If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Institute of Catalan Language and Culture

Arxiu de notícies

Cerca de notícies


  

News archive

1/13/2012
"Parlar per investigar". Seminari metodològic
entrevista

Seminari adreçat a investigadors novells i estudiants que vulguin aprofundir en la tècnica de l'entrevista amb l'objectiu d'extreure'n dades per a la recerca

Aquest seminari, organitzat pels grups de recerca d'Història de la Llengua i el d’Envelliment, Cultura i Salut, consta de dues parts: la primera, al voltant de qüestions conceptuals sobre la tècnica de l'entrevista ("vull saber,  com m'ho poden dir?"), i una segona part de procediments sobre allò que s’ha dit a la primera part.

 

Qüestions conceptuals:

-   Sistematitzar la nostra acció: la metodologia

-   La nostra matèria prima, les paraules i com obtenir-les ("prohibit conversar"): la tècnica

-  Qui ens ho proporciona: la mostra

-  D’on ho traiem: objectius de recerca

 

"Per no aprendre en el buit"; qüestions pràctiques:

-  Transformar els objectius en guió d’entrevista

-  Gestió dels rols: entrevistador – entrevistat

-  Com parlar menys que l’entrevistat

-  Qüestions ètiques: qui som, per què fem això, què en farem, la gravació.

 

Dates i horari: Dilluns 23 i dilluns 30 de gener, de 10 a 14 h

Lloc:  sala de l'ILCC (Fac. Lletres, St. Domènec II, 5è pis)

Professors: Dr. Santi Perera i Dra. Pilar Monreal

 

Informació i inscripcions: Olga Fullana (olga.fullana@udg.edu)