If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Institute of Catalan Language and Culture

OFE

Contact

Institut de Llengua i Cultura Catalanes
[Institute of Catalan Language and Culture]

Plaça Ferrater Mora, 1
17071 Girona (SPAIN) mapa
Tel: +34 972 41 82 31
Fax: +34 972 41 82 30

ilcc@udg.edu

www.udg.edu/ilcc

Obres de Francesc Eiximenis

OFE 1

Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià (primera part, volum primer), edició Xavier Renedo, coordinació Sadurní Martí, amb la col·laboració d'Enric Bassegoda, Miriam Cabré, Montserrat Galí, Jorge García López, Daniel Genís, David Guixeras, Eva Izquierdo, Jordi Lorca, Rafael Ramos Nogales, Francisco J. Rodríguez Risquete, Raquel Rojas i Jaume Torró, Girona, Universitat de Girona i Diputació de Girona, 2005, lxvii + 619 pp.

(Obres de Francesc Eiximenis, 1)


Comprar / Buy  Enlla� a un altre web / Enlace a otro web / Link to another web site

OFE 1

Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià (primera part, volum segon)

En preparació

(Obres de Francesc Eiximenis, 2)


Comprar / Buy  Enlla� a un altre web / Enlace a otro web / Link to another web site

Dotzè II-1

Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià (segona part, volum primer), Girona, Universitat de Girona i Diputació de Girona, 1986, xxxviii+ 518 pp.

(Obres de Francesc Eiximenis, 3)


Comprar / Buy  Enlla� a un altre web / Enlace a otro web / Link to another web site

Dotzè II-2

Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià (segona part, volum segon), Girona, Universitat de Girona i Diputació de Girona, 1987, 649 pp.

(Obres de Francesc Eiximenis, 4)


Comprar / Buy  Enlla� a un altre web / Enlace a otro web / Link to another web site