If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Institute of Historical Research

Laura Romero

Contacte

Institut de Recerca Històrica

Plaça Ferrater Mora, 1
17071 Girona
Tel. 972 418 945
Fax 972 418 230

dir.irh@udg.edu

www.udg.edu/irh

Laura Romero Torres

Laura Romero

E-mail: laura.romero@udg.edu
Despatx:

Laboratori d'Arqueologia

Facultat de Lletres

Telèfon: 972 41 81 59

Becària predoctoral BR

Àrea: Prehistòria

Membre de Grup de Recerca: LAP – Institut de Recerca Històrica

Llicenciada en Història per la Universitat de Girona el 2005. Actualment becària predoctoral de la UdG (BR) adscrita al grup d’Arqueologia i Prehistòria de l’Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona. El juliol del 2008 he obtingut el Diploma d’Estudis Avançats a la UdG amb el treball de recerca “Els recursos faunístics dels grups gravetians de la cova del Reclau Viver ( Serinyà, Pla de l’Estany)”, dirigit pel Dr. Narcís Soler. Actualment treballant en la tesi doctoral sobre els recursos faunístics del paleolític superior a la cova del Reclau Viver.

Col·laboració en diferents projectes de recerca dirigits pel Dr. Soler al Sàhara Occidental i a la zona de Serinyà.

Actualment membre del projecte I+D+I (2007 – 2010): “El noreste peninsular desde el primer auriñaciense hasta la fin del solutrense. El ejemplo del Reclau Viver de Serinyà” del Ministerio de Educación y Ciencia.

Codirectora de les excavacions a la Cova de l’Arbreda en les darreres dues campanyes (2007 i 2008).

Línies de recerca:

Prehistòria paleolítica; arqueozoologia.


Publicacions més rellevants:

  • Alcalde, G.; Alegret, JLL.;  Borrell, F.; Cheij, B.; Gibert, J.; Ramió, S.; Romero, L.; Saña, M.; Serra, C.; Soler, N.; i Soler, J. (2007). “Proyecto arqueológico en el Sahara Occidental” dins Revista de Arqueología, nº 316, p. 40-47.
  • Oliva, M. i Romero, L. (2007). “La situació de la bioarqueologia a Catalunya i els principals resultats”. I Jornada d’arqueologia i medi. Bioarqueologia, arqueologia viva. Arqueobotànica i Arqueozoologia, més enllà d’unes disciplines auxiliars. Generalitat de Catalunya, Barcelona.
  • Romero, L.(2006). “Delinqüència i justícia durant la immediata postguerra a la província de Girona”. Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, Girona, p. 375 – 398.
  • Tarrés, A,. Romero, L., Pacheco, R., Baulenas, A. i Maroto, J. (2006). “La cova dels Ermitons (Sales de Llierca). Campanyes d’excavació 2004 – 2005”, VIII Jornades d’Arqueologia de les comarques gironines, Roses.
  • Baulenas, A., Pacheco, R., Romero, L., Tarrés, A. i Maroto, J. (2006). “Intervenció arqueològica 2004 -2005 a la cova de Mollet (Serinyà)”. VIII Jornades d’Arqueologia de les comarques gironines, Roses.
  •  Romero, L.; Tarrés, A.; Belmonte, S.; Díaz, MA. i Maroto, J. (2004). “Excavacions a la cova dels Ermitons (Sales de Llierca). Campanyes 2001 – 2003”. VII Jornades d’Arqueologia de les comarques gironines, La Bisbal, abril del 2004.