Institut de Llengua i Cultura Catalanes

Recerca

Recerca

Projectes de recerca finançats
Grups de recerca consolidats
Xarxa temàtica
Distincions de la Generalitat de Catalunya

  

PROJECTES DE RECERCA FINANÇATS

 

2017-2019

 • Literatura y Corrientes Territoriales (II): La construcción literaria del paisaje a través de Juegos Florales y certámenes literarios en lengua catalana (1859-1977). Ref. FFI2016-79078-P. Organisme convocant: MINECO. Investigadores principals: Prof. Dra. Mariàngela Vilallonga Vives i Dra. Margarida Casacuberta. Actiu 

       2016-2019   

 • Garcilaso de la Vega en Italia. Estancia en Nápoles. Ref. FFI2015-65093-P. Organisme convocant: MINECO. Investigadora principal: Dra. Eugenia Fosalba. Actiu


       2016-2018

 • El mundo de ayer: La figura del escritor-periodista ante la crisis del nuevo humanismo (1918-1945). Ref. FFI2015-67751-P . Organisme convocant: MINECO. Investigador principal: Dr. Xavier Pla. Actiu
 • Teatro y obra poética completa (II) de Francesc Fontanella. Edición crítica. Ref. FFI2015-70095-P . Organisme convocant: MINECO. Investigador principal: Dr. Pep Valsalobre. Actiu
 • Contextos y posteridad de la obra de Diego de Saavedra Fajardo: estética literaria y revolución científica (1600-1750). Ref. FFI2015-64021-P . Organisme convocant: MINECO. Investigador principal: Dr. Jordi García. Actiu

  
      2016-2017 

 

 • El llegat trobadoresc en la construcció de la identitat europea: l'aportació de les corts catalano-aragoneses medievals. Ref. 2015ACUP 00127 (Recercaixa). Entitat finançadora: La Caixa. Investigadora principal: Dra. Miriam Cabré. Actiu
 • Cultura i pensament a l’Europa del segle XX. Ref. MPCUdG2016/119. Entitat finançadora: UdG. Investigadors principals: Drs. Xavier Pla i Jörg Zimmer  Actiu
 • Consolidació i millora de les dinàmiques de recerca del grup d’Història de la Llengua i Llengua Normativa. Ref. MPCUdG2016/113. Entitat finançadora: UdG. Investigadors principals: Drs. Josep M. Nadal i Francesc Feliu. Actiu
 • Mecenatge i creació literària a la cort catalano-aragonesa (segles XIII-XV): evolució, context i biblioteca digital de referència. Ref. MPCUdG2016/115. Entitat finançadora: UdG. Investigadors principals: Drs. Sadurní Martí i Rafael Ramos. Actiu 
 • Edició crítica de l’obra completa del poeta Francesc Fontanella. Ref. MPCUdG2016/114. Entitat finançadora: UdG. Investigador principal: Pep Valsalobre. Actiu
 • Estètica literària i història de la ciència en la literatura espanyola i catalana. Ref. MPCUdG2016/116. Entitat finançadora: UdG. Investigador principal: Jordi García. Actiu
 • Literatura i corrents territorials: viatges i migracions de la Catalunya contemporània. Ref. MPCUdG2016/112. Entitat finançadora: UdG. Investigadora principal: Mariàngela Vilallonga. Actiu
 • Llengua literària catalana contemporània: de 1914 al tardofranquisme.  Ref. MPCUdG2016/118. Entitat finançadora: UdG. Investigador principal: August Rafanell. Actiu       

    

 

      2015-2017 

 

 • Mecenazgo y creación literaria en la corte catalano-aragonesa (s. XIII-XV): evolución, contexto y biblioteca digital de referencia. Ref. FFI2014-53050-C5-5-P. Organisme convocant: MINECO. Investigadors principals: Drs. Sadurní Martí i Rafael Ramos. Actiu
 • Lengua, identidad y cohesión social: el paradigma de los territorios de frontera lingüística. Ref. FFI2014-53589-C3-1-R. Organisme convocant: MINECO. Investigador principal: Dr. Francesc Feliu. Actiu

 

      2015

 

      2013-2015

 

   

  2014

  • La imatge d'Alfons el Magnànim en la literatura i la historiografia entre la Corona d'Aragó i Itàlia. Ref. L0122 E908 U10 N-SEM 588/14-1. Organisme convocant: Institut Ramon Llull. Investigador principal: Dr. Jaume Torró.
  • Più de mille parole. Ref. L0122 E908 U10 N-SEM 595/14-1. Organisme convocant: Institut Ramon Llull. Investigador principal: Dr. Josep M. Nadal.

