If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida (IRQV)

Knowledge transfer

Contact

Quality of Life Research Institute

Facultat d'Educació i Psicologia

Pl. Sant Domènech, 9

Campus Barri Vell

17004 Girona mapa

Tel. +34 972 418980

mail:sec.irqv@udg.edu

 

 

 

 

 

 

 

 

forAdd Content...

Knowledge Transfer

Projects

Contracts and agreements with public and private institutions

Other funding

Projects


- “I+D Evolució del benestar personal entre els 10 i els 15 anys. Aspectes avaluats per diferents instruments, correlats i consistència temporal en diferents cohorts de subjectes”, finançat pel MICINN i coordinat per l’ERÍDIQV(UdG). (En curs, inici 2010-fi 2013).
Investigador principal: Dr. Ferran Casas.
Membres de l’equip: Mònica González, Sara Malo, Carme Montserrat, Ferran Viñas, Cristina Figuer, Josep Ramón Juárez i Carles Alsinet.

- Projecte cooperació interuniversitària entre Espanya i Brasil Estudi comparatiu del benestar personal i altres constructes psicosocials durant l’adolescència a Espanya i Brasil, finançat pel MEC i coordinat per l’Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida (UdG) (Finalitzat, inici 2010-fi 2012, pendent resolució de pròrroga per 2 anys més).
Investigador principal: Dr. Ferran Casas
Membres de l’equip: Mònica González, Sara Malo i Carme Montserrat.

- Distribució de continguts mitjançant Motors Intel·ligents de Recomanació Adaptats a Xarxes Socials. MIREIA. Subprograma INNPACTO 2011. Ministeri d’Innovació i Ciència. (En curs).
Investigador principal: Lavinia, S.L.
Membres de l’equip: Dra. Sara Malo, Dra. Mònica González i Dr. Ferran Casas.

- Children’s Worlds Project. International Survey of Children’s Well-being. Subvenció atorgada per la Jacobs Foundation. Projecte internacional per establir indicadors subjectius de benestar infantil, promogut per la ISCI (International Society for Children Indicators), UNICEF i Word Vision. http://childrensworlds.org (En curs).
Investigador principal: Dr. Ferran Casas

- Ajut per a accions singulars ”Prevenció dels comportaments de risc per la salut”. Investigador Principal: Dra Montserrat Planes i Dra. Mª Eugènia Gras. Universitat de Girona (SING11/8). Gener a Desembre de 2012.

- "Informe divulgatiu fonamentat cietíficament sobre l’envelliment i la pèrdua de facultats”. Fundació privada RACC. Investigadores principals: Dra. M. Eugènia Gras, Dra. Montserrat Planes i Dra. Sílvia Font-Mayolas. Desembre 2011-Març 2012.

- “Distribució de continguts mitjançant Motors Intel·ligents de Recomanació Adaptats a Xarxes Socials”. MIREIA. Subprograma INNPACTO 2011. Ministeri d’Innovació i Ciència. Investigador principal: Lavinia, S.L.- Investigadors de l’equip: Dra. Mònica González, Dr. Ferran Casas i Dra. Sara Malo.

Projecte: Estrategias eficaces de intervención socioeducativa con adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social”.Investigador principal: Miguel Melendro (UNED). Investigadora principal de la UdG: Dra. Carme Montserrat.

Micromasclismes: La psicopatologització de l’activisme de les dones (femení/feminista)”. Ajt institut Català de les Dones- Generalitat de Catalunya (U-90/10). Investigadora Principal. ICD: Teresa Cabruja Ubach, desembre 2010. 

Explotació de l’Enquesta sobre els Usos Lingüístics de la Població a Catalunya 2008 (EULP08). Direcció General de Política lingüística. Generalitat de Catalunya. Investigadora: Dra. Cristina Sánchez.Any 2011.

PARLOCAL – “Redes para la comunicación y el fortalecimiento de capacidades en la gestión de presupuestos participativos y otros instrumentos de las políticas públicas de participación”, aprobado dentro de la convocatoria de ayudas de la Comisión Europea EuropeAid/127764/C/ACT/TPS (Oficina de Cooperación con América Latina). Investigadora: Dra. Cristina Sánchez. Any 2011.

Col.laboració en el projecte d’ Investigació “La juventud universitaria ante la igualdad y la violencia de género” Dir: Mª José Díaz-Aguado Universidad Complutense de Madrid y Mª Isabel Carvajal Delegación del gobierno para la violencia de género. Investigadora: Teresa Cabruja Ubach. Any 2011.

Col.laboració en Projecte CAPI. Investigadora: Teresa Cabruja Ubach. Any 2011.

La construcción del cuerpo y del género en la transexualidad: un estudio sobre prácticas médicas, identidades y calidad de vida (título provisional). Miguel Roselló. Tesis doctoral realizada con el financiamiento de Becas Chile, período 2009-2013.

"Efecte del carnet per punts en el comportament dels conductors" subvencionat amb l'ajut SING2010B/14, any 2010. Investigadores principals: Dra. Montserrat Planes i Dra. M. Eugènia Gras.

Convocatòria UdG d'ajuts a la identificació de noves oportunitats de transferència del coneixement. INOTC 2009. Investigador Principal: Dra Montserrat Planes i Dr. Ferran Casas. Universitat de Girona. Gener a Juny de 2010.

Projecte de recerca cooperativa per identificar i aprofundir en la especificitat del benestar personal entre els adolescents de les comarques gironines en funció del context urbà-semiurbà-rural, el gènere i diverses variables psicosocials. Investigador principal: Ferran Viñas Poch. Ajuts UdG a projectes cooperatius de R+D en els àmbits humanístic i de les ciències socials.(2009).

"Prevenció de la transmissió sexual del VIH en joves, subvencionat amb l’ajut cooperatiu de la UdG, any 2009. Investigadora principal: Dra. Montserrat Planes Pedra.

Comportaments preventius en joves, subvencionat amb l’ajut singular de la UdG, any 2009. Investigadores principals: Dra. Montserrat Planes i Dra. M. Eugènia Gras.

Prevenció de la transmissió sexual del VIH en joves“. Organisme finançador: UdG. Any: 2008. Investigadora principal: Dra. Montserrat Planes.

“El temperament i les estratègies d’afrontament en els adolescents de 12 a 16 anys: estudi dels seus correlats amb el benestar psicològic i la salut mental.” Organisme finançador: UdG. Any: 2008. Investigador principal: Dr. Ferran Viñas.

“Young people froma public care background:pathways to education in Europe (YIPPEE). Organisme fianaçador: DG. Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació dins del programa FPC8-UE 7PM COOPERATION 8 SSH de la Comissió Europea. Ref. SSH-2007-217297. Any 2008 -2010. Investigador principal: Dr. Ferran Casas.

“Etapas de adquisición del uso y abuso de sustancias tóxicas en adolescentes”.

 Organisme finançador: MEC. Exp. 1E320645. Any 2007-2010. Investigador principal: Dra. Silvia Font

“El bienestar psicológico y los valores aspirados en diferentes grupos de población adolescente y adulta: relación con el uso del tiempo libre y con el uso de las ntics”. Organisme finançador: MEC. Ref. SEJ2007-62813/ Oct. 2007-Agost 2010. Investigador principal: Dr. Ferran Casas.

“Ajut a grups de recerca per a la dinamització i manteniment de l’activitat investigadora”. Organisme finançador: UdG. Any: 2006. Investigadora principal: Dra. Marta Sadurní.

“Estudi de les reorganitzacions del desenvolupament infantil durant el primer any de vida, anàlisi de les pautes de criança i educació i relació amb la qualitat del vincle afectiu. Inici de l’estudi de les reorganitzacions (PcRs) durant el segon i tercer any de vida” Organisme finançador: UdG. Any. 2006. Investigadora principal: Dra. Marta Sadurní.

“Anàlisi de la qualitat del potencial del vincle afectiu en una mostra de mares amb fills lactants en situació de desprotecció social i/o exclusió social. Estudi dels factors que incideixen en la repetició intergeneracional en l’ús de protecció de la infància”.Organisme finançador: Institut Català de la Dona. Any. 2006. Investigadora principal: Dra. Marta Sadurní.

“Les professionals policies. Motius, recursos i estratègies de conciliació amb la vida privada. Estudi a la ciutat de Girona". Organisme finançador: Institut Català de la Dona. Any. 2006. Investigadora principal: Dra. Pilar Albertín.

“Assessorament tècnic en la Guia orientadora per a l’avaluació dels programes preventius en drogodependències de la xarxa local formada pels 311 municipis que integren la província de Barcelona". Organisme finançador: Diputació de Barcelona. Any: 2006. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font.

“Epidemiologia de les conductes additives en adolescents”. Organisme finançador: UdG. Any: 2006. Investigador principal: Dra. Silvia Font.

