Institut de Química Computacional i Catàlisi

QBIS-CAT


Contacte

Institut de Química Computacional i Catàlisi

Campus de Montilivi,
Facultat de Ciències, despatx C3-175 
17071 Girona mapa

telf +34 972 41 83 57

fax +34 972 41 81 50

sec.iqcc@udg.edu

http://IQCC.udg.edu/

 

Química Bioinspirada, Supramolecular i Catàlisi

El grup de recerca QBIS-CAT va ser creat al 2005 pel Dr. Miquel Costas i el Dr. Xavi Ribas. Actulment està format per tres IP's sénior (la Dr. Anna Company va incorporar-se com a group leader al 2011). La recerca al QBIS-CAT té com a objectiu la preparació i estudi de molècules rellevants en Química Inorgànica Biològica, Catàlisi i Química Supramolecular. Això es tradueix en quatre línees de recerca principals: a) Catàlisi bioinspirada d'oxidació d'enllaços C-H i C=C amb metalls de la primera sèrie de transició, b) Funcionalització C-X i C-H sostenible mitjançant metalls de la primera sèrie de transició, c) Catàlisi per a la producció d'energia i d) nanocaixes supramoleculars per química en espais confinats.

Més informació: