Institut de Llengua i Cultura Catalanes

Arxiu de notícies

Cerca de notícies


  

Recull de notícies

08/03/2017
L'ILCC incorpora tres investigadors predoctorals FI
tesis

Laia Danés Sanz, Gáldrick De la Torre i Ferran Rodríguez Palet s'incorporen als grups de recerca de Literatura medieval, Literatura espanyola i Literatura contemporània, Teoria de la Literatura i Literatura comparada respectivament, amb una beca FI finançada per la Generalitat de Catalunya

LAIA DANÉS SANZ (títol provisional)

El cançoner català "E", en el marc de la narrativa al·legòrica romànica del segle XIV

Directors del treball: Drs. Miriam Cabré - Sadurní Martí

La tesi se centra en l’estudi literari del Cançoner Estanislau Aguiló (designat com a E per Jaume Massó i Torrents, actualment custodiat como a manuscrit 4 a la Societat Arqueològica Lul·liana de Palma) i, especialment, dels poemes narratius de caràcter al·legòric que compila, amb el propòsit de proporcionar una interpretació de cada text, de les seves connexions amb la tradició al·legòrico-narrativa occitano-catalana del segle XIV i dels models literaris romànics en què s’inspira.

 

GÁLDRICK DE LA TORRE

Algunos aspectos del panorama literario napolitano en tiempos de Garcilaso

Directora: Dra. Eugènia Fosalba Vela

La tesi analitza el context literari napolità en el moment de l’arribada de Garcilaso, tot tenint en compte les relacions entre humanistes i poetes del seu entorn (amb especial atenció envers Ludovico Ariosto, Bernardo Tasso, Vittoria Colonna, entre d'altres). 

 

FERRAN RODRÍGUEZ PALET

L'existencialisme a Catalunya (1939-1975) (títol provisional)

Director: Dr. Xavier Pla Barbero

L'objectiu principal és l'anàlisi d'un corpus d'obres de la literatura catalana per analitzar la influència dels autors existencialistes en la literatura catalana de postguerra.