   

   

  2013-2014

   

  2013

  • Ajut a l'edició de la revista Mot so Razo 12. Organisme convocant: Consell Social de la UdG. Professor responsable: Sadurní Martí.

  2012-2014

   

  • Sobre los territorios de la lengua: la frontera franco-española en la historia de la lengua y la identidad catalanas. Ref. FFI2011-27361. Organisme convocant: MICINN. Investigador principal: Dr. Francesc Feliu.
  • Corpus digital de textos catalanes medievales: Eiximenis y cancioneros (y III). Ref. FFI2011-27844-C03-02. Organisme convocant: MICINN. Investigador principal: Dr. Sadurní Martí.
  • Literatura y corrientes territoriales: las tierras de Girona (1868-1939). Ref. FFI2011-24706. Organisme convocant: MICINN. Investigadora principal: Prof. Dra. Mariàngela Vilallonga. Actiu
  • Diego de Saavedra Fajardo y las corrientes intelectuales y literarias del humanismo. Ref. FFI2011-222929. Organisme convocant: MICINN. Investigador principal: Dr. Jordi García. 

   

  2012-2013

  • La construcció de les llengües: Mites, Normes i Emocions. IX col.loqui internacional "Problemes i mètodes de la història de la llengua". Ref. 2012 ARCS1 00067. Organisme convocant: Generalitat de Catalunya - AGAUR. Investigador principal: Prof. Dr. Josep M. Nadal. Col·laboració de l'ILCC, Dep. de Filologia i Comunicació UdG, Institut Ramon Muntaner (CCEPC), Fundació Pere Coromines i Fundació Privada Girona. Universitat i Futur.


  2012

  • "Frontera, sentiments i llengua". Seminari de reflexió a la Universitat de Palerm. Ref. 682/12-1. Organisme convocant: Institut Ramon Llull. Investigador principal: Prof. Dr. Josep M. Nadal.
  • Compra de material de literatura medieval i estudis clàssics. Ref. SING11/2. Organisme convocant: Universitat de Girona. Investigador principal: Dra. Miriam Cabré.
  • Ajuts a la coordinació de projectes de gran abast. Ref. GA/11/10. Organisme convocant: Universitat de Girona. Investigador principal: Prof. Dr. Josep M. Nadal.
  • Gestión y movilidad iniciales del proyecto LIE-S21. Organisme convocant: MICINN. Investigador principal: Prof. Dr. Josep M. Nadal
   

   

   

  2011

  • Catalogació i digitalització dels Fons documentals de Josep Pla. Ref. ASING2010-B. Organisme convocant: Universitat de Girona. Investigador principal: Dr. Xavier Pla.
  • Compra de material de literatura medieval i estudis clàssics. Ref. ASING2010-A. Organisme convocant: Universitat de Girona. Investigador principal: Dr. Jordi García.
  • Ajuts a la coordinació de projectes de gran abast. Ref. GA/2010/5. Organisme convocant: Universitat de Girona. Investigador principal: Prof. Dr. Josep M. Nadal.
  • Congreso internacional: Textos castigados. La censura literaria en el Siglo de Oro. Ref. 2010-12320-E. Organisme convocant: MICINN. Investigadora principal: Dra. Eugènia Fosalba.  
  • Taller d'impremta estable. Ref. ACR2010. Organisme convocant: Universitat de Girona. Investigador principal: Dr. Xavier Renedo.
  • Ajuts per a professors i investigadors visitants a Catalunya: Fulvio Delle Donne (Università di Napoli Federico II). Ref. 2010PIV00082. Professor responsable: Jaume Torró.
  • Ajuts per a professors i investigadors visitants a Catalunya: Giancarlo Abbamonte (Università di Napoli Federico II). Ref. 2010PIV00141. Professor responsable: Sadurní Martí.
  • Ajut a l'edició de la revista Mot so Razo 10. Organisme convocant: Consell Social de la UdG. Professor responsable: Sadurní Martí.
  • Coses vistes, coses llegides. L'edat d'or del periodisme literari català a Catalunya, Espanya i Europa (1906-1936). Organismes convocants: Ministerio de Ciencia e Innovación (ref. FFI2011-13514-E), Institut Ramon Muntaner, Fundació Girona. Universitat i Futur, Departament de Filologia i Comunicació (UdG). Investigador principal: Dr. Xavier Pla.  

  2010-2011

  • Cinc escriptors-periodistes gironins de la República: Memòria i presència. Organisme convocant: Diputació de Girona i Institut Ramon Muntaner, amb la col·laboració del Departament de Filologia i Comunicació, Fundació Josep Pla i Consell Social de la UdG. Investigador principal: Dr. Xavier Pla.
  • L'espai de les llengües. Col.loqui Internacional Problemes i Mètodes d'Història de la llengua. Ref. 2010 ARCS1 00175 / FFI2011-13582-E. Organisme convocant: AGAUR i MICINN. Investigador principal: Prof. Dr. Josep M. Nadal. Col·laboració al mateix projecte: Fundació Girona. Universitat i Futur, Departament de Filologia i Comunicació i ODELLEUM.

   

   

  2010

  • Seminari Internacional "La fi dels trobadors? L'espai occitanocatalà als segles XIII i XIV: velles preguntes i noves interpretacions". Ref. FFI2010-10427-E (Acciones Complementarias). Organisme convocant: MCeI. Investigador principal: Dr. Sadurní Martí.
  • Col·loqui Internacional "Literatura en la Guerra de los Treinta Años". Ref. FFI2010-09037-E (Acciones Complementarias). Organisme convocant: MCeI. Investigador principal: Dr. Jordi García.
  • Joc d'estratègia sobre la batalla de Jaume I a Portopí, en col·laboració amb Paidia Technologies. Ref. INOTC2009. Organisme convocant: Universitat de Girona. Investigador principal: Dr. Xavier Renedo.
  • Revisió del procés de conversió de Qüern en Qüern digital i introducció de les dades noves. Organisme convocant: Universitat de Girona. Ref. ASING2009-B. Investigador principal: Prof. Dr. Albert Rossich.
  • Compra de material d'infraestructures de recerca. Ref. ASING2009-A. Organisme convocant: Universitat de Girona. Investigador principal: Dr. Xavier Pla.
  • Ajut a l'edició de la revista Mot so Razo 9. Organismes convocants: Fundació Girona. Universitat i Futur i Consell Social de la UdG.
  • Taller d'impremta estable. Organisme convocant: Consell Social, Universitat de Girona. Investigador principal: Dr. Xavier Renedo. 
  • Ajut a la publicació d'articles vinculats a la tesi doctoral. Organisme convocant: Universitat de Girona. Investigador principal: Dr. Xavier Pla. Concedit a Francesc Montero.

   

  2009-2010

  • La literatura catalana del Renacimiento y el Barroco en el contexto europeo. Edición de textos. Ref.: FFI2009-09630/FILO. Organisme convocant: MCeI. Investigador principal: Prof. Dr. Albert Rossich. 
  • El nacimiento del escritor-periodista en Cataluña (1909-1936). Análisis histórico, repertorio crítico y difusión un nuevo género literario. Ref.: FFI2009-11260/FILO. Organisme convocant: MCeI. Investigador principal: Dr. Xavier Pla. 
  • Maurras en Cataluña: debates para la historia de una recepción ideológica y literaria. Ref.: FFI2009-06069-E (Acciones Complementarias). Organisme convocant: MCeI. Investigador principal: Dr. Xavier Pla
  • Congrés Internacional Francesc Eiximenis, sis-cents anys (1409-2009). Ref.: FFI2009-06279-E (Acciones Complementarias). Organisme convocant: MCeI. Investigador principal: Dr. Sadurní Martí. i Ref.: 2009ARCS1-00215. Organisme convocant: AGAUR. Investigador principal: Dr. Xavier Renedo.
  • Projecte de plana web de divulgació de l'obra de Francesc Eximenis (2009). Ref. ACR2008. Organisme convocant: Universitat de Girona. Investigador principal: Dr. Xavier Renedo.
   

