Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida (IRQV)

Arxiu de notícies

Arxiu de notícies

09/01/2013
La tesi de Josefina Patiño, reconeix el patró de consum de cocaïna entre els joves
tesi J.Patiño

La tesi doctoral que ha defensat Josefina Patiño, investigadora de l'IRQV, ha estudiat la prevalença i el patró de consum de cocaïna entre els joves de disset a trenta-cinc anys. A la recerca també s’hi recullen els resultats que han permès identificar alguns factors de risc i protecció a l’inici i manteniment d’aquesta conducta.

La tesi doctoral que ha defensat Josefina Patiño ha estudiat la prevalença i el patró de consum de cocaïna entre els joves de disset a trenta-cinc anys. A la recerca també s’hi recullen els resultats que han permès identificar alguns factors de risc i protecció a l’inici i manteniment d’aquesta conducta.

La cocaïna és, després del cànnabis, la droga il·legal més consumida a Europa. Les conseqüències per a la salut dels que la consumeixen són greus, tan sols superades per les que provoca una altra droga: l’heroïna. Josefina Patiño ha defensat una tesi doctoral, que han dirigit Sílvia Font-Mayolas i M. Eugènia Gras, en què ha volgut conèixer la prevalença i el patró de consum de cocaïna entre els joves de disset a trenta-cinc anys. També ha identificat alguns factors de risc i protecció a l’inici i manteniment d’aquesta conducta.

La recerca de Josefina Patiño, que es degana de la Facultat d’Infermeria de la UdG, s’inscriu en el Programa de Doctorat en Psicologia i Qualitat de Vida, de l’Institut de Recerca Sobre Qualitat de Vida (IRQV) de la UdG. Pren com a punt de partida el treball que la mateixa investigadora havia redactat l’any 2008 i que duia per títol Ocio nocturno y consumo de sustancias en jóvenes universitarios. En aquella ocasió, estudiava la relació entre la joventut i el consum recreatiu de substàncies estupefaents. A la tesi, ha centrat encara més l’objecte d’estudi i s’ha fixat de manera específica en el consum de cocaïna.

En l’aspecte metodològic ha utilitzat un disseny multimètode que integra els estudis del tipus enquesta (quantitatives) amb les entrevistes individuals semi-estructurades (qualitatives) a través de l’estratègia de la combinació, de manera que els resultats obtinguts en les 2.139 enquestes realitzades a estudiants universitaris “han servit d’ínput –explica Patiño– per potenciar l’obtenció de nous resultats a través d’entrevistes personals que s’ha realitzat a una mostra reduïda de joves gironins”.

Els resultats de la recerca revelen que el 81,1% dels estudiants enquestats no han provat mai la cocaïna. El 15,1% declara haver-la provat sense ser-ne consumidors habituals, un 2,8% afirma haver deixat l’ús de la substància. L’1% dels enquestats reconeix ser-ne consumidor actualment. Per sexes, ha observat que ”els nois experimenten més amb la droga que les noies, i que el consum queda contextualitzat les nits del cap de setmana o en escenaris de festa i diversió”. Un altre factor que ha estudiat és la influència social, el fet que els amics i germans resulten una variable significativa en la iniciació als estupefaents, sobretot, perquè n’avança l’edat de primer consum. Ha constatat que “la cocaïna és percebuda com una droga molt perillosa, sobretot, entre exconsumidors i no consumidors, la qual cosa contrasta amb els que declaren consumir-la, els quals, li atorguen un índex més baix de perillositat”, afirma l’autora de la tesi.

Els joves enquestats durant la recerca “no perceben el consum esporàdic o circumscrit a una situació especial com un problema i tendeixen a acceptar-lo”. En aquest sentit, la degana de la Facultat d’Infermeria afirma que molts dels enquestats consideren que únicament el consum no controlat entre setmana i en solitari constitueix una addicció.

Els resultats que recull la tesi de Josefina Patiño mostren “la necessitat d’evitar el primer consum de cocaïna o, en tot cas, retardar-lo tant com sigui possible, informar degudament dels riscos associats als diferents patrons de consum de cocaïna i les seves conseqüències i fomentar un tipus d’oci nocturn alternatiu i saludable entre els joves.”