Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida (IRQV)

Activitats

Activitats organitzades per l'IRQV

Organització de congressos, Jornades, Conferències, Màsters propis i interuniversitaris, ........

Publicacions pròpies

Orientacions per a les publicacions pròpies de l'IRQV


 Organització de Congressos, Jornades, Conferències, Màsters propis i interuniversitaris, ...

 


2014

Màster Universitari en Psicologia i Qualitat de Vida. Adscrit a l’Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida. Àmbit ‘Ciències Socials, de l’Educació i la Salut. Universitat de Girona. (Curs 2013-14).

Coordinadora del màster: Dra. M.Eugènia Gras.


2013

Màster Universitari en Psicologia i Qualitat de Vida. Adscrit a l’Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida. Àmbit ‘Ciències Socials, de l’Educació i la Salut. Universitat de Girona. (Curs 2013-14).

Coordinadora del màster: Dra. M.Eugènia Gras.

Màster de Neuropsicopedagogia. VI a. Edició a Barcelona; II a. Edició a Santander (Curs 2013). Directora del màster: Dra. Carme Timoneda.

Curs per a psicopedagogs i mestres de pedagogia terapéutica."El PPIC: Programa PASS d’Intevenció Cognitiva" (10 hores). Barcelona, febrer 2013. Dra. Carme Timoneda.

Curs per a psicopedagogs i mestres de pedagogia terapèutica i d’educació infantil. "El COGEST: un programa d’estimulació cognitiva per a la prevenció de dificultats d’aprenentatge dissenyat per aplicar en el grup-classe en edat infantil" (5 hores). Barcelona, març 2013. Dra. Carme Timoneda.

Curs per a psicòlegs, psicopedagogs, pedagogs o mestres d’Educació Especial. "Administració, correcció i interpretació de la bateria cognitiva DN-CAS (Das & Naglieri – Cognitive Assessment System)" (8 hores). Barcelona, juliol 2013. Dra. Carme Timoneda.

Curs per a psicòlegs, psicopedagogs, pedagogs o mestres sobre. "Intervenció cognitiva i emocional i dificultats d’aprenentatge" (16 hores). Barcelona, juliol 2013. Dra. Carme Timoneda.

 

2012

-Curs per a psicòlegs, psicopedagogs, pedagogs o mestres d’Educació Especial “Administració, correcció i interpretació de la bateria cognitiva DN-CAS (Das & Naglieri – Cognitive Assessment System)”. (8 hores). Girona, gener 2012. Organitzat pel Grup de Recerca “Processos cognitius i emocionals, neurologia i aprenentatge”.

-Curs per a psicopedagogs i mestres de pedagogia terapéutica “El PPIC:Programa PASS D’Intervenció Cognitiva” (8 hores). Girona, febrer 2012. Organitzat pel Grup de Recerca “Processos cognitius i emocionals, neurologia i aprenentatge”.

-Seminari per a mestres, psicòlegs, psicopedagogs i pedagogs “Neurociència, Educació i Conducta”. (16 hores). Girona, juliol 2012. Organitzat pel Grup de Recerca “Processos cognitius i emocionals, neurologia i aprenentatge”.

-Curs Departament d’Educació mitjançant videoconferència “Administració, correcció i interpretació de la bateria cognitiva DN-CAS (Das & Naglieri – Cognitive Assessment System)”. (2 hores). Barcelona, novembre 2012. Organitzat pel Grup de Recerca “Processos cognitius i emocionals, neurologia i aprenentatge”.

-Màster de Neuropsicopedagogia, XIV a. Edició a Girona, V a. Edició a Barcelona; I a. Edició a Santander (Curs 2012). Directora del màster: Dra. Carme Timoneda.

 

2011

-Curs per a psicòlegs, psicopedagoga o pedagogs “Administració, correcció i interpretació de la bateria cognitiva DN-CAS (Das & Naglieri – Cognitive Assessment System)”.  (10 hores). Girona, gener 2011. Organitzat pel Grup de Recerca ‘Processos cognitius i emocionals, neurologia i aprenentatge’.

 -Curs per a psicopedagogs i mestres de pedagogia terapèutica i d’educació infantil “El COGEST: un programa d’estimulació cognitiva per a la prevenció de dificultats d’aprenentatge dissenyat per aplicar en el grup-classe en edat infantil” (10 hores). Girona, Gener 2011. Organitzat pel Grup de Recerca ‘Processos cognitius i emocionals, neurologia i aprenentatge’

 -Curs per a psicopedagogs i mestres de pedagogia terapéutica “El PPIC: Programa PASS d’Intevenció Cognitiva” (10 hores). Girona, Febrer 2011. Organitzat pel Grup de Recerca ‘Processos cognitius i emocionals, neurologia i aprenentatge’

 -Seminari de Diagnòstic i Intervenció Psicopedagògica en dificultats d’aprenentatge i en estimulació cognitiva. Girona i Barcelona juliol 2011. Organitzat pel Grup de Recerca ‘Processos cognitius i emocionals, neurologia i aprenentatge’

 -Màster de Neuropsicopedagogia, XIII a. Edició a Girona, IV a. Edició a Barcelona (Curs 2011). Directora del màster: Dra. Carme Timoneda.

 -Curs d’Actualització en Neuropsicopedagogia (Curs 2011). Directora del curs: Dra. Carme Timoneda.

 -Sessió “L’IIEDG i la política científica de les institucions”. 8-IX-2011, Facultat de Dret de la UAB. Dins la “Jornada de l’Institut Interuniversitari en Estudis de dones, gènere i ciutadania i la Política científica: Present i Futur”. Coordinadora. Cabruja, Teresa.

 -Organització IV Jornada 8 de març Dia Internacional de les dones a la UdG, 2011. Cabruja Ubach, Teresa.

-Jornada coorganitzada pel Pla d’Igualtat de l’Ajuntament i de la Unitat d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes de la UdG: “Jornada sobre l’Organització del Temps de Treball (OTT), una solució per integrar productivitat, conciliació i coresponsabilitat a les organitzacions”. Coorganització: Cabruja Ubach, Teresa.

 

2010

- Curs per psicopedagogs i mestres de pedagogia terapèutica i educació infantil “El COGEST: un programa d’estimulació cognitiva per a la prevenció de dificultats d’aprenentatge dissenyat per aplicar en el grup-classe en edat infantil” (10 hores). Girona, Gener 2010. Organitzat pel Grup de Recerca ‘Processos cognitius i emocionals, neurologia i aprenentatge’

- Curs per psicopedagogs i mestres de pedagogia terapéutica “El PPIC: Programa PASS d’Intevenció Cognitiva” (10 hores). Girona, Febrer 2010. Organitzat pel Grup de Recerca ‘Processos cognitius i emocionals, neurologia i aprenentatge’

- Curs per a psicòlegs, psicopedagoga o pedagogs “Administració, correcció i interpretació de la bateria cognitiva DN-CAS (Das & Naglieri – Cognitive Assessment System)”.  (10 hores). Girona, octubre 2010. Organitzat pel Grup de Recerca ‘Processos cognitius i emocionals, neurologia i aprenentatge’.

- Jornades d’Orientació Educativa, Familiar i Social. Dificultats d’aprenentatge i de comportament a les aules: Recursos per als docents (15 hores). Girona, juliol 2010. Organitzat pel Grup de Recerca ‘Processos cognitius i emocionals, neurologia i aprenentatge’

- Màster de Neuropsicopedagogia, XII a. Edició a Girona, III a. Edició a Barcelona; I a. Edició a Santiago de Compostel·la (Curs 2010). Directora del màster: Dra. Carme Timoneda.

- Curs d’Actualització en Neuropsicopedagogia (Curs 2010). Directora del curs: Dra. Carme Timoneda.

- Organització i impartició Seminari Autogestionat d’atenció social bàsica amb perspectiva de gènere, Ajuntament Girona, desembre 2010. Teresa Cabruja Ubach.

 

2009

- Curs per psicopedagogs i mestres de pedagogia terapèutica i educació infantil

- “El COGEST: un programa d’estimulació cognitiva per a la prevenció de dificultats d’aprenentatge dissenyat per aplicar en el grup-classe en edat infantil”. GRHCS 75- Processos cognitius i emocionals, neurologia i aprenentatge Girona, Març 2009. Total: 30 hores.

- Curs per a psicòlegs, psicopedagoga o pedagogs: ‘Administració, correcció i interpretació de la bateria cognitiva DN-CAS (Das & Naglieri – Cognitive Assessment System)’.   Girona, octubre 2009. Total: 30 hores. GRHCS 75- Processos cognitius i emocionals, neurologia i aprenentatge

 - XII Jornades de Psicopedagogia. Dificultats d’aprenentatge i de comportament a les aules: Recursos per als docents.Barcelona, juliol 2009. Caixaforum. Coorganització amb el Departament d’Educació.

- Màster de Neuropedagogia. XI a. Edició a Girona, II a. Edició a Girona; I a. Edició a Santiago de Compostel·la. (Curs 2009) Directora: Dra. Carme Timoneda.

 

 2008

 Presentació: Jornada de treball sobre "Metodologia de la recerca en comportaments de risc del grup de recerca Psicologia de la Salut. (11 de febrer)

Presentació de la jornada a càrrec de la Dra. Montserrat Planes i la Dra. M. Eugènia Gras.

Informes:

- "Pràctiques sexuals segures amb una parella afectiva recent: estratègies de negociació dels joves". Gómez, A.B.

- "El consum de cànnabis en joves i adolescents"; Salamó, A. "Etapes d'adquisició del consum d'alcohol en adolescents". Cebrián, N.

Conferència:

-“La recerca en comportaments de risc”, a càrrec del Dr. Ramon Bayés, catedràtic emèrit de la Facultat de Psicologia de la UAB.  (2 de juliol)

Presentació: Jornades formatives "Els indicadors de recuperació de les dones víctimes de violència de gènere. Coordinades per la Dra. Teresa Cabruja. (16,22,30 de maig)

Presentació: XI Jornades de psicopedagogia “La violència escolar: un problema social i educatiu. Prevenció i tractament de l’agressivitat infantil i juvenil.”
del grup de recerca processos cognitius i emocionals, neurologia i aprenentatge. (juliol)

Presentació: Jornada de treball: "La recerca en Psicologia de la Salut" del grup de recerca Psicologia de la Salut.

Presentació de l’acte a càrrec de les Dres. Montserrat Planes i M. Eugènia Gras

Informes:

-"Anàlisi comparativa del consum de cànnabis en adolescents i joves". Cebrián, N. Font-Mayolas, S. i Gras, M.E.

-"Pros i contres de l'ús del preservatiu". Planes, M., Gras, M.E., Gómez, A.B. i Prat, F.X. 

-"Consum d'alcohol en adolescents: què i quant beuen?".  Salamó, A., Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Planes, M. i Masferrer, L.

Comunicacions i Ponències:

-"La recerca en comportaments vials de risc". Conferència a càrrec del Dr. Mark Sullman, Professor de la Universitat de Hertfordshire (UK).

 

 2006

Presentació: Jornada de treball sobre la recerca en comportaments de risc des d’una perspectiva transcultural" del grup de recerca Psicologia de la Salut. (6 de juliol)

Informes:  

- "La negociació de l’ús del preservatiu per prevenir la transmissió heterosexual del VIH en joves universitaris de Girona". Gómez, A.B.

-"Etapes d’adquisició del consum de tabac, alcohol i cànnabis dels adolescents   gironins segons el model transteòric de Prochaska i Diclemente". Cebrián, N. i Salamó, A.

- "L’ús del casc dels adolescents gironins". Fuentes, C.

Comunicacions i Ponències:

-Presentació de les línies de recerca sobre comportaments de risc del grup i a Nova Zelanda: "Comportaments sexuals de risc". Dra. Montserrat Planes".

-“Comportaments de risc en la conducció de vehicles". Dra. M. Eugènia Gras.

-"Consum de substàncies additives". Dra. Sílvia Font-Mayolas.

