Institut de Química Computacional i Catàlisi

Recull de notícies

Cerca


Recull de notícies

09/02/2016
Dos ajuts europeus (ERC-PoC) pels investigadors Miquel Costas i Xavi Ribas
Miquel Costas i Xavi Ribas, tots dos guardonats amb un ajut ERC-PoC

Els investigadors Miquel Costas i Xavi Ribas han obtingut tots dos un ajut ERC Proof of Concept per portar els seus resultats al mercat

Recentment els investigadors de l’IQCC i del grup QBIS-Cat de la UdG Miquel Costas and Xavi Ribas han obtingut èxit amb la convocatòria del programa del ERC Proof of Concept. Aquest programa està relacionat directament amb els seus ajuts de l’ERC Starting Grant, i intenta preparar els resultats obtinguts per portar-los al mercat. 

En el cas del projecte “Copper Catalysis Applications” de Xavi Ribas es pretén potenciar les característiques particulars de la catàlisi de transformacions orgàniques basades en Coure. En el laboratori de recerca s'han desenvolupat protocols que permeten fer de manera selectiva reaccions d'acoblament Carboni-Nitrogen i Carboni-Oxigen. El projecte ERC-PoC servirà per explorar la possibilitat de portar aquesta nova tecnologia a una fase comercial. A grans trets, el coure és un metall abundant i econòmic, i el desenvolupament de noves tecnologies basades en aquest metall va encaminat a dissenyar síntesis químiques més sostenibles. 

D’altra banda, el projecte “

Biologically inspired chiral oxidation catalysts for commercial applications of fine chemistry

" de Miquel Costas vol estudiar com es podrà usar catalitzadors quirals per introduir àtoms d’oxigen dins molècules orgàniques aquirals, d’una manera fàcil i preu baix. Dins el projecte es preveu escalar el procés dels mètodes sintètiques cap al nivell (pre-)comercial per l’indústria química basat a metalls abundants per arribar a processos de química sostenible.