If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Institute of Catalan Language and Culture

Arxiu de notícies

Cerca de notícies


  

News archive

7/8/2014
El projecte "El naixement de l'escriptor-periodista a Catalunya" a UdGent
ploma

Els resultats del projecte de recerca "El naixement de l'escriptor-periodista a Catalunya (1909-1936)", dirigit pel Dr. Xavier Pla, a la revista de la Universitat de Girona "UdGent"

En el traspàs del segle XIX al XX es produeixen en la societat catalana tot un seguit de transformacions que donen pas a una societat de cultura de masses. La premsa, mecanisme clau en la formació de l’opinió pública, es transforma necessàriament per adaptar-se als nous vents. Un dels resultats del canvi serà l’aparició d’un nou tipus de periodista, home fet de reflexió i experiència que simultaniejarà, l’exercici literari i el periodístic.

Llegiu + (UdGent, núm. 1, juliol 2014)