Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida (IRQV)

Arxiu de notícies

Arxiu de notícies

09/01/2013
La tesi de Cristina Vaqué, estudia l’alimentació dels infants i el seu benestar
tesi C.Vaque

La tesi defensada per Cristina Vaqué i dirigida pel Dr. Ferran Casas i la Dra. Mònica González, de l'IRQV,ha estudiat el significat i la importància del benestar subjectiu que la alimentació proporciona a nens i nenes de deu a dotze anys. La de Vaqué és una de les primeres recerques científiques a l’entorn d’aquesta qüestió.

La tesi de Cristina Vaqué, investigadora de l'Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida de la UdG, ha estudiat el significat i la importància del benestar subjectiu que la alimentació proporciona a nens i nenes de deu a dotze anys. La de Vaqué és una de les primeres recerques científiques a l’entorn d’aquesta qüestió.

Els resultats de la recerca que ha dut a terme la nutricionista Cristina Vaqué demostren que l’alimentació, entesa com una necessitat vital, ajuda els nens a créixer, estar sans i forts, però també és un vehicle de relació amb els pares, amb els amics, “la qual cosa contribueix, en part, a la possibilitat de fer-ne una avaluació subjectiva”. Segons la investigadora, el benestar subjectiu és un constructe multidimensional, explicat per les relacions interpersonals, les activitats de lleure i el fet de tenir les necessitats bàsiques cobertes.

Vaqué considera del tot imprescindible atorgar als infants un estatus de subjectes actius en l’estudi dels temes que els afecten. “És per aquest motiu que ens hem proposat obtenir dades dels propis infants sobre les seves percepcions i avaluacions”, explica. Els resultats que ha obtingut mostren que les dades facilitades pels participants resulten molt enriquidores per a l’estudi del benestar subjectiu en aquestes edats. A la vegada, posen de relleu “la capacitat dels nenes per reflexionar, tant des de la vessant cognitiva del benestar subjectiu –a partir de l’exposició de la seva satisfacció amb diferents àmbits específics de la vida i de la satisfacció amb la vida considerada globalment– com de la vessant afectiva –a partir de la descripció del seu estat d’ànim o de les seves emocions.

Per a l’obtenció de les dades, Vaqué, ha procedit a través d’enquestes que ha tractat amb una versió adaptada de l’instrument psicomètric PWI-SC . Les dades obtingudes a partir del qüestionari i de les entrevistes grupals semiestructurades, també han proporcionat informacions sobre els coneixement, la importància i les associacions que els nens fan de l’alimentació, “a la vegada que aporta noves informacions d’interès per als professionals de les ciències de la salut i de les ciències socials que treballen amb població infantil”.

A més, ha observat que els infants s’enfronten a l’acte alimentari des de dues perspectives diferents, una en què els nens persegueixen el benestar en l’acte de la ingesta (hedònica) i, una altra, en la qual consideren la ingesta com un acte que es justifica per la seva finalitat (eudemònica). “Despertar l’interès dels nens per les qüestions relacionades amb l’alimentació i aconseguir que se sentin bé amb el que mengen, pot suposar una millora en els seus hàbits alimentaris i, per tant un augment en la probabilitat que els comportaments o pràctiques saludables s’instaurin i es mantinguin en el temps”, prossegueix.

Cristina Vaqué assegura que l’avaluació del benestar subjectiu en relació als diferents aspectes relacionats amb l’alimentació dels infants resultarà clau per formular i contrastar hipòtesis sobre els particularitats dels nens d’aquestes d’edats, en comparació amb els adults. “Investigar cohorts d’edats d’una població ens permetrà conèixer quins aspectes de la relació entre el benestar subjectiu i l’alimentació varien per raó de l’edat, i quins ho fan per d’altres característiques de la població”, conclou.