Institut de Recerca Educativa (IRE)

Tesis llegides

Contacte

Institut de Recerca Educativa (IRE)

Plaça Sant Domènec, 9

17004 Girona

Telf: +34972418342

Fax: +34972418301

Despatx 324

 

dir.ire@udg.edu

sec.ire@udg.edu

 

Finançament del Fons Europeu de desenvolupament Regional (FEDER)

 

 

Tesis llegides

A continuació, les tesis elaborades o dirigides per membres de l'Institut de Recerca Educativa. Totes aquestes tesis es troben disponibles -després d'un temps prudencial posterior a la seva lectura-  a la base de dades TDX.

 

 

TESIS LLEGIDES ANY 2017

Títol: Una aproximació a l’estat dels serveis socials. La persona i el seu univers temàtic i lèxic com a centre de la intervenció

Autoria: Sra. Núria Ferrer Santanach

Direcció: Dr. Jordi Feu Gelis

Data de lectura: 05/12/2017

 

 

Títol: L'optimització de la competència lingüística i la competència d'aprendre a aprendre: L'ús explícit i sistemàtic de les estratègies d'aprenentatge a l'Educació Primària

 Autoria: Sra. Ma. Isabel Almagro Nóbrega

Direcció: Dra Ma. Lluïsa Pérez Cabaní

Data de lectura: 30/11/2017

 

Títol: La democràcia a l’escola. Discursos, pràctiques i elements que afavoreixen la democràcia

 Autoria: Sr. Eduard Mondéjar Torra

Direcció: Dr. Jordi Feu Gelis

Data de lectura: 27/11/2017

 

 

Títol: L'organització de l'activitat conjunta i la seva anàlisi en el procés d'ensenyament i aprenentatge de l'equilibri dinàmic en l'educació física

 Autoria: Sr. Joel Comino Ruiz

Direcció: Dr. Víctor López Ros  / Dr. José Ignacio Vila Mendiburu 

Data de lectura: 08/09/2017


Títol: Cuidando al cuidador: Diseño, aplicación y evaluación del programa EMOCARE. Educación socioemocional destinada a familiares cuidadores de personas con trastorno mental

 Autoria: Sra. Arantxa Ribot Horas

Direcció: Dra. Anna Planas Lladó  / Dra. Beatriz Maria Caparrós Caparrós 

Data de lectura: 20/07/2017

 

Títol:  El aprendizaje autodirigido en la educación superior. Percepción de los estudiantes de grado de ciencias de la salud.

Autoria: Carolina Rascón Hernán

Direcció: Dra. Judit Fullana/Dra. Concepció Fuentes/ Dr. David Ballester

Data de lectura: 22/05/2017

 

Títol: En busca del tiempo y del espacio recobrados. Una investigación biográfica a partir de relatos de vida y migración de una família de origen marroquí del Pirineo Catalán.

Autoria: Marta Amorós Torró

Direcció: Dr. Ignasi Vila Mendiburu / Dra. Elsa Lechner

Data de lectura: 24/03/2017

 

Títol: La pràctica educativa a través de l'aproximació dels fons de coneixement i d'identitat

Autoria: Mariona Llopart Rossell

Direcció: Dr. Moisès Esteban - Guitart

Data de lectura: 03/03/2017


Títol: Connexions entre educació matemàtica i educació per a la sostenibilitat: definició d'un perfil de mestre de matemàtiques.

Autoria: Teresa Calabuig Serra

Direcció: Dr. Àngel Alsina Pastells / Dra. Anna M. Geli de Ciurana

Data de lectura: 03/02/2017


TESIS LLEGIDES ANY 2016


Títol: La vida independiente de las personas con discapacidad intelectual. Análisis de los apoyos y las barreras que inciden en la consecución de sus proyectos de vida.

Autoria: Carolina Puyaltó Rovira

Direcció: Dra. Maria Pallisera Diaz

Data de lectura: 16/12/2016

 

Títol: Educar per a la sostenibilitat: percepció i projecció de les problemàtiques socials i ambientals. Per un model psicopedagògic d'educació per a la sostenibilitat.

