Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Instituto de Investigación Histórica

Alejandro Martínez

Contacte

Institut de Recerca Històrica

Plaça Ferrater Mora, 1
17071 Girona
Tel. 972 418 945
Fax 972 418 230

dir.irh@udg.edu

www.udg.edu/irh

Alejandro Martínez Giralt

Alejandro Martínez

E-mail: alejandro.martinez@udg.edu
Telèfon:972 41 89 45 (Secretaria IRH)

Becari BRAE-UdG (Ajuntament d’Hostalric).

Àrea: Història Medieval

Membre del Grup d’Història de les Societats Rurals.

Membre del projecte de recerca Crédito y morosidad en la Catalunya nororiental (siglos XIV y XV), finançat
pel Ministerio de Educación y Ciencia.

 

Alejandro Martínez Giralt (Barcelona 1981) és llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 2003 i estudiant del programa de doctorat “Cultura i societat a l’Europa mediterrània” de la Universitat de Girona. Va gaudir d’una beca de col·laboració de darrer any de carrera, atorgada pel Ministerio de Educación y Ciencia durant el curs 2002-2003, per treballar a l’Institut d’Estudis Medievals de la UAB. Ha participat fins el 2004 com a col·laborador per a la pàgina web Islamolatina, portal del projecte d’investigació “La percepción del Islam en la Europa cristiana. Traducciones latinas del Corán y controversias islamo-cristianas” del professor José Martínez Gázquez (Filologia Clàssica, UAB).

És becari BRAE de la UdG, adscrit al Centre de Recerca d’Història Rural de l’Institut de Recerca Històrica i a l’Ajuntament d’Hostalric. L’octubre de 2007 va obtenir el DEA mitjançant el treball de recerca titulat Els vescomtes de Cabrera (1199-1423). Proposta d’estudi d’un llinatge nobiliari català de la Baixa Edat Mitjana, dirigit pel doctor Pere Orti i Gost.

Actualment, prepara la seva tesi doctoral sobre el llinatge i el territori dels vescomtes de Cabrera durant la Baixa Edat Mitjana.

Línies de Recerca:

Noblesa baixmedieval. Els vescomtes de Cabrera entre el ss.XIII-XV.


Publicacions més rellevants:

  • Martínez, A. (2008). "Els orígens del mercat i la vila nova d’Hostalric (1242-1243)". Acta Hostalrici, n.1
  • Martínez, A. (2007). "Sant Salvador de Breda: un obscur cas de vincles entre llinatges aristocràtics i institucions monàstiques a la Baixa Edat Mitjana". DDAA, Els Monestirs Medievals. IV Jornades d’Història i Arqueologia Medieval del Maresme (10, 17, 18 i 24 de novembre de 2007). En premsa.
  • Martínez, A. (2008). "L’agitat retir monàstic del vescomte Bernat II de Cabrera". Quaderns de la Selva, n.20.  En premsa.
  • Martínez, A. (2002). "L’Idée de conversion dans les chroniques de la première croisade". Cahiers de civilisation médiévale, n.177, p.39-53. Website Islamolatina. La percepción del Islam en la Europa latina (Universitat Autònoma de Barcelona).
  • Martínez, A. (2007). "Conflictivitat i vies de solució a la Mediterrània medieval". Coloquio Internacional del Grup de Recerca Consolidat. La Corona Catalanoaragonesa, l’Islam i el Món Mediterrani. Barcelona, 4-5 ottobre 2007. Schola Salernitana. Annali, n.12, p. 289-293.
  • Martínez, A. (2004). "Formas de resistencia serviles en la Edad Media". Arqueología, Historia y Viajes sobre el Mundo Medieval, n.5, p.82-92.
  • Martínez, A. i Poch, J.M. (imatges) (2006). "Alfonso el Magnánimo y los límites de la cruzada". Arqueología, Historia y Viajes sobre el Mundo Medieval, n.12, p. 18-29.