Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida (IRQV)

Arxiu de notícies

Arxiu de notícies

17/06/2011
La tesi d'Armand Grau manifesta que 'La sensació d'empitjorament físic indueix a deixar de fumar i la mala salut mental afavoreix la recaiguda
Evaluacion Evolutiva de la salud percibida según las etapas del cambio del modelo transteórico en el tabaquismo

El consum de tabac és un hàbit àmpliament estès. Els fumadors tenen una reducció en les expectatives de vida i solen viure els anys de supervivència amb pitjors condicions subjectives de salut. L’investigador Armand Grau ha demostrat científicament en la seva tesi doctoral que deixar de fumar augmenta la qualitat de vida.

L’investigador de l'IRQV, Armand Grau ha centrat la seva tesi doctoral en els hàbits relacionats amb el tabac. La seva recerca aporta resultats que demostren que la qualitat de vida millora en deixar de fumar, que un descens en la qualitat de vida física indueix l’abandonament del tabac i que la mala salut mental afavoreix la recaiguda.

En estudis previs, s’havien establert comparacions entre fumadors actius, antics fumadors i persones que no han fumat mai. Tanmateix, en la tesi Avaluació evolutiva de la Salud Percebuda segons les Etapes del Canvi del Model Transteòric en el Tabaquisme, Armand Grau valora la qualitat de vida relacionada amb la salut, mitjançant un qüestionari realitzat entre fumadors de tabac en les diferents etapes del canvi.

En la fase transversal de l’estudi, l’investigador va observar que els fumadors –i, en especial, els que es plantegen abandonar el tabac– tenen pitjor qualitat de vida i menys satisfacció amb la vida que els exfumadors. En la comparació dels valors obtinguts en la mostra estudiada, amb els valors del SF-36 esperats per edat i sexe, els fumadors amb intenció de canvi tenien valors més baixos en totes les dimensions, els fumadors sense intenció de canvi també tenien valors més baixos excepte en Funció Física y Rol Físic, mentre que els exfumadors van tenir valors més baixos tan sols en Dolor Corporal.

Els resultats desperten l’interès d’altres investigadors
Una d’aquests primers resultats s’han publicat a la revista Intervención Psicosocial i han estat comentats a la revista Lung. En la discussió d’un estudi sobre tabaquisme i qualitat de vida, altres investigadors han subratllat l’interès de considerar les diferències en la salut percebuda en les etapes de canvi dels fumadors.

La segona fase de la tesi, Armand Grau incorpora un estudi longitudinal de dos anys de seguiment amb registre de l’etapa del canvi i mesures repetides del qüestionari cada 6 mesos. En el transcurs del procés d’abandonament del consum de tabac milloren les percepcions de salut tant del component físic com del component mental, sobretot en la dimensió Salut General i l’Evolució Declarada de la Salut.

Problemes emocionals i recaigudes
Els fumadors que no abandonen el consum però que es plantegen deixar de fumar, experimenten un descens en Funció Física, en Salut General i en el Component Sumari Físic. Això es contraposa a l’augment observat en els fumadors que no es plantegen l’abandonament. L’investigador assenyala que “una mala percepció de salut física acompanya a la decisió de deixar de fumar en setmanes o mesos”. La recaiguda en el consum de tabac s’associa a un empitjorament en les dimensions Vitalitat i Salut Mental, i a considerar novament el consum de tabac una causa del deteriorament actual de la salut. Els problemes emocionals s’associen a les recaigudes. 

Armand Grau (Montcada i Reixac, 1959) és metge especialitzat en medicina interna. La seva tesi doctoral ha estat dirigida per les doctores Sílvia Font-Mayolas i Maria Eugènia Gras, les quals formen part de l’Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida i del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona.

Podeu llegir la noticia publicada a diferents diaris, als següents links:

 Diari "El Punt", diumenge 19/06/2011: LinkClick.aspx *

 "Diari de Girona", dissabte 18/06/2011: LinkClick.aspx*

 Diari "Avui", diumenge 19/06/11: LinkClick.aspx *