Institut de Química Computacional i Catàlisi

DiMoCat


Contacte

Institut de Química Computacional i Catàlisi

Campus de Montilivi,
Facultat de Ciències, despatx C3-175 
17071 Girona mapa

telf +34 972 41 83 57

fax +34 972 41 81 50

sec.iqcc@udg.edu

http://IQCC.udg.edu/

 

Disseny i Modelatge de Reaccions Catalitzades per Metalls de Transició

El grup DiMoCat és un grup de recerca interdisciplinari format per dos subgrups: un de l’àmbit de la química orgànica i l’altre del de la química física. El subgrup orgànic dirigeix la seva recerca a la formació d’enllaços carboni-carboni i carboni-heteroàtom emprant sistemes catalítics basats en metalls de transició. L’objectiu és dissenyar noves reaccions que mostrin característiques de selectivitat, sintetitzar noves molècules amb valor afegit, i/o inventar processos mediambientalment benignes que puguin representar alternatives més sostenibles que les actuals. La comprensió mecanística de tots aquests processos fa imprescindible l’ús de càlculs computacionals i aquests són realitzats pel subgrup teòric. El subgrup teòric, a part de treballar en l’estudi computacional dels mecanismes de les reaccions estudiades pel grup experimental, treballa en el desenvolupament metodològic i aplicació d’eines desenvolupades per estudiar l’enllaç químic, la deslocalització electrònica, l’aromaticitat, i les propietats òptiques no lineals.

Més informació: