Institut de Química Computacional i Catàlisi

QTMEM


Contacte

Institut de Química Computacional i Catàlisi

Campus de Montilivi,
Facultat de Ciències, despatx C3-175 
17071 Girona mapa

telf +34 972 41 83 57

fax +34 972 41 81 50

sec.iqcc@udg.edu

http://IQCC.udg.edu/

 

Química Teòrica i Modelatge i Enginyeria Molecular

Dins de l'IQCC, el QTMEM agrupa als químics computacionals orientats cap al desenvolupament metodològic i l'aplicació dels nous mètodes a problemes químics rellevants dins dels àmbits de la ciència de la vida, la tecnologia, i l’energia. Les principals línies de recerca són:

  • Simulació i control d'estats excitats i transferència de càrrega en biomolècules i materials
    moleculars
  • Modelatge multiescalar en (bio)química
  • Disseny d'enzims: explorar la base molecular de la biocatàlisi
  • Nous mètodes per a la química quàntica
  • Fonaments matemàtics de la química quàntica i la semblança

El grup és membre de la Xarxa de Referència en Química Teòrica i Computacional de Catalunya i està associats a tres projectes del Plan Nacional I+D [CTQ2014-59212-P ("SpinEnzymeCat", Osuna, Swart), CTQ2015-70851-ERC ("SpinStateCat-EurExc", Swart), CTQ2015-69363-P (“Computació de l’estat excitat: d’espectres moleculars a sistemes multicromofòrics”, Blancafort)], un ajut Marie Curie (MSCA-IF-2014-661160, Feixas) i una ERC-Starting (ERC-2015-StG-679001, Osuna).

Més informació: