Institut de Llengua i Cultura Catalanes

Arxiu de notícies

Cerca de notícies


  

Recull de notícies

26/02/2014
Albert Rossich i Jordi Cornellà publiquen "El plurilingüisme en la literatura catalana"
plurilinguisme

El volum constitueix un intent innovador d’estudiar la gran varietat d’obres multilingües que han aparegut al llarg de la història dins la literatura catalana, tot fent referència a fenòmens semblants en altres tradicions literàries

Des d’aquesta perspectiva, El plurilingüisme en la literatura catalana constitueix el primer intent de sintetitzar en una visió de conjunt un fet que es dóna en totes les literatures, però que encara no havia estat mai objecte d’un estudi que n’analitzés tots els aspectes. Hi compareixen, al costat de peces conegudes, obres habitualment desateses pels historiadors de la literatura, els quals, dedicant bona part dels seus esforços a bastir un cànon propi, han cregut que tenien un interès més lingüístic que no pas literari. Més enllà de l’interès teòric que això pot suscitar en la literatura comparada i en el terreny tan poc explorat de les literatures en contacte, aquesta recerca permet redescobrir una gran quantitat de textos oblidats o marginats que destaquen per la seva originalitat i diversitat estilística.

Entre els temes estudiats aquí hi ha els motius que han portat els escriptors a fer servir més d’una llengua, les relacions culturals i sociolingüístiques entre els llenguatges implicats, els lligams entre gèneres literaris i barreja d’idiomes, les maneres en què queden soldades les llengües dins el text i la recepció del text multilingüe.

 Referència: Albert Rossich i Jordi Cornellà, El plurilingüisme en la literatura catalana. Bellcaire d'E.: Edicions Vitel·la, col·lecció Philologica, 2014. ISBN: 978-8493-8514-6-0, 476 p.

 +info: Edicions Vitel·la