If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Institute of Historical Research

Antonio López

Contacte

Institut de Recerca Històrica

Plaça Ferrater Mora, 1
17071 Girona
Tel. 972 418 945
Fax 972 418 230

dir.irh@udg.edu

www.udg.edu/irh

Dr. Antonio López Estudillo

Antonio Lopez

E-mail: antonio.lopez@udg.edu
Despatx: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (Campus Montilivi)
Telèfon: 972 41 87 35

Professor de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Àrea: Història i institucions econòmiques

  

Antonio López Estudillo (Niebla, Huelva, 1958) és professor d’Història econòmica de la Universitat de Girona. Ha investigat diversos aspectes de la història agrària: les transformacions agràries i l’endarreriment econòmic a Andalusia als segles XIX i XX (2002, 2003), el paisatge agrari i el poblament a la campiña de Còrdova (2003), les terres públiques i les seves vies de privatització (1992, 2002), els mètodes de fertilització en l’agricultura orgànica (1996), la viticultura a Jerez (1992), les estadístiques de producció agrària (1989), l’evolució dels jornals agraris a Còrdova (1997) i la fiscalitat rústica (2000). Així mateix, també ha abordat la història política de les formacions d’esquerra: l’anarquisme espanyol del segle XIX (2002), el republicanisme espanyol en la dècada dels anys 1890 (1996), el socialisme i l’anarquisme en el setmanari de Pi i Margall (1989), i el republicanisme i l’obrerisme a Andalusia (1991, 1998 i 2001). Finalment, també ha fet estudis sobre la conflictivitat social agrària, com l’article “Federalismo y mundo rural en Cataluña, 1890-1905” (1989) i el llibre Republicanismo y anarquismo en Andalucía, 1868-1900 (2001).

Línies de recerca:

Evolució dels sistemes d’explotació agraris a Andalusia; Fiscalitat rústica; Sèries històriques d’indicadors agraris (renda, jornals, rendiments).


Publicacions més rellevants:

  • López, A. J. (1994). Conflictividad social agraria y crisis finisecular. Republicanismo y anarquismo en Andalucía (1868-1900). Bellaterra: Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. (resum imprès i microfitxes)
  • López, A. J. (2001). Republicanismo y anarquismo en Andalucía. Conflictividad Social Agraria y Crisis Finisecular (1868-1900). Córdoba: Ediciones de La Posada del Potro
  • López, A. J. (2006). "Los mercados de trabajo desde una perspectiva histórica: el trabajo asalariado agrario en la Andalucía Bética (la provincia de Córdoba)" Revista española de estudios agrosociales y pesqueros, Nº 211, p. 63-120.
  • López, A. J. (2007). "El arrendamiento de latifundios a partir de frutos: contratos y gestión patrimonial del cabildo de la catedral de Córdoba (1700-1840)". Robledo, R. i López, S. (coords.) ¿Interés particular, bienestar público?: grandes patrimonios y reformas agrarias, p. 65-102.
  • López, A. J. (2008). "Distribución social y efectos socioeconómicos de la fiscalidad rústica liberal. Aproximación a partir de la presión fiscal agraria en el siglo XIX en la campiña de Córdoba", Vallejo Pousada, R., (Ed.) Los tributos de la tierra. Fiscalidad y agricultura en España (siglos XII-XX), p. 479-516.