-"La recerca en comportaments de risc a Nova Zelanda". Dr. Mark Sullman.

Conferència:

-"Driving Anger in New Zealand". Dr. Mark Sullman (Universitat de Massey -Nova Zelanda).

 

 2005

Presentació: Jornada de treball sobre comportaments de risc i de prevenció en la conducció de vehicles del grup de recerca Psicologia de la Salut. (18 de novembre).

Conferència: "The research in Driving Behaviour in New Zealand" Dr. Mark Sullman (Universitat de Massey -Nova Zelanda).

 

2004

Presentació: Jornada de treball sobre comportaments de risc i de prevenció en la conducció de vehicles del grup de recerca Psicologia de la Salut. (30 de setembre).

Conferència:“Aberrant Driving Behaviour in New Zealand and Spain: comparative study". Dr. Mark Sullman (Universitat de Massey -Nova Zelanda).

 

2003

Presentació: Jornada de treball sobre comportaments de risc i de prevenció en la conducció de vehicles del grup de recerca Psicologia de la Salut. (15 de novembre).

Conferència: "Aberrant Driving Behaviours amongst New Zealand truck drivers" Dr. Mark Sullman (Universitat de Massey -Nova Zelanda).

 

Publicacions pròpies
 


Les publicacions pròpies de l’IRQV estan editades pel Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. L’IRQV s’ha dotat d’una comissió de publicacions formada per Montserrat Planes i Germà Coenders (secretari). Aquesta comissió, amb ajuda d’assessors externs si s’escau, avalua els treballs proposats. Les publicacions realitzades des de l'IRQV fins ara són les següents: 

 

 • Casas, F., González, M., Malo, S., Navarro, D., Viñas, f., Montserrat, C., Aligué, M. i Crous, G.(2013) "Evolució del benestar subjectiu entre els deu i els quinze anys". Estudi del Benestar des de la perspectiva dels infants i els adolescents. Girona: Documenta Universitària. ISBN: 978-84-9984-212-7. Universitat de Girona. Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida

 • Planes, M. (2013). Manual de pràctiques en Psicologia de la salut. Girona: Documenta Universitària. ISBN: 978-84-9984-190-8. Universitat de Girona. Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida

 • Planes, M.(2011) Estrès, Salut i Dolor. Avaluació i intervenció. Documenta Universitaria. ISBN 978-84-9984-103-8. Universitat de Girona. Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida.
 • Planes, M. i Gras, M.E. (2011). Recerca en psicologia de la salut. Girona: Documenta Universitaria. ISBN 978-84-9984-100-7. Universitat de Girona. Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida.

 • Montserrat, C., Casas, F., Malo, S. i Bertran, I. (2011). Los itinerarios educativos de los jóvenes ex-tutelados. Madrid: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

 • Casas,F; Rizzini,I; Spetember,R; Mjaavatn, P; Nayar ,U. (2007) Adolescents and audio-visual media in five countries. Universitat de Girona i suport de Childwatdh International. Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida.

 • Casas,F; Figuer, C; M,González. (2006) Infants,drets dels infants i la seva qualitat de vida. Algunes aportacions des de la recerca psicològica a Catalunya.Universitat de Girona. Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida.

 • González,M.(2006). A non-linear approach to psychological well-being in adolescence. Universitat de Girona. Instiut de Recerca sobre Qualitat de Vida.

 • Font-Mayolas, S. (2004). Deixar de fumar: valorant pros i contres. Girona: Universitat de Girona. Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida.

 • González, M. (2002). Risc i protecció social en el maltractament infantil: la perspectiva dels models organitzadors, col·lecció Diversitas, 33. Girona: Universitat de Girona. Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida.

 • Font-Mayolas, S. (2001). Per què els fumadors fumen i els no fumadors continuen sense fumar? Girona: Universitat de Girona, Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida.

 • Casas, F. i Saurina, C. (ed., 2001). Proceedings of the third conference of the International Society for Quality of Life Studies, col·lecció Diversitas, 27. Girona: Universitat de Girona. Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida.