Autoria: Emili Puig Vilaró

Direcció: Dra. Anna M. Geli de Ciurana / Dr. Xavier Besalú Costa

Data de lectura: 07/12/2016

 

Títol: Analysis of the interactivity in a teaching and learning sequence for novice rugby player: the transfer of learning responsability and control.

Autoria: Bernat Llobet Martí

Direcció: Dr. José Ignacio Vila Mendiburu / Dr. Victor López Ros

Data de lectura: 15/09/2016

 

Títol: La integración escolar del alumnado con necesidades educativas especiales en el municipio Caroní de Venezuela.

Autoria: M. Ernestina Viloria Carrillo

Direcció: Dra. M. Luisa Pérez Cabaní / Dra. Ibis Marlene Álvárez Valdivia

Data de lectura: 19/07/2016

 

Títol: Desarrollo de un destino de turismo médico en el contexto de la frontera México-Estados Unidos: el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, México

Autoria: M. Teresa Martínez Almanza

Direcció: Dr. Carles Serra Salamé / Dr. Jaume Guia

Data de lectura: 15/07/2016

 

Títol: Evaluación de un modelo de gestión de la docencia basada en competencias en Educación Preescolar.

Autoria: Susana Antonio Tepetla

Direcció: Dra. M. Luisa Pérez Cabaní

Data de lectura:05/02/2016

 

Títol: L'assentament d'immigració andalusa a Olot durant el franquisme. Trajectòries i mobilitat social de la immigració andalusa i els seus descendents.

Autoria: Xavier Casademont Falguera

Direcció: Dr. Jordi Feu Gelis

Data de lectura:28/01/2016

 

Títol: Els programes de diversificació curricular: el cas de les aules obertes. Bones pràctiques i pautes per a la millora.

Autoria: Marta Icart Tresfi

Direcció: Dra. Montserrat Vilà Suñé

Data de lectura: 22/01/2016

 

TESIS LLEGIDES ANY 2015

Títol: Factors psicosocials implicats en la construcció de la identitat nacional: un estudi empíric en el context del principat d'Andorra.

Autoria: Alexandra Monné Bellmunt

Direcció: Dr. José Ignacio Vila Mendiburu / Dr. Moisès Esteban Guitart

Data de lectura: 27/07/2015

 

Títol: La influència del mètode d'ensenyament i de les bastides en l'aprenentatge de les matemàtiques a l'educació infantil.

Autoria: Marta López Dalmau

Direcció: Dr. Àngel Alsina Pastells

Data de lectura: 10/04/2015

 

TESIS LLEGIDES ANY 2014

Títol: El mestre d'educació musical en el nou marc de l'espai europeu d'educació superior: un estudi a partir de les competències professionals

Autoria: Sílvia Sànchez Ariño

Direcció: Dra. Montserrat Calbó Angrill / Dra. Dolors Cañabate Ortiz

Data de lectura: 05/12/2014

 

Títol: "Ana" y "Mia" en las redes sociales: una investigación sobre la anorexia basada en las artes

Autoria: Ana M. Nevado Álamo

Direcció: Dr. Joan Vallès Villanueva / Dra. María del Río Dieguez

Data de lectura: 21/11/2014

 

Títol: Evaluación de los conocimientos didáctico-matemáticos para la enseñanza de la probabilidad de los profesores de Educación Primaria en activo.

Autoria: Claudia Alejandra Vásquez Ortiz

Direcció: Dr. Àngel Alsina Pastells

Data de lectura: 17/10/2014

 

Títol: Presencia de los procesos matemáticos en la enseñanza del número 4 a 8 años. Transición entre la Educación Infantil y Elemental.

Autoria: María Claudia Coronata Ségure

Direcció: Dr. Àngel Alsina Pastells

Data de lectura: 17/10/2014

 

Títol: Contribució dels equipaments d'educació ambiental a les sortides escolars de l'educació primària.

Autoria: Raquel Heras Colàs

Direcció: Dra. Rosa M. Medir Huerta / Dra. Mercè Junyent Pubill

Data de lectura: 23/06/2014

 

Títol: La implementació de la perspectiva educativa dels projectes de treball a través de l'aprenentatge realista: un estudi de la transformació de la pràctica docent a l'educació primària.

