Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida (IRQV)

Arxiu de notícies

Arxiu de notícies

31/03/2017
Defensa de la Tesi Doctoral titulada “Elaboración y aplicación de un programa de formación de formadores para la prevención sexual del VIH: efectos sobre la asertividad, la autoeficacia y la conducta”, a càrrec d’Ana Belén Gómez
Tesi Ana Belén Gómez

El passat 24 de març, l’Ana Belén Gómez va defensar la seva Tesi Doctoral, dirigida per la Dra. Montserrat Planes del grup Psicologia de la Salut. El tribunal avaluador va estar format per la Dra. Pilar Barreto (Universitat de València), el Dr. Rafael Ballester (Universitat Jaume I de Castelló) i la Dra. M. Eugènia Gras (Universitat de Girona).

El passat 24 de març, l’Ana Belén Gómez va defensar la seva Tesi Doctoral titulada “Elaboración y aplicación de un programa de formación de formadores para la prevención sexual del VIH: efectos sobre la asertividad, la autoeficacia y la conducta” dirigida per la Dra. Montserrat Planes del grup Psicologia de la Salut.

A la tesi es dissenya i aplica un programa formatiu destinat a estudiants universitaris de l'àmbit de l'educació i la salut als quals se'ls proporciona eines professionals per dur a terme intervencions preventives de comportaments sexuals de risc. Els principals objectius de la investigació són avaluar els efectes del programa formatiu sobre l'assertivitat i l'autoeficàcia dels participants per negociar l'ús del preservatiu amb una parella afectiva, l'ús del preservatiu i la seva assertivitat general. Per avaluar els efectes del programa s’utilitza un disseny quasiexperimental pre-post, amb grup de quasi control.

Els resultats van posar de manifest que el programa formatiu va resultar efectiu per incrementar significativament: l'assertivitat verbal per proposar l'ús del preservatiu a la parella i convèncer-la sobre la necessitat d'utilitzar-lo; l'assertivitat no verbal per convèncer a la parella i negar-se a mantenir relacions sexuals sense preservatiu; les expectatives de autoeficàcia per realitzar les tres conductes (proposar, convèncer i negar-se); i l'assertivitat general.

Les principals conclusions de la tesi destaquen que el programa no només ha dotat de competències professionals als futurs formadors, sinó que també els ha aportat beneficis a nivell personal, millorant les seves habilitats i autoeficàcia per negociar l'ús del preservatiu. D’altra banda, programar aquest tipus de pràctica formativa pot facilitar que els missatges preventius enfront de determinats trastorns (ITS, addiccions, trastorns alimentaris, etc.) arribin indirectament a col·lectius que espontàniament no ho sol·licitarien, com ara els estudiants universitaris.