“Relacions interpersonals a l’adolescència (12 a 16 anys)”. Organisme finançador: AGAUR. Exp. 1E320642. Any 2006. Investigador principal: Dr. Ferran Casas.

“El benestar psicològic en diferents grups d’edat de la població catalana (adolescents, joves i adults): adaptació de nous instruments, estimació de dades normatives i correlats amb d’altres constructures psicosocials”. Organisme finançador: UdG. Any: 2006. Investigador principal: Dr. Ferran Casas.

“Ajut a grups de recerca per a la dinamització i manteniment de l’activitat investigadora”. Organisme finançador: UdG. Any. 2005. Investigadora principal: Dra. Carme Timoneda.

“Ajut per a la cooperació interuniversitària amb Brasil: Infancia y adolescencia. Derechos humanos, bienestar y calidad de vida”. Organisme finançador MEC. Ref. PHB2005-0003-TA. Any. 2005. Investigador principal: Dr. Ferran Casas.

“Ajut a grups de recerca per a la dinamització i manteniment de l’activitat investigadora”. Organisme finançador: UdG. Any 2004-2005. Investigadora principal: Dra. Teresa Cabruja.

“Els estils de conducció i les situacions que provoquen ira als automobilistes com a factors d’accidentalitat". Organisme finançador:  GRHCS52 de la UdG. Any 2004. Investigadores principals: Dra. Montserrat Planes i Dra. M. Eugènia Gras.

 

 

Contracts and agreements with public and private institutions


Contracte amb l’Ajuntament de Barcelona per a la realització de la “Recerca aplicada sobre l’impacte de la violència masclista en la infància i l’adolescència, en les mares i en les relacions materno-filials, i processos de recuperació”. Des de desembre 2012 a 2015.
Investigadors principals: Dr. Ferran Casas i Dra. Carme Montserrat.

Conveni entre la Federació d’Entitats amb Projecte i pisos assistits (FEPA) i la UdG, per a desenvolupar un Estudi sobre l’atenció a Joves extutelats: Evolució, Valoraciñó i reptes de futur. Durada octubre 2012-juny 2013.
Investigadors principals: Dr. Ferran Casas i Dra. Carme Montserrat.

Conveni de col·laboració entre les Conselleries d’Ensenyament, Benestar Social i Família i l’IRQV de la UdG, per a la Recollida de dades sobre la situació escolar dels infants tutelats.
Investigadors principals: Dra. Carme Montserrat i Dr. Ferran Casas.

Conveni de col·laboració entre les Conselleries d’Ensenyament, Benestar Social i Família i l’IRQV de la UdG, per a l’endegament del Projecte pilot per afavorir els aprenentatges i millorar els resultats acadèmics a l’ESO dels nois i noies tutelats pel sistema de protecció a la infància de Catalunya. 2012.
Investigadors principals: Dra. Carme Montserrat i Dr. Ferran Casas.

Contracte de col.laboració entre la Fundació Privada RACC i l’IRQV de la UdG, per a l’Elaboració d’un Informe divulgatiu fonamentat científicament sobre l’envelliment i la pèrdua de facultats per a la seva mobilitat, especialment la conducció. Desembre 2011-Març 2012.
Investigadores principals: Dra. Mª Eugènia Gras, Dra. Montserrat Planes i Dra. Sílvia Font-Mayolas.

 

Informe anual 2010 sobre la situació dels programes preventius en drogodependències de la província de Barcelona". Contracte de recerca entre la Universitat de Girona i la Diputació de Barcelona. Any 2011. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font-Mayolas. Investigadores: Dra. Mª Eugènia Gras i Dra. Montserrat Planes.

“Situació de la gent gran de l’àmbit del Pla de Barris de la Sauleda – Carrer Ample”, finançat per l’Ajuntament de Palafrugell i coordinat per l’ERÍDIQV. Investigador principal: Dra. Mònica González.

“Participació en l’anàlisi de dades i realització d’un informe sobre el benestar subjectiu de nois i noies de 12 anys a l’estat espanyol, establert a partir d’un contracte de col·laboració científic entre UNICEF-Comitè espanyol i l’ERÍDIQV. Investigador principal: Dr. Ferran Casas.

"Promoció del voluntariat en l'àmbit de la salut entre la gent gran de Catalunya". Contracte de recerca entre la Universitat de Girona i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, any 2010. Investigadors principals: Dr. Ferran Casas i Dra. Montserrat Planes.

"Informe anual 2009 sobre la situació dels programes preventius en drogodependències de la província de Barcelona". Contracte de recerca entre la Universitat de Girona i la Diputació de Barcelona. Any 2010. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font-Mayolas. Investigadores: Dra. Montserrat Planes i Dra. M. Eugènia Gras.

