Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida (IRQV)

Lineas de investigación

Lineas de investigación

La investigación en el IRQV se estructura en grupos de investigación, cada uno de los cuales tiene una o más lineas de investigación de interés que se engloban en cinco grandes ramas:

 

A-Infancia, adolescencia y familia

B-Salud y calidad de vida 

C-Grupos sociales específicos

D-Metodología

E-Otros temas de bienestar social

 

  -Lineas de investigación abiertas a colaboración 


 

A.- Infancia, adolescencia y familia

1. Benestar, satisfacció i valors aspirats (investigadors: Mònica González, Ferran Casas, Ferran Viñas, Sara Malo i Carme Montserrat).

2. Mitjans audiovisuals, adolescents i adults (investigadors: Sara Malo, Ferran Casas i Ferran Viñas).

3. Protecció a la infància (investigadors: Carme Montserrat i Ferran Casas).

4. Drets dels infants (investigador: Ferran Casas, Mónica González i Carme Montserrat).

5. Psicopatologia, personalitat i qualitat de vida (investigador: Ferran Viñas i Mònica González).

6. Intervenció psicosocial, socio-educativa i qualitat de vida (investigador: Ferran Casas, Carme Montserrat, Mònica González i Sara Malo).

 

B.- Salud y calidad de vida  

1. Comportaments sexuals de risc i de prevenció davant la sida, altres ETS i embarassos no desitjats (investigadora: Montserrat Planes).

2. Comportaments de risc i de prevenció en la conducció de vehicles (investigadora: Eugènia Gras)

3. Addició a substàncies i a activitats, principalment tabaquisme (investigadora: Silvia Font)

4. Emocions, estrès, salut, dolor, i qualitat de vida,  (investigadora: Montserrat Planes)

5. Benestar i qualitat de vida en l'envelliment (investigadores: Maria Aymerich, Mònica Cunill)

6. Processos de pèrdua i dol (investigadora: Maria Aymerich)

7. Recerca en docència en Psicologia de la Salut (investigadora: Montserrat Planes)

8. Deconstrucció de la Psicopatologia del gènere i les sexualitats (investigador: Manuel de Gracia).

9. Neuropsicologia i psicopatologia de les demències(investigador: Manuel de Gracia).

10. Adaptació i validació d'instruments psicomètrics en l'àmbit de l'envelliment, la discapacitat i la salut mental (investigador: Manuel de Gracia).

 

C.- Grupos sociales específicos

1. Desigualtats socials (gènere, classe i edat) i participació ciutadana (investigadora: Teresa Cabruja).

2. Violència masclista/ violència institucional (salut, educació)/ micromasclismes: dimensions psicosociològiques (investigadora: Teresa Cabruja).

 

D.- Metodología  

1. Avaluació de programes preventius (investigadores: Eugènia Gras, Silvia Font, Montserrat Planes). 

 

E.- Otros temas de bienestar social y de salud

1. Processos cognitius i emocionals. Neurologia i aprenentatge (investigadora: Carme Timoneda).

 

.- Lineas de investigación abiertas a colaboración:

 Para contactar con los investigadores principales de cada linea de investigación.