  

ORIENTACIONS   PER A LES PUBLICACIONS PRÒPIES DE L’IRQV

 


Presentació

 

L’Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida de la Universitat de Girona s’ha dotat de la seva pròpia línia de publicacions dins el Servei de Publicacions de la UdG.

Aquesta col·lecció estarà composada per treballs de recerca originals i concebuda per a un públic acadèmic, estudiantil i professional a l’hora. Per tant, l’estil i el contingut, sense renunciar al rigor metodològic, ha de ser fàcilment entenedor, almenys pel que fa als apartats de conclusions. La iniciativa per a publicar un treball correspon als membres de l’IRQV que en siguin els autors.

Es prioritzaran:

1-treballs de recerca desenvolupats en el sí de l’Institut en les línies de recerca que li són pròpies.

2-treballs de recerca de doctorat i tesis, atès que un tribunal ja ha avalat la seva qualitat científica.

3-treballs de qualitat que per les seves característiques siguin difícils de publicar com a llibre o com a article de revista.

Amb aquesta finalitat l’IRQV es dota d’una comissió de publicacions, formada per Germà Coenders (secretari) i Montserrat Planes (vocal). Aquesta comissió, amb l’assessorament d’experts si ho considera oportú, avaluarà les publicacions i si s’escau farà propostes per a la seva publicació, per a la seva millora o per a la seva no publicació.

Les propostes es faran arribar a la Secretaria de l’IRQV.

Cada any l’IRQV destinarà un pressupost específic per a la publicació dels treballs. La denegació de la publicació, per tant, pot donar-se tant si la comissió de publicacions considera que la qualitat és insuficient, com per manca de pressupost. Si la comissió ho considera oportú i els autors o les autores s’hi avenen, es formarà una llista d’espera amb tots els treballs pendents de publicar que tinguin qualitat suficient.

Els possibles ingressos de l’IRQV derivats de la venda de les obres passaran integrament a engrandir el pressupost de publicacions del proper any.

 

Indicacions

1- Els membres interessats a publicar un treball n’hauran de fer arribar quatre còpies en paper a la Secretaria de l’IRQV amb un escrit d’una pàgina explicant breument el contingut del treball, el tipus de públic que pot tenir-hi interès i justificant el motiu d’escollir l’IRQV com a medi de difusió.

2-Les publicacions de l’IRQV haurien de ser treballs de recerca directament relacionada amb la qualitat de vida, realitzada en el sí de l’IRQV i d’extensió que els faci difícilment publicables com articles o llibres (50-80 planes). En tot cas, es recomana que s’intenti primer la publicació dels treballs per algun medi extern, que probablement tingui més difusió i una millor valoració en el CV. Entenem, no obstant, que la publicació externa és difícil per determinades extensions del treball i per a determinats àmbits (per. ex. recerques en un marc local, comarcal o provincial, treballs escrits en català etc)

3-Els treballs presentats hauran d’estar completament acabats. Les taules i els gràfics aniran numerats i cal citar-los al text. Totes les citacions han d’estar recollides a la bibliografia i tots els ítems de la bibliografia han de ser citats, cosa per la que s’usarà el format APA. La tasca de convertir un treball de recerca en un llibre d’abast públic no es trivial i correspon a l’autor i no a la comissió de publicacions de l’IRQV. Una tesi o treball d’investigació sol ser molt extens perquè cal demostrar a un tribunal tot el que s’ha fet i tot el que s’ha llegit. En una publicació no es tracta d’ignorar els aspectes metodològics i la recerca de literatura, però es poden restringir al que és directament rellevant per a la recerca realitzada i es poden presentar si cal de forma resumida. En una tesi es pot suposar un coneixement profund del tema per part dels lectors. Una publicació en canvi ha de tenir un caràcter una mica més divulgatiu. Fins i tot cal adaptar el mateix estil de la redacció (en una publicació ha de convidar més a la lectura) i de les taules i els gràfics (no poden ser excessivament recarregats en una publicació, i en canvi han de tenir un estil rigorosament uniforme). Per tant, no s’admetrà la presentació de tesis ni treballs de recerca en el seu estat original.

4- L’idioma pot ser català, castellà o anglès.