Institut de Medi Ambient

Presentació

Contacte

Institut de Medi Ambient

Campus Montilivi.

Aulari Comú. planta -1.

17071 Girona mapa
Tel. 972 41 98 48
Fax. 972 41 98 49
dir.ima@udg.edu

http://twitter.com/MediAmbientUdG

secretaria administrativa: sec.ima@udg.edu 

Institut de Medi Ambient

Presentació

 

L'Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona (IMA-UdG) és un institut de recerca universitària que té com objectiu la investigació bàsica i aplicada en els àmbits científics i tècnics de rellevància per a l'estudi i gestió del medi ambient.
 
Pel seu caràcter interdisciplinari, en el seu àmbit conflueixen i s'articulen els següents objectius a nivell local, regional i internacional:
 
· protecció i conservació del medi ambient.
· promoció de l'activitat econòmica.
· defensa de la justícia social i territorial.
 
L'Institut de Medi Ambient és un observatori permanent de la situació, les dinàmiques i l'evolució dels paràmetres ambientals en les terres gironines.
 
Dins el món acadèmic, organitza i imparteix la formació a nivell de doctorat i de postgrau en matèria ambiental, preparant tant per a la pràctica professional de caràcter interdisciplinar i transdisciplinar com per tasques especialitzades dins un marc interdisciplinari.
 
Amb aquesta finalitat també organitza el reciclatge permanent de professionals implicats en la presa de decisions que afectin la qualitat del medi ambient i la disponibilitat dels recursos.
 
En permanent contacte amb el món extrauniversitari facilita la transferència del coneixement a l'entorn social i impulsa l'activitat orientada a donar fonaments científics sòlids a les tasques d'educació, comunicació, sensibilització i formació ciutadana en matèria mediambiental.
 
Assessora tècnicament i facilita la presa de decisions en matèria ambiental. Quan és requerit l'Institut de medi Ambient s'erigeix en interlocutor cientificotècnic entre tots els agents implicats en la gestió ambiental i territorial, incloent el sector privat, el sector públic i els ciutadans.
 
Podeu consultar la memòria d'activitats de l'Institut de Medi Ambient clickant en el següent enllaç
MEMÒRIA ACTIVITATS INSTITUT DE MEDI AMBIENT
MEMÒRIA ACTIVITATS DE MEDI AMBIENT (Versió en anglès)

 

 Teniu a la vostra disposició la reflexió estràtegica de l'Institut de Medi Ambient pel període 2010 - 2013

 

REFLEXIÓ ESTRATÈGICA INSTITUT DE MEDI AMBIENT PERÍODE 2010 - 2013

 

També podeu consultar el Reglament de l'IMA en aquest enllaç:

REGLAMENT DE L'INSTITUT DE MEDI AMBIENT