Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida (IRQV)

Arxiu de notícies

Arxiu de notícies

10/06/2011
El 65 per cent dels joves universitaris gironins són consumidors habituals d’alcohol
El 65 per cent dels joves universitaris gironins són consumidors habituals d’alcohol

La tesi doctoral de la investigadora Anna Salamó conclou que la influència social de familiars i amics és una variable crucial en el consum d’alcohol, considerada la droga més perillosa. La psicòloga s’ha basat en una mostra de 2.137 estudiants de primer cicle de la ciutat de Girona, amb edats compreses entre els 17 i els 35 anys.

 

Segons l’Organització Mundial de la Salut, el 50% de la població mundial d’entre 15 i 64 anys consumeix alcohol habitualment. D’acord amb un recent estudi publicat en la revista The Lancet, si s’avaluen els danys derivats del consum de diverses drogues, l’alcohol es pot considerar la més perillosa. A més dels perjudicis que pot ocasionar en la salut del consumidor, té efectes negatius també en altres persones del seu entorn per la seva estreta relació amb els accidents de trànsit, la violència domèstica, els conflictes familiars, les malformacions fetals i l’increment de les despeses en el sistema sanitari o a causa de l’absentisme laboral.

La investigadora Anna Salamó s’ha plantejat com a objectiu de la seva tesi conèixer la prevalença i el patró de consum d’alcohol en una mostra de 2.137 joves estudiants universitaris de primer cicle de la ciutat de Girona amb edats compreses entre els 17 i els 35 anys, així com estudiar algunes variables associades a l’ús i abús d’aquesta substància. La recerca s’ha servit d’una metodologia quantitativa (estudi d’enquesta) i d’una metodologia qualitativa (grups focals).

Consum no diari, lligat a l’oci nocturn
La tesi, titulada Patrons de consum d'alcohol entre estudiants universitaris, aporta diversos resultats entre els quals destaca que un 65 per cent dels joves es consideren consumidors habituals d’alcohol, sobresortint un patró de consum no diari que se centra sobretot en el cap de setmana i lligat a l’oci nocturn.

La influència social de pares, germans i amics es revela com una variable crucial en la iniciació i el manteniment del consum d’aquesta droga. A més, el consum habitual és més freqüent entre aquells que van experimentar més precoçment amb la substància.

Dirigida per les doctores Eugènia Gras i Sílvia Font, Anna Salamó (Hostalric, 1982) també observa que, entre els homes, és més habitual el consum massiu. No obstant, el consum de les dones és més freqüentment considerat d’alt risc ja que menors quantitats d’alcohol ingerides poden afectar la seva salut.


Menys habilitats socials
Per altra banda, els consumidors actuals mostren menors habilitats socials i de resistència a la pressió del consum, així com afirmen que majoritàriament consumeixen aquesta substància per tal d’assolir efectes de desinhibició, desconnexió, etc.

Si bé els joves reconeixen algunes repercussions socials negatives de l’abús de l’alcohol (problemes familiars, accidents, etc.), no perceben el perjudici que suposa per a la salut física el consum de grans quantitats d’aquesta substància. Al mateix temps, la normalització de grans quantitats de consum d’alcohol durant el cap de setmana fa que es justifiqui aquest hàbit durant una determinada etapa de la seva vida.

A partir de les conclusions de la seva recerca, Anna Salamó assenyala la necessitat d’endarrerir el màxim possible l’edat de la primera experimentació amb l’alcohol, informar degudament dels límits de consum que suposen un risc per a la salut, potenciar les habilitats socials i fomentar un oci nocturn alternatiu i saludable entre els joves.