Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida (IRQV)

Arxiu de notícies

Arxiu de notícies

05/09/2011
El benestar dels adolescents a l’escola depèn en bona part del seu grau de participació social
Tesi Dolors Navarro

Aquesta és la principal conclusió de la tesi de la investigadora de la Universitat de Girona Dolors Navarro, que amb les dades d’un exhaustiu treball de camp ha pogut identificar els principals elements d’aquesta relació.

L’objectiu de la tesi 'La participació social dels adolescents en el context escolar i el seu benestar personal: Estudi psicosocial d'una experiència participativa', dirigida pel doctor Ferran Casas i la doctora Mònica González, és aprofundir en el coneixement de les implicacions psicosocials de la participació social dels adolescents en el context escolar, i de la seva relació amb el seu benestar personal. Ambdós constructes (un constructe és una entitat conceptual creada per explicar certs fenòmens o processos que per impossibilitat de ser observats o mesurats directament, són referits com a reals, tot i que acostumen a tenir definicions operacionals complexes o  controvertides, com per exemple la intel·ligència, la personalitat o la creativitat) han estat objecte d’interès per part de cada cop més investigadors. No obstant això, els estudis sobre la relació i interinfluència entre la participació social i el benestar personal són encara escassos.

Pluralisme metodològic

Aquesta recerca duta a terme per la investigadora de la Universitat de Girona (UdG) Dolors Navarro s’ha dissenyat en la perspectiva del pluralisme metodològic, tot articulant metodologia quantitativa (qüestionaris) i qualitativa (entrevistes individuals i grupals). En la fase qualitativa s’han explorat dos contextos de participació en l’àmbit educatiu: el Consell Escolar i el Projecte de mediació entre Iguals. Les dades obtingudes permeten identificar elements clau de la relació entre la participació social i el benestar personal en els nois i noies, i comprovar que la participació social no és una experiència neutra, sinó que té un impacte en el benestar personal.

Els resultats obtinguts ens han conduït a elaborar una proposta de model teòric explicatiu en el que la relació entre participació social i benestar personal té a veure amb la interrelació de tres factors: el posicionament (auto-assignació de rol) de l’adolescent davant de la participació social, les aspiracions de canvi que tingui el noi o la noia, i les actituds i les expectatives dels adults del seu entorn sobre els adolescents i la seva participació social.

La investigadora

Dolors Navarro i Pou va néixer a Girona l’any 1963. Es va llicenciar en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Va obtenir el Diploma d’Estudis Avançats l’any 2007, en el programa del doctorat ‘Psicologia i Qualitat de Vida’ co-dirigit per l’Institut d’Investigació sobre Qualitat de Vida (IRQV) i el Departament de Psicologia de la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona (UdG). En el mes de setembre de 2011 ha defensat la tesi doctoral sobre la participació social dels adolescents en l’àmbit escolar i el seu benestar personal, a la UdG. És investigadora de l’IRQV (http://www.udg.edu/RQualitatdeVida/Noticies/tabid/5897/language/ca-ES/Default.aspx) i membre de l’ERÍDIQV (Equip d’Investigació sobre Infància, Adolescència, Drets dels Infants i la seva Qualitat de Vida) (http://www.udg.edu/grupsrecerca/ERIDIQV/Presentacio/tabid/7342/language/ca-ES/Default.aspx). Ha participat com a becaria de col·laboració en diferents projectes d’investigació sobre temes d’adolescència, benestar psicològic, absentisme escolar i participació infantil i juvenil. És coautora de diversos informes i articles científics sobre aquestes temàtiques.