Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Instituto de Investigación Histórica

Tesis doctorals

Contacte

Institut de Recerca Històrica

Plaça Ferrater Mora, 1
17071 Girona
Tel. 972 418 945
Fax 972 418 230

dir.irh@udg.edu

www.udg.edu/irh

Tesis doctorals

 

DIRECCIÓ DE TESIS

 

Tesis UdG

Tesis externes

UdG

Títol: El armamento de influencia La Tène en la Península Ibérica (Siglos V-I a.C)

Autor: García Jiménez, Gustavo Adolfo

Direcció: Vivó Codina, David / Fernando, Quesada Sanz

Lectura: 7/10/2011

Títol: Fonti cartografiche di Toscana e Catalogna di età moderna e contemporanea. Ricostruire con il GIS, comunicare con WebGIS

Autor: Grava, Massimiliano

Direcció: Congost Colomer, Maria Rosa / Francesca, Bocchi

Lectura: 27/5/2011

Títol: De l’antiquarisme a l’arqueologia. La protecció i conservació del patrimoni històric i arqueològic a la província de Girona (1835-1876)

Autor: Buscató Somoza, L. Jaume

Direcció: Nolla Brufau, Josep Maria

Lectura: 12/9/2011

 

Títol: L’èxode català de 1936 a través dels Pirineus. De la derrota a la victòria.

Autor: Rubió Coromina, Jordi Esteve

Direcció: Duarte Montserrat, Àngel / Canal Morell, Jordi

Lectura: 9/9/2011

 

Títol: Un viaje por los extremos. Eugeni d'Ors entre la gran guerra y el fascismo (1914-1923)

Autor: Fuentes Codera, Maximiliano

Direcció: Garcia Rovira, Anna Maria / Duarte Montserrat, Àngel

Lectura: 8/7/2011

 

Títol: "Per Déu i per la Ciència". L’Església i la Ciència a la Catalunya de la Restauració (1874-1923)

Autor: Bohigas Maynegre, Jordi

Direcció: Puigvert Solà, Joaquim Maria

Lectura: 10/5/2011

 

Títol: Practicantes, Matronas y Cirujanos dentistas en la España contemporánea (1855-1932)

Autor: Montesinos Vicente, Fernando

Direcció: Puigvert Solà, Joaquim Maria

Lectura: 18/3/2011

 

Títol: Homes, terres, cases i masos del Baix Empordà. Estudi de les transformacions socials als segles XVIII i XIX

Autor: Esteve Torras, Eulàlia

Direcció: Congost Colomer, Maria Rosa

Lectura: 13/1/2011

 

Títol: Josep Claret: arquitectura i societat

Autor: Pareta Marjanedas, Maria Mercè

Direcció: Clara Resplandis, Josep

Lectura: 5/3/2010

 

Títol: En la prehistòria dels hisendats: de senyors útils a propietaris (vegueria de Girona de 1486 a 1994)

Autor: Gifre Ribas, Pere

Direcció: Serra Puig, Eva. Tutoria: Puigvert Solà, Joaquim Maria

Lectura: 22/4/2009

 

Títol: Crisis, endeudamiento y desposesión en el mundo rural catalán de finales del siglo XIX

Autor: García Orallo, Ricard

Direcció: Congost Colomer, Maria Rosa

Lectura: 16/4/2009

 

Títol: Els precedents de la catedral de Santa Maria de Girona. De la plaça religiosa del fòrum romà al conjunt arquitectònic de la seu romànica (segles 1 aC-XIV dC)

Autor: Sureda Jubany, Marc

Direcció: Nolla Brufau, Josep Maria

Lectura: 29/9/2008

 

Títol: Parròquia i Societat Rural al Bisbat de Girona, segles XIII i XIV

Autor: Mallorquí García, Elvis

Direcció: To Figueras, Lluís

Lectura: 26/3/2007

 

Títol: Rhodes. Caracterització del jaciment i de les produccions dels seus tallers ceràmics

Autor: Puig Griessenberger, Anna Maria

Direcció: Nolla Brufau, Josep Maria / Nieto Prieto, Xavier

Lectura: 22/12/2006

 

Títol: Història social de l'escola a la Catalunya central. Vic 1830-1900

Autor: Godayol Puig, Maria Teresa

Direcció: Puigvert Solà, Joaquim Maria

Lectura: 17/11/2006

 

Títol: Caterina Llull Çabastida: una mercantessa catalana nella Sicilia dell'400

Autor: Colesanti, Gemma Teresa

Direcció: Varela Rodríguez, M. Elisa

Lectura: 30/9/2005

 

Títol: La reforma catòlica a la muntanya catalana a través de les visites pastorals: els bisbats de Girona i Vic (1587-1800)

