Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida (IRQV)

Tesis Doctorales

Formación de Tercer Ciclo

Tesis Doctorales defendidas en el Instituto de Investigación sobre Calidad de Vida:
TESIS

Bataller Sallent, Sílvia        

Títol: "Autoconcepto y Bienestar Subjetivo en la Primera Adolescencia"

Directors: Dr. Ferran Casas i Dra. Sara Malo.

Data: 14 d'abril de 2016

Garcia Moreno, Yolanda

Títol: "Prevalença de la depressió major en població adolescent de 12 a 16 anys del Baix Empordà: Estratègies d'afrontament, temperament i àmbits de benestar personal".

Director: Dr.Ferran Viñas.

Data: 9 de febrero de 2016

Font Pujol, Jordi

Títol: "Violència i Psiquiatria: Validació de l'Escala de Valoració de Risc d'Agressivitat (EVRA)".

Directors: Dra. Mª Eugènia Gras i Dr. Joan Vilalta.

Data: 5 de febrero 2016

Roselló Peñaloza,  Miguel Angel

Títol: "Discursos que (des)hacen cuerpos e identidades: Análisis psicosocial crítico en torno a la clínica transexual y sus patologizaciones".

Directora: Dra. Teresa Cabruja.

Data: 1 de julio de 2014

Fabregas Casas, Laura

Títol: "Esclerosi múltiple i brots: Estrés, afrontament i curs de la malaltia".

Directora: Dra. Montserrat Planes.

Data: 16 de junio de 2014

Keller Lawski, Dagmar

Títol: "Clasificación del subtipo de fibromialgia de acuerdo con la sintomatologia clínica y análisis de las diferencias de personalidad, psicopatología concomitante y calidad de vida percibida".

Directors: Dr. Manuel de Gracia i Dr. Josep Garré.

Data: 8 de noviembre de 2013

Cebrián Fernández, Natalia

Títol: "Consumo de cannabis en universitarios. Etapas de adquisición".

Directores:  Dra. Sílvia Font-Mayolas i Dra. Mª Eugènia Gras.

Data: 12 de marzo de 2013

Luna Soca, Xavier

Títol: "Bienestar subjetivo y satisfacción escolar en la adolescencia".

Director: Dr. Ferran Casas i Dra. Mònica González

Data: 1 de febrero de 2013

Alfaro Inzunza, Jaime Andrés           

Títol: "Psicologia Comunitaria y Políticas Sociales: Estudio del Campo Técnico del Psicólogo de la Intervención Social en el marco de los Servicios Sociales Comunitarios Españoles".

Director: Dr. Ferran Casas

Data: 31 de enero de 2013

Vaqué Crusellas, Cristina

Títol: "El paper de l'alimentació en el benestar subjectiu dels nens i nenes de cinquè i sisè de primària".

Director: Dr. Ferran Casas i Dra. Mònica González

Data: 17 de diciembre de 2012

Patiño Masó, Josefina

Títol: "Patrones de consumo de cocaína en jóvenes".

Directores:  Dra. Sílvia Font-Mayolas i Dra. Mª Eugènia Gras.

Data: 9 de noviembre de 2012

Thomas Vall.llosera, Mònica

Títol: "Factors emocionals associats a la conducta alimentària en adolescents: adaptació i validació de l'EES-C i l'EPIC-C".

Directores: Dr. Manuel de Gracia i Dr. Ramon Canals.

Data: 24 de julio de 2012

Baltasar Bagué, Alícia

Títol: "Coneixements dels professionals de la salut de l'atenció primària sobre prevenció del consum de drogues".

Directores: Dra. Mª Eugènia Gras i Dra. Sílvia Font-Mayolas.

Data: 27 de marzo de 2012

Navarro Pou, Dolors

Títol: "La participació social dels adolescents en el context escolar i el seu benestar personal:

Estudi psicosocial d'una experiència participativa".

Director: Dr. Ferran Casas

Data: 5 de septiembre de 2011

Grau Martín, Armand

Títol: "Evaluación evolutiva de la salud percibida según las etapas del cambio del modelo transteórico en el tabaquismo´".

Directores: Dra. Sílvia Font-Mayolas i Dra. Mª Eugènia Gras

Data: 17 de junio de 2011

Salamó Avellaneda, Anna

Títol: "Patrons de consum d'alcohol entre estudiants universitaris".

Directores: Dra. Mª Eugènia Gras i Dra. Sílvia Font-Mayolas.

Data: 10 de junio de 2011

Suñer Soler, Rosa

Títol: Abandonament de l'hàbit tabàquic en pacients afectats de malaltia vascular aguda.

Directores: Dra. Mª Eugènia Gras i Dra. Sílvia Font-Mayolas.

Data: 28 de junio de 2010

Escamilla Hernández, Mònica

Títol: Los transtornos de la conducta alimentaria: estado de la investigación académica. Un estudio descriptivo a través de las tesis doctorales electrónicas nacionales e internacionales.

Directora: Dra. Beatriu Caparrós

Data: 26 de junio de 2009

Serdà Ferrer, Bernat Carles

Titol: Avaluació dels efectes d'un programa d'exercici físic individualitzat sobre la qualitat de vida, la incontinencia urinària, la fatiga i la resistència muscular amb malalts de càncer de pròstata.

Directora: Dra. Arantza del Valle

Data: 29 de mayo de 2009

Malo Cerrato, Sara

Títol: Cultutes mediàtiques adolescents: Unestudi psicosocial centrat en el telèfon mòbil.

Director: Dr. Ferran Casas

Data: 30 de enero de 2009

Fuentes Pumarola, Concepció

Títol: Factors relacionats amb l’ús del casc en adolescents i aspectes canviants després d’un accident amb ciclomotor.

Directores: Dra. Maria Eugènia Gras, Dra. Sílvia Font-Mayolas i Dra. Carme Bertran

Data: 19 de diciembre de 2007

Montserrat Boada, Carme

Títol: Benestar i acolliment d’infants en família extensa: percepcions, avaluacions i aspiracions dels principals agents implicats.

Director: Dr. Ferran Casas

Data: 4 de septiembre de 2006

  

 

TESIS DIRIGIDAS POR INVESTIGADORES DEL IRQV EN OTROS PROGRAMAS DE DOCTORADO DE LA UdG 

 

Jurado Pérez, Rocío 

Títol: "Identificació de les necessitats de les dones diagnosticades de cancer de mama en diferents períodes des del diagnòstic de la malaltia".

Programa: Doctorat en Ciències Socials, de l'Educació i de la Salut.

Directora: Dra. Concepció Fuentes, Dra. Mònica González i Dr. Josep Garré.

Data: 15 de gener 2016

Espinàs Olvera, Laura

Títol: Històries de malaltia: Anàlisi narrativa en l'experiència de càncer.

Programa: Doctorat de Psicologia de la Universitat de Girona

Directora: Dra.Teresa Cabruja

Data: 12 de julio 2010

Cunill Oliva, Mònica

Títol: Comportamientos de riesgo en la adolescencia: Paralelismos entre el uso del casco y uso del preservativo.

Programa: Doctorat de Psicologia de la Universitat de Girona

Directora: Dra. Mª Eugènia Gras

Data: 12 de febrero 2009

González Carrasco, Mònica

Títol: El benestar psicològic en l’adolescència: La perspectiva de les ciències de la complexitat.

Director: Dr. Ferran Casas

Programa: Doctorat de Psicologia de la Universitat de Girona

Data: 21 de diciembre 2004

Cassamo Chagane, Hachimo

Títol: Factores psicosociales relacionados con la prevención de la transmisión heterosexual del VIH en jóvenes de Mozambique.

Directores: Dra. Montserrat Planes i Dra. Mª Eugènia Gras

Programa: Doctorat de Psicologia de la Universitat de Girona

Data: 12 de enero 2004

Alabau Bofill, Judith

Títol: Estudi dels processos emocionals en nens/es amb dificultats d'aprenentatge i la seva relació amb els processos cognitius basats en la Teoria PASS de la Intel·ligència.

Directora: Dra. Carme Timoneda

Programa: Doctorat de Pedagogia de la Universitat de Girona

Data: 2 de septiembre 2003

Mayoral Rodriguez, Sílvia

Títol: Diagnòstic i intervenció psicopedagògica en alumnes d'Educació Secundària amb problemes d'agressivitat: Una proposta per a la millora de l'atenció psicopedagògica.

Directora: Dra. Carme Timoneda

Programa: Doctorat de Pedagogia de la Universitat de Girona

Data: 11 de abril 2003

Serra, Maria

Títol: Consumo de marihuana. Efectos y dimensión psicosocial.

Directora: Dra. Pilar Albertín

Programa: Doctorat de Psicologia de la Universitat de Girona

Data: 2002

Font-Mayolas, Sílvia

Títol: L’autocontrol en el procés d’abandonament de la conducta de fumar.

Directora: Dra. Montserrat Planes

Programa: Doctorat de Psicologia de la Universitat de Girona

Data: 22 de noviembre 2002

Juárez López, Josep Ramón

Títol: La credibilidad del testimonio infantil ante supuestos de abuso sexual: Indicadores psicosociales.

Director: Dr. Ferran Casas

Programa: Doctorat de Psicologia de la Universitat de Girona

Data: 12 de julio 2002

 

 

TESIS DIRIGIDAS POR INVESTIGADORES DEL  IRQV EN OTROS PROGRAMAS DE DOCTORADO DE OTRAS UNIVERSIDADES 

 

 

Laredo García, Andrés

Titol: Tempermento y problemas de ansiedad en muestra clínica de edad preescolar y escolar.

Directors: Dra. Mª Clastre Jané i Dr. Ferran Viñas

Programa: Psicopatologia d'Infants, d'adolescents i adults de la Universitat Autònoma de Barcelona

Data: 2009

Laredo García, Andrés

Titol: Tempermento y problemas de ansiedad en muestra clínica de edad preescolar y escolar.

Directors: Dra. Mª Clastre Jané i Dr. Ferran Viñas

Programa: Psicopatologia d'Infants, d'adolescents i adults de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Data: 2009

Planella Morató, Joaquima

Títol: Estudi prospectiu de trastorns de conducta perturbadora.

Directors: Dra. Mª Clastre Jané (UAB) i Dr. Ferran Viñas

Programa: Psicopatologia d'Infants, d'adolescents, i adults de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Data: 2007

Biglia, Bárbara

Títol: Narrativas de mujeres sobre las relaciones de género en los Movimientos sociales.

Directora: Dra. Teresa Cabruja

Programa: Doctorat. Fac. de Psicologia de la Universitat de Barcelona.

Data: 2006

 

Los trabajos de investigación presentados al Tribunal Único para obtener el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) son los siguientes:

  

TRIBUNAL DEA 2011

Baus Roset, Jordi

Título: El vincle emocional en la primera infància: uns estudi de casos de nens adoptats.

Directora: Dra. Carme Timoneda

Calvo Pla,  Ricard

Título: Joves immigrants marroquins no acmpanyats: avaluació del suport rebut durant la seva estada al sistema de protecció a la infància a les comarques de Girona.

Director: Dr. Ferran Casas

Casadevall Sala, Anna

Título: Estudi en alumnes de cicle superior de Primària amb dificultats d'expressió escrita.

Directora: Dra. Carme Timoneda

Hernández Ferrándiz, Marta

Título: Estudio longitudinal de la evolución  de la capacidad funcional en pacientes con la enfermedad de Alzheimer.

Directora: Dra. Beatriu Caparrós

Mateu Robusté, Oscar

Títol: Transtorns comportamentals, una altra perspectiva. La neurologia com a punt de partida: De la "lupa" al "microscopi".

Directora: Dra. Carme Timoneda

Santocildes Bernabé, Cristina

Título: Factors psicosocials i emocionals que faciliten l'entrada en el món de la criminalitat als adolescents del centre de justícia juvenil de Montilivi.

Director: Dr. Ferran Casas

 

TRIBUNAL DEA  2010

 

Arevalo Masero,  M.Isabel

Título: Qualitat de vida i cuidadors de gent gran.

Directora: Dra. Dolors Juvinyà

de Castro Vila,  Marina

Título: Creences, coneixements i actituds dels professionals de l'atenció primària davant la violència envers les dones.

Directores: Dra. Montserrat Planes i Dr. Marc Saez

Garcia Moreno,  Yolanda

Título: Simptomatologia depressiva en adolescents del Baix Empordà.

Director: Dr. Ferran Viñas

Luna Soca,  Francisco Javier

Título: Estudi del context escolar i la seva relació amb el benestar personal dels adolescents.

Directores: Dra. Mònica González i Dr. Ferran Casas

Masferrer Boix,  Laura

Título: Satisfacció amb la vida, consum de drogues i oci nocturn de cap de setmana en adolescents.

Directoras: Dra. Sílvia Font-Mayolas i Dra. Mª Eugènia Gras

Palomer Roca,  Eduard

Título: Factors predictius d'aconseguir treball en pacients afectats d'esquizofrènia durant un procès de rehabilitació.

Directora: Dra. Beatriu Caparrós

Prat Genís,  Francesc Xavier

Título: Dolor crònica en joves estudiants. Factors d'inici i manteniment.

Directora: Dra. Montserrat Planes

Rodriguez Hidalgo,  Emilio

Título: Alteración de la función olfatoria ene l deterioro cognitivo leve.

Director: Dr. Manuel de Gracia

Rojas Zerpa,  Belkis 

Título: Periodos de represión y transición. Un estudio con infantes venezolanos.

Directora: Dra. Marta Sadurní

Sarrats Vilaplana,  Mònica

Título : Benestar i qualitat de vida dels alumnes d'escola taller de Girona

Directora: Dra. Mònica González

Stopp,  Jane Carola

Título: Rasgos disfuncionales de personalidad y estilos de apego en hombres con orden de alejamiento por violencia de género

Directora: Dra. Beatriu Caparrós

 

TRIBUNAL DEA  2009

 

Guerrero Asorey, Luis

Título: Definición de los conceptos “tradicional” e “Innovación” desde la perspectiva del consumidor europeo.

Director: Dr. Germà Coenders  

Bataller Sallent, Silvia

Título: Anàlisis comparativo de diferentes escalas de bienestar y su relación con el autoconcepto en una muestra de alumnos de 12 a 16 años

Director: Dr.Ferran Casas  

Llenas Sandua, Anna

Título: L’atenció a les dificultats d’aprenentatge: Una mirada descriptiva a les escoles de les comarques de Girona.

Directora: Dra. Carme Timoneda  

Molina Carrillo, Ma. Dolors

Título: Adolescents i ús d’internet. Les seves relacions amb factors temperamentals i benestar personal.

Directores: Dra. Mònica González i Dr. Ferran Viñas  

Sadurní Brugué, Gemma

Título: Anàlisi del potencial de vincle afectiu en una mostra de mares amb fills menors de 5 anys tutelats per la DGAIA.

Directora: Dra. Marta Sadurní

 

TRIBUNAL DEA  2008

 

Bertran Camats, Irma

Título: Les aspiracions materialistes i el benestar psicològic en els adolescents de Catalunya.

Director: Dr. Ferran Casas

Diaz Calleja, Natàlia

Título: Les relacions interpersonals entre persones amb discapacitat intel·lectual des de la perspectiva dels professionals.

Directora: Dra. Esperança Villar

Dorado Caballero, Antònia

Título: Desenmascarar el pensamiento heteronormativo de la educació en la diversidad afectivo-sexual:guías dicácticas en Cataluña. Una óptica psicosocial.

Directora: Dra. Teresa Cabruja

Esquena Freixas, Clara

Título: L’opinió de la gent gran sobre l’envelliment satisfactori

Directoras: Dra. Maria Aymerich i Dra. Mª Eugènia Gras

Lloret Bech, Maria Mercè

Título: Qualitat de Vida dels afectats per traumatisme craneoencefàlic: aspectes emocionals i de suport social.

Directora: Dra. Montserrat Planes

Luz Masergas, Ernest

Títol: Autodeterminació i estils d’autoregulació: estudi dels deures acadèmics en   

alumnes de 4t d'ESO

Directora: Dra. Esperança Villar

Patiño Masó, Josefina

Título: Ocio nocturno y consumo de sustancias en jóvenes universitarios.

Directoras: Dra. Sílvia Font-Mayolas i Dra. Mª Eugènia Gras

Sala Berga, Eva

Título : El rebuig filial: variables intervinents

Director: Dr. Ferran Casas

Salomó Avellaneda, Anna

Título: Etapes d’adquisició del consum d’alcohol en adolescents

Directoras: Dra. Mª Eugènia Gras i Dra. Sílvia Font-Mayolas

 

TRIBUNAL DEA  2007

Baltasar Bague, Alicia

Título: Creences dels adolescents respecte al consum de drogues

Directoras: Dra. M. Eugènia Gras i Dra. Sílvia Font-Mayolas

Calado Sequeira, Marta

Título: As Avaliaçoes da infância portuguesa sobre a sua qualidade de vida

Director: Dr. Ferran Casas

Cebrian Ferandez, Natàlia

Título: Factors predisposants a l'inici de consum de cànnabis en adolescents

Directoras: Dra. Mª Eugènia Gras i Dra. Sílvia Font-Mayolas

Fresquet Margalef, Montserrat

Título: El procés d’adquisició de la llengua catalana per part de la infància estrangera

escolaritzada a l’educació infantil .

Director: Dr. Ignasi Vila

Madorell Goula, Laura

Título: Adolescència, temps lliure i benestar psicològic

Director: Dr. Ferran Casas

Navarro Pou, Dolors

Título: Procés de dol en dones que pateixen malalties terminals amb fills a càrrec

Director: Dr. Ferran Casas

Vila Coma, Maria Isabel

Título: Comportaments sexuals de risc amb una parella ocasional i anticoncepció 

d’emergència en adolescents

Directora: Dra. Montserrat Planes

 

TRIBUNAL DEA  2006

Catalan Belmonte, M. Teresa

Título: El soroll i la contaminació acústica: una situació de risc

Director: Dr. Germà Coenders

Escamilla Hernández, Mònica

Título: Análisis psicosocial de la anorexia y la bulimia en internet: la información sobre el trastorno y la comunicación.

Directora: Dra. Teresa Cabruja

Escuder Almenara, Maria Neus

Título: El dol a la premsa escrita catalana

Director: Dr. Ferran Viñas

Gómez Lima, Ana Belén

Título: Asertivitat en la negociación del uso del preservativo en parejas jóvenes

Directora: Dra. Montserrat Planes

Perez Burriel Marc

Título: Disseny d’un protocol d’observació de la interacció mare-infant i del nivell de

comunicació simbòlica en el segon any de vida

Directora: Dra. Marta Sadurní

Rodríguez Morera, Anna

Título : Percepció del pas del temps en malalts de cures pal·liatives i el seu cuidador primari.

Directora: Dra. Montserrat Planes

Rossell Balcells, Neus

Título : Salut laboral: resultat de l’estudi psicològic pilot en una entitat bancària de la província de Girona

Director: Dr. Ferran Viñas

Torrent Juárez, Anna

Título: La concil.liació vida familiar-vida laboral: el relat de les protagonistes.

Directora: Dra. Teresa Cabruja

 

TRIBUNAL DEA  2005

Fabregas Casas, Laura

Título: Esclerosi múltiple: impacte emocional, afrontament i adaptació al diagnòstic

Directora : Dra. Montserrat Planes

Fuentes Pumarola, Concepció

Título: Comportaments de risc dels adolescents del Baix Empordà

Directora : Dra. Mª Eugènia Gras

Grau Martin, Armando

Título: Estado de salud percibido de pacientes fumadores

Directora : Dra. Sílvia Font-Mayolas

Montserrat Boada, Carme

Título: Els acolliments en família externa

Director: Dr. Ferran Casas

Suñer Soler Maria, Rosa

Título: Abandonament de l’hàbit tabàquic en pacients afectats de malaltia vascular cerebral aguda.

Directora: Dra. Mª Eugènia Gras

Thomas Vall-llosera, Mònica

Título: Estudi psicològic del comportament alimentari en estudiant gironins de 11 a 16 anys. Anàlisi de la prova pilot.

Director: Dr. Ramon Canals

 

TRIBUNAL DEA  2004

Malo Cerrato, Sara

Título: El telèfon mòbil des de la perspectiva dels joves i dels seus progenitors.

Director : Dr. Ferran Casas

Redondo Bautista, Laura M.

Título: Jóvenes y tabáco: Estudio a partir de una muestra de adolescentes gerundenses.

Directora : Dra. Mª Eugènia Gras

Surós Frigola, Carme

Título: Tractament del mal d'esquena mitjançant tècniques de relaxació.

Directora : Dra. Montserrat Planes Pedra

Ternero Laborda, Ramon

Título: Avaluació d'un sistema motivacional aplicat en el Centre Educatiu Montilivi.

Directora: Dra. Montserrat Planes Pedra

Vilanova Figuerola, Gisela

Título: Anàlisi de les creences d'identitat de set interns/es d'un centre penitenciari segons el model de diagnòstic-intervenció humnista.

Directora: Dra. Carme Timoneda