If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida (IRQV)

Arxiu de notícies

Arxiu de notícies

Tesis doctorals

imatge Sewagene
Es busca un candidat per a una beca predoctoral FI dins el marc del projecte SEWAGENE
SEWAGENE investiga l’acumulació, dispersió i eliminació de resistències a antibiòtics en col·lectores d’aigua residual. El candidat/a s’integrarà en un grup d’investigació format per microbiòlegs i enginyers i la seva investigació inclourà microbiologia clàssica, biologia molecular, genòmica i enginyeria de processos.
Esquizofrènia
Un test de 20 minuts, que forma part de la investigació de la tesi de Sílvia Zaragoza, determina les capacitats d’atenció i memòria dels pacients amb esquizofrènia
La investigació forma part de la tesi doctoral de Sílvia Zaragoza, dirigida ,a nivell acadèmic, pels professors de la UdG i membres de l’IRQV, Joan Vilalta i Manuel de Gracia i tutoritzada i guiada pels investigadors del Cibersam- Dept Psiquiatria UAB, Antoni Bulbena i Víctor Pérez en col.laboració de la Universidad de Oviedo.
9/28/2017
RecercaTesis doctorals
Proposta de tesis doctoral a desenvolupar en el Centre d'Estudis Avançats de Blanes CSIC
Tesis per estudiar el microbioma responsable dels processos de depuració natural utilitzant les metodologies i els conceptes més nous sobre ecologia de comunitats microbianes i aspectes de seqüenciació massiva d'ADN ambiental i anàlisi ecoinforàtic i bioenginyeria.
Llibre d'Abstracts de les I Jornades d'Investigadors Predoctorals
Presentació del llibre d'abstracts de les Jornades, ja disponible en format electrònic
Tesi Ana Belén Gómez
Defensa de la Tesi Doctoral titulada “Elaboración y aplicación de un programa de formación de formadores para la prevención sexual del VIH: efectos sobre la asertividad, la autoeficacia y la conducta”, a càrrec d’Ana Belén Gómez
El passat 24 de març, l’Ana Belén Gómez va defensar la seva Tesi Doctoral, dirigida per la Dra. Montserrat Planes del grup Psicologia de la Salut. El tribunal avaluador va estar format per la Dra. Pilar Barreto (Universitat de València), el Dr. Rafael Ballester (Universitat Jaume I de Castelló) i la Dra. M. Eugènia Gras (Universitat de Girona).
3/31/2017
RecercaTesis doctorals
Fibromialgia
Coneixement per a un diagnòstic més acurat de la fibromiàlgia, segons la tesi de Dagmar Keller
Aquesta tesi dirigida per Manuel de Gracia i Josep Garré, membres de l'IRQV de la UdG, ha identificat dos subtipus de fibromiàlgia i els ha determinat en termes de característica de la personalitat, de presència de psicopatologia i de qualitat de vida relacionada amb la salut.
2/19/2014
RecercaTesis doctorals
Tesi N.Cebrian
Descriuen la prevalença i el patró de consum de cànnabis entre els universitaris
La tesi doctoral de Natàlia Cebrián aprofundeix en l’estudi del consum de cànnabis entre els universitaris i les repercussions que pot comportar per a la salut del que en consumeix. El resultat de la recerca aconsella evitar o retardar l’edat d’inici en el consum i la necessitat de promoure conductes saludables.
4/4/2013
RecercaTesis doctorals
Tesi J. Alfaro
La psicologia comunitària, a estudi
La tesi de Jaime Alfaro analitza la interrelació de les polítiques públiques i socials amb la psicologia comunitària. Per la seva condició de disciplina científica, Alfaro, considera que la psicologia comunitària ha aportat “la formulació, la fonamentació, el disseny, l’execució, el seguiment, l’avaluació i la fixació de prioritats”.
3/7/2013
RecercaTesis doctorals
Grup de joves a les barraques per Fires de Girona
"Punt Diari" publica la noticia "Un 15% dels joves d'entre 17 i 35 anys han provat la cocaïna", segons la tesi doctoral de Josefina Patiño
La degana de la Facultat d'Infermeria i investigadora de l'IRQV, Josefina Patiño, ha defensat una tesi doctoral, sobre el patró de consum d'aquesta droga entre els gironins. La tesi ha estat dirigida per les doctores Sílvia Font i MªEugènia Gras, membres de l’Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida de la Universitat de Girona.
1/10/2013
RecercaTesis doctorals
tesi C.Vaque
La tesi de Cristina Vaqué, estudia l’alimentació dels infants i el seu benestar