   

  2009

  • Dels idiomes naturals a la llengua. Ref. Ajuts a projectes cooperatius de R+D en els àmbits de les humanitats i de les Ciències Socials. Organisme convocant: Universitat de Girona. Investigador principal: Prof. Dr. Josep M. Nadal.
  • Ajut a la publicació d'articles vinculats a la tesi doctoral. Organisme convocant: Universitat de Girona. Investigadora principal: Dra. Miriam Cabré. Concedit a Marina Navàs.
   
   

   

  2008-2009

  • L'Umanesimo Catalano e I'Italia, storia, cultura e arte/El humanismo catalán e Italia. Historia, cultura y arte. Organisme convocant: MICINN. Investigadora principal: Prof. Dra. Mariàngela Vilallonga

   

   

  2008-2011
  • Corpus digital de textos catalanes medieval: Eiximenis y cancioneros II. Ref.: FFI2008-05556-C03-03/FILO. Organisme convocant: MEC. Investigador principal: Dr. Jaume Torró.
  • Las representaciones de la lengua catalana en la historia. Ref.: FFI2008-04496/FILO. Organisme convocant: MEC. Investigador principal: Prof. Dr. Josep M. Nadal.
  • Diego de Saavedra Fajardo (1584-1648) y las corrientes intelectuales y literarias del Humanismo. Ref. FFI2008-01417/FILO.  Organisme convocant: MEC. Investigador principal: Dr. Jorge García.
  2006-2008
  • Inventario general de la poesia catalana del barroco en cancioneros manuscritos (ss. XVII-XVIII). Ref.: HUM2006-08326/Filo. Organisme convocant: MEC. Investigador principal: Pep Valsalobre.
  • La letteratura in lingua d'oc: testi e problemi. en col·laboració amb 14 universitats europees. Organisme convocant: Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica de la Republica Italiana. Ref. II04C0BBEB. Responsable: Prof. Dr. Saverio Guida (Messina). Responsable UdG: Dr. Sadurní Martí.
  2005
  • Historia de la lengua catalana (siglos XIX y XX). Ref.: HUM2005-05116/Filo. Organisme convocant: MEC .Investigador principal: Prof. Dr. Josep M. Nadal
  • Entre el arte, la literatura y la política: edición y estudio de la obra de Eugenio d'Ors en la Europa de entreguerras (Barcelona, Madrid, París). Ref.: HUM2005-04288/Filo. Organisme convocant: MEC. Professor responsable: Dr. Xavier Pla
  • La dimensión europea de la literatura latina humanística de la Corona de Aragón: Área lingüística catalana. Ref.: HUM2005-04657/Filo. Organisme convocant: MEC. Investigador principal: Prof. Dr. Mariàngela Vilallonga
  • Corpus digital de textos catalanes medievales: Eiximenis y cancioneros. Ref.: HUM2005-07480-C03-02. Organisme convocant: MCyT. Investigador principal: Dr. Miriam Cabré.
  2002
  • Historia de la lengua catalana (siglo XVIII). Ref.: BFF2002-030397. Organisme convocant: MCyT. Professor responsable: Josep M. Nadal
  • Textos básicos de la literatura catalana de la edad moderna. Ref.: BFF2002-02561. Organisme convocant: MCyT. Professor responsable: Albert Rossich
  • Edición crítica de la obra catalana completa de Eugenio d'Ors. Su contexto histórico y literario, su recepción crítica. Ref.: BFF2002-02569. Organisme convocant: MCyT. Professor responsable: Xavier Pla.
  • Historiografía latina humanística en la corona de Aragón: Edición de textos, estudio de fuentes. Ref.: BFF2002-03390. Organisme convocant: MCyT. Professor responsable: Mariàngela Vilallonga
  • Las obras de Francesc Eiximenis OFM (C 1330-1409): Contexto, difusión e influencia en España, Europa y América (siglos XIV-XVI). Ref.: BFF2002-02285. Organisme convocant: MCyT. Professor responsable: Xavier Renedo
  1999
  • Català i occità als segles moderns: entre el retrobament i la separació. Ref.: UdG 98/438. Organisme convocant: Universitat de Girona. Professor responsable: August Rafanell
  • Historia de la llengua catalana (s. XVI y XVII). Ref.: PB 98-0452. Organisme convocant: DGESIC (MEC). Professor responsable: Josep M. Nadal