Autoria: Laia Vives Parés

Direcció: Dr. Àngel Alsina Pastells

Data de lectura: 23/05/2014

 

TESIS LLEGIDES ANY 2013

Títol: Agenda 21 Escolar en Guanajuato, dos experiencias, dos proyectos, un destino común...

Autoria: M. Virginia Rosalía Gómez  González

Direcció: Dr. Anna M. Geli de Ciurana / Dra. Sylvia Catharina van Dijk Kocherthaler

Data de lectura: 19/07/2013

 

Títol: Un estudi sobre la visibilitat i la participació activa de les persones grans a les exposicions temporals: vincles entre memòria, narratives personals i objectes museístics.

Autoria: Anna Colomer Costal

Direcció: Dra. Roser Juanola Terradellas / Dra. Carla Padró Puig

Data de lectura: 17/07/2013

 

Títol: Polítiques culturals i educatives a Catalunya: dificultats de la interrelació.

Autoria: Gemma Carbó Ribujent

Direcció: Dr. Alfons Martinell Sempere

Data de lectura: 04/06/2013

 

Títol: La ayuda educativa entre docentes en situaciones habituales de colaboración en un centro. Compartir para aprender y enseñar la profesión docente.

Autoria: Leonardo García Lozano

Direcció: Dra. Reyes Carretero Torres

Data de lectura: 03/06/2013

 

Títol: Participació ciutadana i inclusió social en les comunitats de persones cegues: un estudi d'educació artística basat en el mestratge de la professora Rosa Gratacós.

Autoria: Anna Cebrià Pairolí

Direcció: Dra. Roser Juanola Terradellas

Data de lectura: 17/05/2013

 

Títol: La inserció professional dels docents novells. Anàlisi del procés de tutoria del programa Comencem Bé.

Autoria: Laura Serrats Gironella

Direcció: Dr. Joan Teixidó Saballs

Data de lectura: 29/01/2013

 

Títol: El Espacio Europeo de Educación Superior en España: análisis de los debates parlamentarios (1999-2010)

Autoria: Montserrat Palma Muñoz

Direcció: Dra. M. Luisa Pérez Cabaní / Dr. Francesc Michavila Pitarch

Data de lectura: 11/01/2013

 

Títol: Conocimiento de la lengua de la escuela y práctica educativa: un estudio de caso en una aula de acogida lingüística en Catalunya.

Autoria: M. Nieves Rosalía Rodríguez Hernández

Direcció: Dr. José Ignacio Vila Mendiburu

Data de lectura: 09/01/2013

 

TESIS LLEGIDES ANY 2012

Títol: La convivència escolar a Primària. Anàlisi de les dificultats de convivència i identificació de les iniciatives de millora als centres escolars de primària de Catalunya.

Autoria: Núria Felip Jacas

Direcció: Dr. Joan Teixidó Saballs

Data de lectura: 23/11/2012

 

Títol: Cultural Impact Perception a Model for Intangible Impact Assessment. Una proposta d'avaluació de política pública a través de l'anàlisi d'impactes culturals d'esdeveniments culturals entesos com a actes d'implementació.

Autoria: Araceli Colombo Vilarrasa

Direcció: Dr. Àlfons Martinell Sempere

Data de lectura: 25/09/2012

 

Títol: L'organització de l'activitat conjunta i el pensament del professorat sobre l'acció docent en l'Educació Física Escolar.

Autoria: Ricard Pradas Casas

Direcció: Dr. José Ignacio Vila Mendiburu / Dr. Víctor López Ros

Data de lectura: 26/07/2012

 

Títol: L'adequació dels Plans de Transició al Treball (PTT) a les persones amb discapacitat. Aplicació d'un pla d'avaluació.

Autoria: Montserrat Castro Belmonte

Direcció: Dra. Montserrat Vilà Suñé

Data de lectura: 25/05/2012

 

TESIS LLEGIDES 2011

Títol: El cant coral infantil i juvenil educa en valors, hàbits i competències.