La tesi defensada per Cristina Vaqué i dirigida pel Dr. Ferran Casas i la Dra. Mònica González, de l'IRQV,ha estudiat el significat i la importància del benestar subjectiu que la alimentació proporciona a nens i nenes de deu a dotze anys. La de Vaqué és una de les primeres recerques científiques a l’entorn d’aquesta qüestió.
1/9/2013
Tesis doctorals
tesi J.Patiño
La tesi de Josefina Patiño, reconeix el patró de consum de cocaïna entre els joves
La tesi doctoral que ha defensat Josefina Patiño, investigadora de l'IRQV, ha estudiat la prevalença i el patró de consum de cocaïna entre els joves de disset a trenta-cinc anys. A la recerca també s’hi recullen els resultats que han permès identificar alguns factors de risc i protecció a l’inici i manteniment d’aquesta conducta.
1/9/2013
Tesis doctorals
Tesi Mònica Thomas
La tesi de Mònica Thomas, descriu els factors emocionals implicats en la ingesta adolescent
La tesi de Mònica Thomas, investigadora de l'IRQV, relaciona els factors emocionals amb la conducta alimentària dels adolescents. També, proposa l’adaptació i validació d’instruments preventius de mesura, encara inexistents a l’Estat espanyol.
11/27/2012
Tesis doctorals
Rosa Suñer
Premi extraordinari de Doctorat en Psicologia 2011 a la investigadora de l'IRQV Rosa Suñer
La Comissió Delegada del Consell de Govern de Recerca, Transferència i Doctorat de la Universitat de Girona ha concedit el Premi extraordinari de Doctorat en Psicologia 2011 a la professora Rosa Suñer per la seva tesi defensada a l'IRQV, l'any 2010 titulada “Cessació de l'hàbit tabàquic en pacients afectats de Malaltia Vascular Cerebral Aguda”.
11/7/2012
RecercaTesis doctorals
Poc nociu. La percepció del perill de l'alcohol per a la salut, és baixa entre els joves.
El diari 'La Vanguardia' posa de manifest que 'El 65% dels joves gironins beuen alcohol de forma habitual els caps de setmana', segons la tesi doctoral d'Anna Salamó.
La tesi doctoral d'Anna Salamó posa de manifest que hi ha un consum molt estès d'alcohol entre els joves gironins, sobretot vinculat a l'oci nocturn, i acompanyat d'una baixa percepció de les possibles conseqüències negatives d'aquest hàbit a nivell biològic, psicològic i social.
4/16/2012
Tesis doctorals
Tesi Alicia Baltasar
La tesi doctoral d'Alicia Baltasar manifesta que la sobrecàrrega assistencial i la manca de temps són un obstacle per realitzar Educació per a la Salut
La tesi doctoral d’Alícia Baltasar remarca que cal millorar la formació dels professionals de la salut en matèria d’Educació per a la Salut i prevenció del consum de substàncies. La investigadora de la UdG ha observat que els 80% dels professionals voldria incrementar la seva formació en consum de tabac, alcohol i cànnabis.
4/10/2012
Tesis doctorals
Tesi Dolors Navarro
El benestar dels adolescents a l’escola depèn en bona part del seu grau de participació social
Aquesta és la principal conclusió de la tesi de la investigadora de la Universitat de Girona Dolors Navarro, que amb les dades d’un exhaustiu treball de camp ha pogut identificar els principals elements d’aquesta relació.
9/5/2011
Tesis doctorals
Evaluacion Evolutiva de la salud percibida según las etapas del cambio del modelo transteórico en el tabaquismo
La tesi d'Armand Grau manifesta que 'La sensació d'empitjorament físic indueix a deixar de fumar i la mala salut mental afavoreix la recaiguda
El consum de tabac és un hàbit àmpliament estès. Els fumadors tenen una reducció en les expectatives de vida i solen viure els anys de supervivència amb pitjors condicions subjectives de salut. L’investigador Armand Grau ha demostrat científicament en la seva tesi doctoral que deixar de fumar augmenta la qualitat de vida.
6/17/2011
Tesis doctorals
El 65 per cent dels joves universitaris gironins són consumidors habituals d’alcohol
El 65 per cent dels joves universitaris gironins són consumidors habituals d’alcohol
La tesi doctoral de la investigadora Anna Salamó conclou que la influència social de familiars i amics és una variable crucial en el consum d’alcohol, considerada la droga més perillosa. La psicòloga s’ha basat en una mostra de 2.137 estudiants de primer cicle de la ciutat de Girona, amb edats compreses entre els 17 i els 35 anys.
6/10/2011
Tesis doctorals


Page 1 of 1First   Previous   Next   Last