"Elaboració d'una guia d'avaluació dels Espais Familiars de Petita Infància (0-3 anys)". Contracte de recerca entre la Universitat de Girona i la Diputació de Barcelona. Any 2010. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font-Mayolas. Investigadores: Dra. Montserrat Planes i Dra. Mª Eugènia Gras.

"Dinamització i elaboració d'un model d'avaluació dels espais familiars de petita infància (0-3 anys)". Contracte de recerca entre la Universitat de Girona i la Diputació de Barcelona. Any 2010. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font-Mayolas. Investigadores: Dra. Montserrat Planes i Dra. Mª Eugènia Gras.

Dr. Casas, Dra. Montrserrat, Dra. Sadurni i Sr Pérez han creat juntament amb tècnics dels DASC, El Mòdul de Suport a la Gestió del Risc (MSGR) I han procedit a la seva validació. Disponible al web del Departament Acció Social i Ciutadania (DASC). http://dixit.gencat.cat/portal/fitxes/
espaisdixit/projecte_rumi/portada.html?pAmbit=familia
. Investigador Principal: Dr Ferran Casas. DGAIA. Gener – Juny 2010.

Subvenció de col·laboració científica per donar suport acadèmic, tècnic i de recerca a la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència) per a la implantació i millorament de la prevenció, detecció i abordatge del maltractament a la infància a Catalunya (RUMI).

Criteris per la valoració de les situacions de risc o desprotecció dels infants i adolescents. Una proposta a partir de la LDOIA. Investigador Principal: Dra Carme Montserrat i Dr Ferran Casas. DGAIA. Setembre 2010.

Els acolliments familiars en l’esfera internacional. Investigadors Principals : Dr Ferran Casas i Dra. Carme Montserrat. DGAIA. Febrer-abril 2010.

Child Friendly Cities Initiative. Investigadors Principals: Dr. Ferran Casas i Dra. Mònica González. UNICEF Comitè espanyol per encàrrec d’UNICEF Florència. Gener de 2010 fins juliol de 2010.

Desenvolupament del potencial del voluntariat de salut en gent gran. Activitats d’anàlisi, articulació, organització i planificació, amb diferents agents implicats, de dos actuacions relatives a la salut i a la gent gran a Catalunya. Investigadors Principals: Dr. Ferran Casas i Dra. Montserrat Planes. Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya. Març de 2010 fins actualitat.

Implantació i millora de la prevenció, detecció i abordatge del maltractament a la infància a Catalunya (RUMI) (2n conveni). Investigador principal: Dr. Ferran Casas. Subvenció del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya (2009-2010).

Informe anual 2008 sobre la situació dels programes preventius en drogodependències de la província de Barcelona. Contracte de recerca entre la Universitat de Girona i la Diputació de Barcelona. Any 2009. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font-Mayolas. Investigadores: Dra. Montserrat Planes i Dra. Mª Eugènia Gras.

“Avaluació del paquet preventiu (exposició més activitats d’aula) de l’exposició “I tu de què vas?”

Organisme finançador: Diputació de Barcelona. Any 2008. Investigadora principal:Dra. Silvia Font.

“Avaluació dels resultats de la visita de la població a l’exposició “I tu de què vas?”

Organisme finançador: Diputació de Barcelona. Any 2008. Investigadora principal:Dra. Silvia Font.

“Informe anual de l’avaluació dels programes preventius en drogodependència”. Organisme finançador: Diputació de Barcelona. Any 2008. Investigadora principal:Dra. Silvia Font.

“Elaboració d’un informe divulgatiu fonamentat científicament sobre la distracció dels conductors com a factor d’accidentalitat” Organisme finançador:Fundació privada RACC. Any 2008. Investigadora principal: Dra. Eugènia Gras.

Proposta de projecte per a les activitats, planificació i accions de la Jornada “Les violències que fan possible la violència de gènere: capgirant-les i desactivant-les. Debats i accions". Organisme finançador: Institut Català de les Dones. Any: 2007. Investigadora principal: Dra. Teresa Cabruja.

“Trabajos cientifico-técnicos sobre los derechos de la infancia y su calidad de vida”

Organisme finançador: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Any: 2007. Investigador principal: Dr. Ferran Casas.

“Suport acadèmic, tècnic i de recerca a la DGAIA per a la implantació i millorament de la prevenció, detecció i abordatge del maltractament a la infància a Catalunya”. Organisme finançador: Dpt. d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. Any. 2007. Investigador principal: Dr. Ferran Casas.