Autor: Sola Colomer, Xavier

Direcció: Puigvert Solà, Joaquim Maria

Lectura: 29/9/2005

 

Títol: Vivienda obrera en Bilbao y el Bajo Nervión: las casas baratas, una nueva forma de alojamiento (1911-1936)

Autor: Domingo Hernández, Maria del Mar

Direcció: Duarte Montserrat, Àngel / Manuel, González Portilla

Lectura: 15/4/2005

 

Títol: La construcció de l'església de Sant Feliu de Girona al segle XIV. Els llibres d'obra

Autor: Chamorro Trenado, Miguel Ángel

Direcció: Nolla Brufau, Josep Maria

Lectura: 10/5/2004

 

Títol: Mirades turístiques a la ciutat. Anàlisi del comportament dels visitants en el Barri Vell de Girona

Autor: Galí Espelt, Núria

Direcció: Donaire Benito, José Antonio / Alcalde Gurt, Gabriel

Lectura: 28/10/2004

 

Títol: Els remences de l'Almoina del Pa de la Seu de Girona (segles XIV i XV)

Autor: Lluch Bramon, Rosa

Direcció: To Figueras, Lluís

Lectura: 24/11/2003

 

Títol: L'anarquisme individualista a Espanya (1923-1938)

Autor: Díez Rodríguez, Xavier

Direcció: Duarte Montserrat, Àngel

Lectura: 9/4/2003

 

Títol: Les seus episcopals de Girona i Empúries i les terres del nord-est de Catalunya a les fonts escrites d'època tardoantiga (segles IV-VII)

Autor: Amich Raurich, Narcís Maria

Direcció: Nolla Brufau, Josep Maria

Lectura: 13/6/2002

 

Títol: Les ceràmiques de producció ibèrica de Sant Julià de Ramis: el poblat i els camps de sitges

Autor: Sagrera Aradilla, Jordi

Direcció: Nolla Brufau, Josep Maria

Lectura: 28/2/2002

 

Títol: Colectividades agrarias en la región de Girona, 1936-1939

Autor: Cárdaba Carrascal, Marciano

Direcció: Congost Colomer, Maria Rosa

Lectura: 6/7/2001

 

Títol: La vil·la romana de Vilauba. Un exemple de l'ocupació i explotació romana del territori a la comarca del Pla de l'Estany

Autor: Castanyer Masoliver, Pere

Direcció: Nolla Brufau, Josep Maria

Lectura: 4/6/1999

 

Títol: Els rituals funeraris en el període calcolític-bronze final al nord-est de Catalunya

Autor: Agustí Farjas, Bibiana

Direcció: Campillo Valero, Domènec. Tutoria: Soler Masferrer, Narcís

Lectura: 7/5/1999

 

Títol: El programa iconogràfic de l'Attideion del Campo della Magna Mater a Òstia

Autor: Vivó Codina, David

Direcció: Nolla Brufau, Josep Maria

Lectura: 18/12/1998

 

Títol: Ceràmiques romanes de producció local al NE de Catalunya (època augustal i altoimperial)

Autor: Tremoleda Trilla, Joaquim

Direcció: Nolla Brufau, Josep Maria

Lectura: 25/6/1996

 

Títol: La consolidació de la propietat pagesa a Catalunya (el Baix Empordà, 1850-1940)

Autor: Saguer Hom, Enric

Direcció: Garrabou Segura, Ramon. Tutoria: Puigvert Solà, Joaquim Maria

Lectura: 29/4/1996

 

Títol: L'emmagatzematge de cerals en sitges d'època ibèrica al nord-est de Catalunya

Autor: Burch Rius, Josep

Direcció: Nolla Brufau, Josep Maria

Lectura: 22/4/1996

 

Títol: Néixer per a morir. Orfes, dides i hospicians al set-cents gironí

Autor: Borrell Sabater, Miquel

Direcció: Torres Sans, Xavier

Lectura: 25/4/1995

 

Títol: El pas del paleolític mitjà al paleolític superior a Catalunya i la seva interpretació dins el context geogràfic francoibèric

Autor: Alcalde Gurt, Gabriel

Direcció: Soler Masferrer, Narcís

Lectura: 17/3/1993
 

Títol: La difusió de l'arqueologia mitjançant els museus arqueològics. Avaluació dels visitants dels museus arqueològics de Catalunya i anàlisi dels conceptes que aquests museus transmeten al públic

Autor: Maroto Genover, Julià

Direcció: Soler Masferrer, Narcís

Lectura: 2/12/1994

 

Títol: L'acció antròpica sobre les matèries dures animals, durant el plistocè del nord-est de Catalunya

Autor: Rueda Torres, Josep Manuel

Direcció: Soler Masferrer, Narcís

Lectura: 12/3/1993