  • Repertorio de textos teatrales antiguos en lengua catalana. Ref.: PB 98-0446. Professor responsable: Albert Rossich. Organisme convocant: DGESIC (MEC)
  • Las obras de Francesc Eiximenis OFM (C 1330-1409): Difusión y influencia en España, Europa y América (siglos XIV-XVI). Ref.: PB 98-0462. Organisme convocant: DGESIC (MEC). Professor responsable: Xavier Renedo
  • RIALC - Repertorio informatizzato dell'antica letteratura catalana. Organisme convocant: Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica de la Republica Italiana (1999-2000 i 2000-2001). Coordinació i realització tècnica: Constanzo di Girolamo, del Departament de Filologia Moderna de la Universitat de Nàpols, Federic II, amb el suport d'un equip local (Massimiliano Andreoli, Pasquale Battiloro, Anna Maria Compagna, Claudio Franchi, Aniello Fratta i Fabrizio Minei). Un de català dirigit per Lola Badia col·labora en la confecció dels llistats de materials i en l'edició filològica dels textos (Lluís Cabré, Miriam Cabré, Gemma Navarro, Sadurní Martí, Xavier Renedo i Jaume Turró). Plana web http://www.rialc.unina.it
  1997
  • Ramon Llull y el trasfondo cultural de las letras catalanas medievales. Ref.: PB 97-0653. Organisme convocant: DGES  (MEC). Professora responsable: Lola Badia
  1994
  • La invenció de la llengua catalana: models de llengua literària (del segle XV al segle XIX). Ref.: PB 94-0510-C02-(01 o 02). Organisme convocant: DGICYT (MEC). Coordinador: Albert Rossich
  • Edició i anotació de textos catalans medievals dels segles XIV i XV. Ref.: PB 94-0894. Organisme convocant: DGICYT (MEC). Professora responsable: Lola Badia
  • Foment de la Recerca en Ciències Socials i Humanitats. Història de la llengua: homogeneïtat versus heterogeneïtat. Ref.: CIRIT 1994. Organisme convocant: Generalitat de Catalunya CIRIT. Professor responsable: Josep Maria Nadal Farreras.
  1993
  • Cultura humanística i escolàstica dels segles XIV i XV a la Corona d’Aragó.- Inventari, estudi de fonts i edició de textos. Ref.: PB 93-0543. Organisme convocant: DGICYT (MEC). Investigador principal: Mariàngela Vilallonga.
  Amunt / Arriba / Top
  GRUPS DE RECERCA CONSOLIDATS
  • Llengua i Literatura catalanes: història i identitat. Actiu. Organisme convocant: DGR (Generalitat de Catalunya). Coordinadors del grup: Albert Rossich - Josep M. Nadal. Ref. 2014 SGR 1187. Convocatòries anteriors: Llengua i Literatura de l'Edat Moderna, gener 2009, (Ref. 2009SGR-00129); desembre 2005 (Ref.: 2005SGR00129); gener 2002 (Ref.: SGR00287); desembre 1999 (Ref.: SGR99-00159); 1997; gener 1996.
  • Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana. Actiu. Organisme convocant: DGR (Generalitat de Catalunya). Coordinadora del grup: Lola Badia. Ref. 2014 SGR 119. Convocatòries anteriors: gener 2009, desembre 2005, gener 2002, desembre 1999 (Ref.: SGR99-00158); 1997; gener de 1996.
  Amunt / Arriba / Top
  XARXES TEMÀTIQUES

   

   

  • Xarxa Temàtica en Història de la Llengua i Literatura Medieval i de l'Edat Moderna. Universitats implicades: UdG, URV, UAB, Universitat de València, Università degli Studi di Venezia. Organisme convocant: Generalitat de Catalunya. Coordinador Prof. Dr. Josep M. Nadal. Convocatòries: 2004 (Ref.: 2004/XT00024); 2002 (2002/XT00075); 2000 (Ref.: 2000/XT/00068); 1998 (Ref.: 1998/XT/00056); 1995; 1994
  Amunt / Arriba / Top
  Distincions de la Generalitat de Catalunya
  Distinció de la Generalitat de Catalunya per a la promoció de la recerca universitària

   

  Convocatòria 2002: August Rafanell
  Categoria: Jove investigador

  Convocatòria 2001: Xavier Pla
  Categoria: Jove investigador

  Convocatòria 2000: Albert Rossich
  Categoria: Investigador reconegut

  Amunt / Arriba / Top