“Ajut pont per a incentivar i donar suport a la col·laboració entre grups". Organisme finançador: UdL. Any. 2007. Investigador principal: Dr. Ferran Casas.

Les necessitats i els recursos existents en relació amb la millora del control de l’absentisme escolar i l’increment de la seguretat entorn els centres escolars”.  Organisme finançador: Dpt. de la Presidència – Generalitat de Catalunya. Any 2006. Investigador Principal: Dr. Ferran Casas.

“Elaboració de la Guia d’avaluació de programes preventius en drogodependències de la xarxa local formada pels 311 municipis que integren la província de Barcelona".

Organisme finançador: Diputació de Barcelona. Any: 2006. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font.

“Les preferències i les expectatives dels adolescents relatives a la TV” Organisme finançador: Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Any 2005-2006. Investigador principal: Dr. Ferran Casas.

“Estudi sobre la gent gran resident a Girona”. Organisme finançador: Ajuntament de Girona. Any 2005. Investigador principal: Dr. Ferran Casas i Dra. Maria Aymerich.

 

Other funding 


Ajut de la Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni - Consell Social - per a la realització del Seminari de Diagnòstic i Intervenció psicopedagògica en dificultats d’aprenentatge i en estimulació cognitiva (juliol 2011). Directora del Seminari: Dra. Carme Timoneda. 

Coordinació Desenvolupament Pla Igualtat  d’Oportunitats de Dones i Homes de la Universitat de Girona. UdG 2010-2011.Subvenció  Institut Català de les Dones, Barcelona. Investigadora: Teresa Cabruja Ubach.

Coordinadora Subvenció “Acciones complementarias a la investigación en el ámbito universitario y Actividades de las unidades de igualdad de las universidades”, 2011. Instituto de la Mujer, Madrid. Investigadora: Teresa Cabruja Ubach.

Ajut de l’Unitat d’Assessorament Estadístic (UAE) dels Serveis Tècnics de Recerca (STR) de la UdG per a la Realització de les anàlisis estadístiques associades al treball de recerca  Conciliació de la vida personal, familiar i laboral  del personal docent univeristari. Ajut AGAUR2007. Cost total estimat 659,39€.

Proyecto de investigación Condiciones de Vida y hábitos sociales de los jóvenes de Catalunya (2009-2010). Directora: Cristina Sánchez. Generalitat de Catalunya. Observatori Català de la joventut.

Dones immigrades i violències masclistes: un recorregut per la geografia simbòlica i política de les intervencions institucionals. Francisca Nicole Schmal. Beca període 2010-2011, Institut Català de les Dones.

Ajut de la Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni - Consell Social - per a la realització de les Jornades d’Orientació Educativa, Familiar i Social (juliol 2010). Directora de les Jornades: Dra. Carme Timoneda.

Ajut de la Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni - Consell Social - per a la realització de les XII Jornades de Psicopedagogia. Coorganitzadora juntament amb el Departament d’Educació : Dra. Carme Timoneda (2009).

“Processos cognitius i emocionals. Neurologia i Aprenentatge” XI Jornades de psicopedagogia". Organisme finançador: Subvencionat pel Consell Social de la UdG. Any 2008. Investigadora principal: Dra. Carme Timoneda.

"El psicòleg a les residències de persones grans. Situació actual i necessitats de canvi a les comarques gironines". Organisme finançador: Subvencionat pel Consell Social de la UdG. Any 2008. Investigadora principal: Dra. Maria Aymerich.

“Les necessitats i els recursos existents en relació amb la millora del control de l’absentisme escolar i l’increment de la seguretat entorn dels centres escolars”. Organisme finançador: Subvenció del Dpt. de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Any. 2006. Investigadora principal: Dra. Mònica González.

“Proposta de pla de treball per a l’elaboració d’un Protocol d’actuació en situacions d’absentisme escolar al municipi de Roses”. Organisme finançador: Ajuntament de Roses. Any: 2007. Investigador principal: Dr. Ferran Casas.

"Support to the book Adolescents and audio-visual media i five countries". Organisme finançador: Childwatch International. Any: 2006. Investigador principal: Dr. Ferran Casas.

“Xarxa temàtica de posterior renovació “Drets dels infants i la seva qualitat de vida". Ex. 2004XT 00069. Organisme finançador: DURSI – AGAUR. Any: 2004. Investigador principal: Dr. Ferran Casas.