]. P. 479-542.
  • To, L. (2005). "Fondations monastiques et mémoire familiale en Catalogne (IXe-XIe siècle)". Bougard, F., La Rocca, C., Le Jan, R. (eds.). Sauver son âme et se perpétuer. Transmission du patrimoine et mémoire au haut moyen âge. Roma: École Française de Rome. [Colléction de l’École Française de Rome ; 351]. p. 293-329.
  • To, L. (1991). El monestir de Santa Maria de Cervià: una anàlisi local del canvi feudal. Barcelona: Rafael Dalmau. [Publicacions de la Fundació Vives Casajuana ; 109]
  • To, L. (1997). Família i Hereu a la Catalunya nord-oriental (segles X-XII). Barcelona: Abadia de Montserrat. [Biblioteca Abat Oliba ; 185]. ISBN 84-7826-881-2.
  • Congost, R. i To, L. (curadors), (1999). Homes, masos, història. La Catalunya del Nord-Est (segles XI-XX). Barcelona: Institut de Llengua i Cultura Catalanes, Universitat de Girona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat. [Biblioteca Abat Oliba ; 215].
  • Feliu, G., Salrach, J.M. (editors), i To, L., Arnall, M.J., Baiges, J., Benito, P., Conde, R., i Farías, V. (1999). Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona de Ramon Borell a Ramon Berenguer I. 3 v. Barcelona; Lleida: Fundació Noguera : Pagès Editors. [Diplomataris ; 18 ; 19 ; 20]