Autoria: Rita Ferrer Miquel

Direcció: Dra. Montserrat Tesouro Cid / Dr. Joaquim Miranda Pérez

Data de lectura: 23/12/2011

 

Títol: Sobre poesia visual: aprenent a llegir davant les línies

Autoria: Maria Masgrau Juanola

Direcció: Dra. Montserrat Calbó Angrill / Dr. Jordi Castellanos Vila

Data de lectura: 27/04/2011

 

Títol: Percepciones, valoraciones e intereses de distintos actores y organizaciones sociales de Mendoza (Gran Mendoza y Malargüe), Argentina, en torno a las temáticas ambientales

Autoria: Maria Ximena Erice Gómez

Direcció: Dra. Anna M. Geli de Ciurana

Data de lectura: 08/03/2011

 

Títol: La crisis ambiental como proceso. Un análisis reflexivo sobre su emergencia, desarrollo y profundización desde la perspectiva de la teoría crítica.

Autoria: Ofelia Agoglia Moreno

Direcció: Dra. Anna M. Geli de Ciurana

Data de lectura: 08/03/2011

 

TESIS LLEGIDES 2010

Títol: Prepadurías estudiantiles como proceso de aprendizaje colaborativo entre estudiantes de ingeniería de la UNEXPO vice-rectorado Puerto Ordaz.

Autoria: Néstor Gregorio Rojas

Direcció: Dra. Reyes Carretero Torres / Dra. Ibis Marlene Ávarez Valdivia

Data de lectura: 03/12/2010

 

Títol: City led international cultural co-operation: applying a service-learning model for the training of cultural administrators and cultural operators.

Autoria: Diane Dodd

Direcció: Dra. Roser Juanola Terradellas

Data de lectura: 26/05/2010

 

Títol: La Universitat Lliure de Girona (1870-1874)

Autoria: Carles Cortada Hortalà

Direcció: Dr. Salomó Marquès Sureda

Data de lectura: 14/05/2010

 

TESIS LLEGIDES 2009

Títol: L'avaluació de polítiques socioculturals municipals: una proposta d'indicadors.

Autoria: Anna Planas Lladó

Direcció: Dr. Pere Soler Masó

Data de lectura: 27/03/2009

 

TESIS LLEGIDES 2008

Títol: El treball en equip dels mestres. Causes i efectes.

Autoria: Josep Juandó Bosch

Direcció: Dra. Anna M. Geli de Ciurana. Tutoria: Dra. M. Luisa Pérez Cabaní

Data de lectura: 21/11/2008

 

Títol: La construcción de identidades en una muestra de adolescentes de la Universidad Intercultural de Chiapas. Funciones de la identidad y mecanismos psicosociales implicados.

Autoria: Moises Esteban Guitart

Direcció: Dr. Josep M. Nadal Farreras / Dr. José Ignacio Vila Mendiburu

Data de lectura: 19/09/2008

 

Títol: El coneixement de la llengua catalana i la llengua castellana per part de l'alumnat estranger escolaritzat a l'educació primària a Catalunya: factors explicatius i relacions d'interdependència lingüística

Autoria: Judith Oller Badenas

Direcció: Dr. José Ignacio Vila Mendiburu

Data de lectura: 18/09/2008

 

Títol: Innovación y mejora del proceso de evaluación del aprendizaje. Una investigación - acción colaborativa en la asignatura Matemática I de los estudios de Ingeniería de la UNEXPO, Vicerrectorado Puerto Ordaz, Venezuela.

Autoria: Esther M. Morales Urbina

Direcció: Dra. M. Luisa Pérez Cabaní

Data de lectura: 10/07/2008

 

Títol: La superdotació en els centres d'educació infantil i primària dels SSTT d'educació a Girona: creences dels professionals de l'educació, mestres i equips d'asssessorament i orientació psicopedagògica (EAP) sobre la detecció d'aquests alumnes i ñes mesures d'intervenció educativa.

Autoria: Àngel Guirado Serrat

Direcció: Dr. Francisco Jiménez Martínez

Data de lectura: 30/06/2008

 

Títol: Les aules d'acollida d'educació primària a Catalunya: descripció i avaluació dels resultats.

Autoria: Carina Siqués Jofre

Direcció: Dr. Jose Ignacio Vila Mendiburu / Dr. Santiago Perera Izquierdo

Data de lectura: 20/06/2008

 

Més enrera en el temps, no existia l'Institut de Recerca Educativa.