Institut de Recerca Històrica

Direcció

Contacte

Institut de Recerca Històrica

Plaça Ferrater Mora, 1
17071 Girona
Tel. 972 418 945
Fax 972 418 230

dir.irh@udg.edu

www.udg.edu/irh

Direcció

Facultat Institut de Recerca Històrica

 

Directora                            Mª Elisa Varela-Rodríguez correu

Secretari                            Julià Maroto Genover  correu

 

Coordinadora del CRHR        Rosa Congost Colomer  correu

Coordinador del LAP             David Vivó Codina correu

Coordinador del SPEPC        Maximiliano Fuentes Codera correu

 

Personal d'administració i serveis:

Tècnica: M. Esperança Correu Perales  correu

Administrativa: Montserrat Vivern Lladó correu