Institut de Recerca Històrica

Presentació

Contacte

Institut de Recerca Històrica

Plaça Ferrater Mora, 1
17071 Girona
Tel. 972 418 945
Fax 972 418 230

dir.irh@udg.edu

www.udg.edu/irh

Presentació

Claustre Facultat L’Institut de Recerca Històrica (IRH) de la Universitat de Girona és una unitat dedicada a la investigació científica relacionada amb l’estudi de la història des d’una perspectiva comparativa i de llarga durada. Va ser aprovat pel Consell Social de la Universitat de Girona el passat 1 de febrer de 2008, però els seus precedents són més llunyans ja que sorgeix com una reorganització de les estructures prèviament existents que fins aleshores havien donat suport als diversos grups de recerca dins l’àmbit de la història. Concretament, procedeix de la separació de la Secció d’Història Jaume Vicens Vives de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes i de la dissolució de l’Institut de Patrimoni Cultural. Amb la seva constitució es pretén potenciar la recerca històrica i millorar-ne la projecció exterior.

 
L’IRH acull la major part de la recerca històrica que es fa a la Universitat de Girona, des de la prehistòria fins a l’època contemporània, amb una voluntat integradora, transversal i de foment de la perspectiva de llarga durada i de la història comparada. Per al desenvolupament dels seus àmbits i línies específiques de recerca, l’IRH s’articul·la en tres seccions, cadascuna de les quals correspon a un o més grups de recerca reconeguts per la UdG: el Centre de Recerca d’Història Rural (CRHR), el Laboratori d’Arqueologia i Prehistòria (LAP) i el Seminari Permanent d'Estudis Polítics i Culturals SPEPC).