Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida (IRQV)

Arxiu de notícies

Arxiu de notícies

10/04/2012
La tesi doctoral d'Alicia Baltasar manifesta que la sobrecàrrega assistencial i la manca de temps són un obstacle per realitzar Educació per a la Salut
Tesi Alicia Baltasar

La tesi doctoral d’Alícia Baltasar remarca que cal millorar la formació dels professionals de la salut en matèria d’Educació per a la Salut i prevenció del consum de substàncies. La investigadora de la UdG ha observat que els 80% dels professionals voldria incrementar la seva formació en consum de tabac, alcohol i cànnabis.

L’evidència que els estils de vida i el medi ambient són els factors que més poden contribuir a la reducció de la morbimortalitat de les persones ha originat nous enfocaments en la planificació i la gestió de les estructures sanitàries. Les millores en l’àmbit de la salut pública i els avenços científics i tècnics en el tractament de malalties agudes també han contribuït a modificar les causes de morbimortalitat de la població.

Tot plegat ha tingut com a conseqüència que els organismes oficials d’àmbit internacional, nacional i local hagin orientat les seves polítiques sanitàries cap a un model centrat en la cura de la salut abans que no pas en la cura de la malaltia. Aquest canvi de model implica que les actuacions dels professionals han d’anar adreçades també cap a la prevenció de la malaltia i a la promoció de la salut mitjançant l’educació per a la salut.

L’objectiu de la tesi de la investigadora de la Universitat de Girona (UdG) Alicia Baltasar és conèixer la formació dels professionals sanitaris en matèria de promoció de la salut i prevenció de la malaltia, i examinar com es concreta en les seves actuacions i intervencions en el cas de la prevenció del consum de tabac, alcohol i cànnabis. La mostra estudiada ha estat de 225 professionals –metges, infermeres i pediatres- que l’any 2009 treballaven a les àrees bàsiques de la salut (ABS) de la Regió Sanitària de Girona.

Resultats de la recerca
L’estudi d’Alicia Baltasar destaca les limitacions formatives en educació per a la salut i en prevenció del consum de substàncies, i el fet que els professionals que han rebut formació específica en consum de substàncies utilitzen més l’educació per a la salut com a eina de prevenció en la seva activitat diària. La investigadora també ha observat que el 80% dels professionals considera que hauria de millorar la seva formació en qualitat, i un 67% en quantitat, sempre sobre el consum de tabac, alcohol i cànnabis.

En general, Alícia Baltasar ha detectat que la manca de temps i la sobrecàrrega assistencial són esmentats com a factors que obstaculitzen les activitats d’educació per a la salut. Finalment, l’estudi posa de manifest que les activitats de prevenció secundària són les més realitzades, mentre que les intervencions comunitàries són poc utilitzades pels professionals.

La tesi d’Alícia Baltasar porta per títol “Coneixements dels professionals de la salut de l’atenció primària sobre  la prevenció del consum de drogues” i ha estat dirigida per les doctores M. Eugènia Gras i Sílvia Font-Mayolas, en el marc del programa de doctorat en Psicologia i Qualitat de Vida (Departament de Psicologia i Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida).